SAMEN, aprilnummer

SAMEN aprilDe voorgaande vier nummers van SAMEN behandelden de bekende stellingen van Luther waarmee hij zijn visie op geloof en kerk onderlijnde: Sola Scriptura (alleen door de schrift), Sola Verbo (alleen door het “Woord” dat vlees is geworden), Sola Fide (alleen door geloof en Sola Gratia (alleen door genade). In dit aprilnummer wordt de laatste “sola” besproken: “Solus Christus”: alleen Christus.

Zoals gebruikelijk wordt in het midden van het nummer een column gepubliceerd waarin kanttekeningen worden geplaatst bij het thema van het april nummer. In een kort stukje getiteld “Samenzang” wordt - met gevoel voor humor - door Gerard van Gurp de “zangpraktijk” beschreven zoals die in het begin van het bestaan van de protestantse gemeente in Eindhoven (toen nog in de Catharinakerk !) plaatsvond.

Tijd over, lees dan gemakkelijk SAMEN op uw tablet of smartphone.

Pin It

Afdrukken E-mail