Diaconale Jaaractie 2016

 

 20160929 logo diaconie

Diaconale Jaaractie 2016.

Met het SAMEN nummer van oktober ontvangt u een brief over de Diaconale Jaaractie. Met deze actie vraagt het College van Diakenen u om een financiële bijdrage voor het diaconale werk dat de diaconie verricht of ondersteunt. Deze doelen zijn zichtbaar gemaakt op de poster die in uw kerkgebouw is opgehangen en liggen er enkele exemplaren van de brief ter informatie.

Zo is de diaconie o.a. actief betrokken bij het Diaconaal Inloophuis ‘t Hemeltje, de Voedselbank, Open Huis St. Cathrien, het Protestfonds, de kerstpakketten, het Jongerenhuis, de wekelijkse bloemengroet, alsmede het geven van leningen of broodgeld aan medemensen met financiële problemen.

Met uw bijdrage op NL43 FVLB 06998 42409 ten name van College van Diakenen, PGE Eindhoven kan dit diaconale werk verder (professioneel) ondersteund en uitgevoerd worden. Het betreft werk dat niet onder de Kerkbalans valt.

Namens het College van Diakenen,

Baukje Osinga en Wim Wiggers

Pin It

Afdrukken E-mail