• Home
  • Nieuws
  •  De liederen van Taizé in de Ontmoetingskerk

 De liederen van Taizé in de Ontmoetingskerk

20170916 taizé logoIn de Franse Bourgogne ligt de gemeenschap Taizé die jaarlijks vele duizenden bezoekers trekt, aangetrokken door de specifieke sfeer die ondermeer tot uitdrukking komt in de vieringen aldaar en de gezongen liederen.
In onze kerk zingen we regelmatig enkele van deze liederen, die hun weg gevonden hebben in ons nieuwe liedboek.
Het is de moeite waard de Taizéliederen eens te zingen in de context van de liturgie van Taizé, inclusief de volle meerstemmigheid en coupletten die bij de liederen horen. Dit najaar zullen we dit in onze kerk bij twee gelegenheden (16 sep. en 1 okt.) doen, waarvoor u van harte bent uitgenodigd.

Allereerst is er op zaterdagavond 16 september om 19:00h een getijdenviering in de Ontmoetingskerk, volgens de liturgie en met liederen uit Taizé, begeleid op gitaar door Erik Boers. In deze viering staat de ontmoeting van Maria en Elisabeth centraal.

Vervolgens zal de zondagochtenddienst van 1 oktober geheel omlijst worden met liederen uit Taizé. In deze dienst waarin we de Maaltijd van de Heer vieren zal ds. Elbert Grosheide voorgaan. Aan beide vieringen wordt medewerking verleend door het Projectkoor Eindhoven-Zuid onder leiding van Bernadette van Litsenburg.
Wij kijken, hopelijk met u, uit naar een tweetal mooie vieringen.

 Wouter Leibbrandt

Pin It

Afdrukken E-mail