Kerkblad 'SAMEN'

foto voorkant samen juni 2017Het thema van het juni-nummer van SAMEN is gewijd aan het thema ‘waarden’.

In het eerste artikel wordt de vraag opgeroepen of je je kunt blijven beroepen op onze Joods-christelijke traditie of dat een andere typering meer recht doet aan de actualiteit. Ook wordt de vraag gesteld welke ontwikkelingen ons te wachten staan en welke rol aan de kerk kan worden toebedacht.

Het tweede artikel bestaat uit de tekst van een pamflet dat protest aantekent tegen het lichtvaardig gebruik van de term ‘Joods christelijke traditie’. Het pamflet is ondertekend door een groot aantal spraakmakende christenen. In de rubriek 'Column' worden kritische kanttekeningen bij dat pamflet gemaakt. Alles bij elkaar een boeiend en actueel thema. Het lezen waard.

Op deze website kunt u dat makkelijk doen op uw smartphone of tablet, waar u ook bent.

Pin It

Afdrukken E-mail

SAMEN, aprilnummer

SAMEN aprilDe voorgaande vier nummers van SAMEN behandelden de bekende stellingen van Luther waarmee hij zijn visie op geloof en kerk onderlijnde: Sola Scriptura (alleen door de schrift), Sola Verbo (alleen door het “Woord” dat vlees is geworden), Sola Fide (alleen door geloof en Sola Gratia (alleen door genade). In dit aprilnummer wordt de laatste “sola” besproken: “Solus Christus”: alleen Christus.

Zoals gebruikelijk wordt in het midden van het nummer een column gepubliceerd waarin kanttekeningen worden geplaatst bij het thema van het april nummer. In een kort stukje getiteld “Samenzang” wordt - met gevoel voor humor - door Gerard van Gurp de “zangpraktijk” beschreven zoals die in het begin van het bestaan van de protestantse gemeente in Eindhoven (toen nog in de Catharinakerk !) plaatsvond.

Tijd over, lees dan gemakkelijk SAMEN op uw tablet of smartphone.

Pin It

Afdrukken E-mail

Stiltecentrum op Luchthaven Eindhoven

20150820 stiltecentrum bord e airportOok op de luchthaven Eindhoven is sinds enkele jaren een gebedscentrum of ook wel stiltecentrum genoemd. Als je op zoek bent naar deze ruimte dan kun je het bord met de verwijzing niet missen.

De gebedsruimte wordt frequent gebruikt en heeft daarmee haar functie intussen bewezen.

Dominee Mirjam van Nie is de initiatiefnemer van deze ruimte en zij vertelt dat het centrum valt onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken in Eindhoven.
De luchthavendirectie stelt de ruimte gratis beschikbaar en daar zijn de kerken heel blij mee.
Voor meer informatie, lees het artikel van dominee van Nie in het kerkblad SAMEN van juli/augustus 2015 “De hond op Eindhoven airport” en bekijk het beeldverslag van de gebedsruimte.  

Pin It

Afdrukken E-mail