Kerstpakketten

Pakketten brengenIn de weken voor kerst worden door de Protestantse Gemeente in Eindhoven 135 kerstpakketten uitgedeeld door de diakenen en andere vrijwilligers aan mensen die in deze tijd een extraatje wel kunnen gebruiken, zoals mensen in de bijstand, asielzoekers en daklozen. De pakketten worden aangevuld met een kerstgroet van de PGE.

In elke wijk is één diaken die een lijst met namen samenstelt van mensen die in deze wijk in aanmerking komen voor een pakket. Ook het Protestfonds, Het Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje, Vluchtelingen in de Knel en de Stichting “Ervaring die staat” leveren namen aan. Laatstgenoemde stichting geeft zorg aan mensen die eerder dak- en thuisloos waren. Deze groep en de vluchtelingen kunnen veel pakketten gebruiken.

U kunt deze kerstpakkettenactie ondersteunen door bij te dragen aan de kosten van deze kerstpakkettenactie. Dat kan door:

  • Geld over te maken naar IBAN: NL62 RABO 0373 7369 32 t.n.v. College van Diakenen Protestantse Gemeente Eindhoven,
  • Of hetzelfde online te doen.

Laten wij oog hebben voor elkaar en onze medemens waar nodig actief ondersteunen!

Namens de diaconie een hartelijke groet,

Ingrid Amersfoort

Pin It

Afdrukken E-mailadres