Jaarthema Johanneskerk

Inleiding

Profeten hebben niet altijd een goede naam: ze staan te boek als zeer kritische en worden meestal niet als optimisten gezien. De
God, namens wij zij het woord nemen, geldt als bars en streng. Toch worden de profeten niet gedreven door boosheid of haat.
Zij willen op een andere, een betere wereld dan die zij om zich heen zien. Zij hopen op de komst van het Rijk van God en
vragen daar in deze wereld al uit en naar te leven. Hun hoop wordt gevoed door de belofte van God: ‘Zie , Ik schep een
nieuwe hemel en een nieuwe aarde’.

Als bij geen ander is ‘Hoop’ het thema in de theologie van Jürgen Moltmann. In een tijd van grote veranderingen in de
maatschappij (en dus ook in de kerk!) schreef hij zijn boek ‘Theologie van de hoop’ (1964). Jaren later verscheen zijn ‘In
het einde ligt het begin. Een kleine leer van de hoop’.

Naast en tussen Geloof en Liefde is Hoop één van de drie ‘christelijke deugden’. Moltmann stelt vast dat ‘Hoop’ lang een
vergeten thema is geweest in de leer van de kerk en in het geloof van christenen. Hij pleit voor eerherstel van de Hoop als
christelijke levenshouding.

Wij leven niet naar het einde van ons eigen leven en van de wereld, maar wij verwachten een nieuw begin: een leven zonder
pijn en verdriet, een bestaan zonder strijd en onrecht , een wereld zonder rouw en dood.
In de vragen naar de toekomst is dat perspectief misschien wel uitdagender dan ooit. Het vertrouwen dat wij niet tot ondergang gedoemd zijn is niet het meest voor de hand liggende in wereld en in een tijd waarin wij in staat zijn tot enorme vernietiging.
Hopen doet een groot beroep op ons geloven.

Het komende seizoen zal het thema ‘hoop’ centraal staan. Waar hopen wij op? Hoe vinden wij hoop?
We verkennen de stemmen van de profeten, we vragen naar de rol van kerk en geloof in de samenleving, we zoeken naar
de stem van de kerk in deze tijd en proberen te ontdekken hoe die zich verhoudt tot andere stemmen. Daarbij komt ook de
invloed van overheid en politiek in het vizier.
Er zijn tijden en momenten geweest dat mensen God meer wilden gehoorzamen dan de koning en ook dat zij God meer
moesten volgen dan de kerk. Het kan een avontuur en een kunst zijn om op God en zijn beloften te vertrouwen. Dat
willen wij wagen met het thema van dit seizoen: Hoop doet van zich spreken.

In de bijeenkomsten rondom het jaarthema wordt dit seizoen samengewerkt door de Wijkgemeente Eindhoven-Zuid, de
Johannesgemeente in Eindhoven en de Protestantse Gemeente in Sint Oedenrode, Son en Breugel. Het betekent dat er ook dit
jaar – nog meer dan in het afgelopen seizoen – gewisseld wordt tussen de plaatsen waar de bijeenkomsten gehouden worden.
Het is fijn als we van tevoren weten op hoeveel mensen we mogen rekenen. Dus hierbij het verzoek om u op te geven voor
de bijeenkomsten.


Tot slot een hartelijke uitnodiging om mee op zoek te gaan naar onze bronnen en wegen van hoop.
Elbert Grosheide, Roel Rabbers, Bob Vastbinder,
Kirsten Wuijster, Petra Zweers en Bert Jan van Haarlem

Pin It

Afdrukken E-mailadres

jaarprogramma Joachim & Anna

JoachimAnna

Jaarprogramma Joachim en Anna 2019/2020

18 september Dietrich Bonhoeffer 1906 – 1945

                     “Gedichten en gebeden in gevangenschap”

30 oktober     film : “Departures”.

11 december Kunst in de Adventstijd.

5 februari      onderwerp nog niet bekend.

1 april           Dhr. Kalis over met leven en de muziek van Johan Sebastiaan Bach.

13 mei          Slotmiddag

Pin It

Afdrukken E-mailadres

Avondmaalsproject 2018-19

maaltijd vdheerAvondmaalsproject 2018 – 2019:

van oktober 2018 tot en met september 2019 is het Avondmaalsproject een door de ZWO werkgroep gekozen bestemming: ALEH IN ISRAËL.

Ze is een organisatie die de zorg draagt voor kinderen met een ernstigemeervoudige handicap, zowel verstandelijk als lichamelijk. Ze werd in 1982 opgericht door een groep ouders die vastbesloten waren om hun kinderen met ernstige beperkingen de best mogelijke zorg te geven en de mogelijkheid om zich te ontwikkelen tot hun volle potentieel. De mogelijkheden van kinderen met ernstige lichamelijke en verstandelijke handicaps worden vaak onderschat. Omdat zij niet in staat zijn hun gevoelens, wensen en voorkeuren te uiten, wordt er vaak gedacht dat rehabilitatie en persoonlijke ontwikkeling niet relevant voor ze is. De ervaring van ALEH bewijst het tegendeel. Vandaag de dag krijgen meer dan 700 bewoners, van baby’s tot adolescenten, uitmuntende zorg in de vier vestigingen van ALEH. Joden en Arabieren werken hier soepel en respectvol samen. ALEH draagt de zorg voor kinderen, ongeacht hun religie of hun etnische achtergrond.

ZWO werkgroep Johannesgemeente: Nathanja van Eijk, Ruurd Osinga en Wim Wiggers.

Pin It

Afdrukken E-mailadres

Boekenbeurs

boekenbeursBoekenbeurs i.s.m. De Kapel Eindhoven:

In de Johanneskerk is op zaterdag 6 oktober een boekenbeurs die georganiseerd wordt door De Kapel Eindhoven in samenwerking met de Johannesgemeente.

We bieden nette tweedehands boeken (en wat CD’s) aan voor een goede prijs. Dus ben je op zoek naar een mooi boek, kom! Wie nog (nette) boeken zou willen inleveren, kan dat doen op 5 oktober tussen 10:00 en 11:00 uur in de Johanneskerk.

Voor en na de diensten op zondag 7 oktober is er ook gelegenheid om boeken uit te zoeken. Hartelijke groet, Berna Smit en Paul Grooten

Pin It

Afdrukken E-mailadres

Jaarthema V op12 april

jaarthema17 18Jaarthema-avond V: Vrede sluiten met jezelf '“Doe eens even normaal man.” Blijkbaar is er een sociale norm van wat normaal, acceptabel is. En de meeste mensen willen daar maar wat graag aan voldoen!

Pin It

Lees meer

Afdrukken E-mailadres