40dagentijd

190310 veertigdagentijd een nieuw beginOp 6 maart begint de 40dagentijd. We leven toe naar Pasen, het feest van een nieuw begin. Er is een gratis 40dagentijdkalender beschikbaar (www.kerkinactie.nl/40dagentijdkalender). Deze kalender biedt dagelijks een bijbeltekst, een verhaal of een gedicht voor extra inspiratie en bezinning. U kunt zelf bestellen of een exemplaar van deze kalender vragen aan Miep 't Hart of aan Antje Dekker.

Naast de 40dagenkalender biedt Kerk in Actie ook een andere invulling van de vastentijd. Een kaart met een actieplan om in de 7 weken naar Pasen te stoppen met een paar vaste gewoonten. Aan het einde van de periode heeft u dan hopelijk een aardig bedrag bespaard/gespaard voor de vastenactie van Kerk in Actie. Deze kaarten kunt u bij Kerk in Actie bestellen, en zijn ook in de kerk beschikbaar.

Antje Dekker

Pin It

Afdrukken E-mailadres