Extra instuif Ontmoetingskerk

190101 instuif ontmoeting In het kader van 50 jaar Ontmoetingskerk wordt een extra Instuif ingelast op 16 oktober.
Aan de hand van een power-pointpresentatie wil ik dan graag gedachten uitwisselen naar aanleiding van het Jaarthema, "Hoop doet van zich spreken". De titel van het gesprek tijdens de Instuif
is: "tussen hoop en wanhoop". De inloop is om 10.30 uur, we starten het gesprek rond 11.00 uur in de Ontmoetingskerk.

Elbert Grosheide

 

Pin It

Afdrukken E-mailadres

Kerkblad Samen juni nummer

logo samenIntro juni nummer SAMEN

Het juni nummer is gewijd aan vragen rond geloof belijden. Ds Grosheide schreef een boeiend artikel over de vragen die in gesprekken over geloof belijden opkomen . Hij rond zijn artikel af met de stelling dat geloof belijden niet alleen ‘zich uitspreken’ is, maar vooral ook ‘doen’!
Een tweede artikel is geschreven door Rik Eshuis en hij bespreekt het verband dat er is tussen doop en belijden. De navolging van Christus begint met de doop. Er zijn in de loop der tijden verschillende opvattingen geweest over doop en belijden. Toch blijft de wereldwijde kerk haar geloof belijden in God die ons door Jezus Christus redt. In de column legt Jaap Bruinink een relatie tussen belijden en het mission statement dat veel bedrijven hanteren om aan te geven wie zij zijn en willen zijn. Hij doet een beroep op de lezer om een eigen geloofsbelijdenis op te schrijven en te delen met anderen.

Pin It

Afdrukken E-mailadres

Intro april nummer van SAMEN

 

foto van samen

Het thema van het aprilnummer van SAMEN is ‘Mozes’. Het is het derde nummer in de reeks over de oude profeten. Jan van Pijkeren schrijft het eerste artikel over de geschiedenis en persoon van Mozes en Jan Scheurer een aanvullend artikel over de confrontatie van God en afgod. Bernard van Weeghel schrijft de column. Mozes is een boeiende figuur. Hij was tegelijk leider als profeet. Hij is de man die het volk Israël uit Egypte door de woestijn naar het beloofde land leidde. Verder zoals gebruikelijk veel waardevolle informatie over het functioneren van onze kerkgemeenschap.

Pin It

Afdrukken E-mailadres

Psalmenkring

180109 psalmenkring chagalDe Psalmenkring start op dinsdag 14 augustus om 14.00 uur in de Ontmoetingskerk.

Loop gewoon binnen. Voorbereiding is niet nodig en opgave evenmin.

Elke middag staat op zichzelf, dus één keer mee komen praten verplicht u tot niets.

 

ds Tineke Dronkert Tel. 040-8420006

 

Pin It

Afdrukken E-mailadres

AvondmaalsProject 2018

180421 rwanda jongens

We schreven al eerder iets over het avondmaalsproject van 2018. We ondersteunen dit jaar Henk en Anne-Mieke Spaan die voor Kerk in Actie uitgezonden worden naar Rwanda. Ze gaan de kerk daar helpen bij het jongerenwerk. De kerken in Rwanda zijn actief in het betrekken van jongeren, en bieden opleidingen, studie, training en vrije tijdsactiviteiten aan. 

Pin It

Lees meer

Afdrukken E-mailadres