• bubble eindhoven
  • dommel
  • van abbe
  • floraplein fontein
  • klooster geldropsweg
  • bollen gestel
  • fietsrotonde eindhoven
  • strijp s

Verkiezingen

De verkiezingen voor de gemeenteraad komen er weer aan. Natuurlijk heb ik de kieswijzer al geraadpleegd voor Eindhoven. Het spreekt vanzelf dat daar een uitslag uit tevoorschijn kwam die ik helemaal niet verwachtte. Gelukkig paste de derde keus beter bij wat ik van plan was te gaan stemmen.

Uit de krant vernam ik dat veel leden van traditionele politieke stromingen zich verenigen in lokale partijen om niet belast te zijn met allerlei vooroordelen rond landelijke volksvertegenwoordigers en bestuurders. Voordeel is dat men zich dan nog meer kan richten op plaatselijke thema’s.

Dat neemt niet weg dat politici van de gevestigde landelijke partijen zich wel degelijk inlaten met de verkiezingsstrategieën, zoals onlangs nog de meet-ups van een rood-groene leider lieten zien.

Wat doet u, wat doe ik? Laat ik mij leiden door de landelijke politiek of verdiep ik mij in lokale kwesties en maak op grond daarvan een keuze, al lijkt de betreffende partij soms nogal ver van mijn levensbeschouwelijke opvattingen af te staan? Hoe zit dat met zaken die zich vlakbij mijn voordeur of achterdeur afspelen?

Hier kunnen interessante dilemma’s en keuzes ontstaan. Ik noem een paar fictieve voorbeelden. Een transitie naar windenergie heeft mijn grote voorkeur, maar om nu op een partij te stemmen die een giga windmolen praktisch in mijn achtertuin wil zetten.... Daklozen moeten een zo humaan mogelijke opvang krijgen, maar de plannen voor dat grote opvanghuis bij mijn voordeur, terwijl ik binnenkort mijn huis ga proberen te verkopen.... Het vliegverkeer mag niet tot meer overlast leiden, maar ik wil wel graag naar de zon vliegen in de herfst en winter....

Het zal niet veel moeite kosten om op deze voorbeelden af te dingen, maar ook zal het niet veel fantasie kosten om voorbeelden te vinden die wel degelijk te maken hebben met de spanning tussen mijn algemene vaak christelijke, humane opvattingen en de plannen tot concrete verwerkelijking daarvan door de politiek.

Een wat sarcastische opmerking zou kunnen zijn, dat er gelukkig nogal wat mensen zijn die nauwelijks nota nemen van de plannen van de plaatselijke politieke partijen en daarom principieel op een bepaalde partij stemmen, terwijl ze niet door hebben daarmee in hun eigen vlees te snijden.

Wel heb ik groot respect voor mensen die zowel landelijk als plaatselijk op partijen stemmen vanuit hun levensovertuiging en bereid zijn daar de consequenties van te aanvaarden, ook al komt die in mindering op een deel van hun woongenot, luxe en bankrekening. En we mogen blij zijn dat velen daaraan gehoor geven!

Elbert Grosheide

Pin It

Afdrukken E-mail

Controle

Het nieuwe jaar is nog maar enkele weken oud, maar de natuur heeft zich al doen gelden. Een aardbeving in Groningen, een piek in de waterstand van de grote rivieren, een storm die over heel Nederland raast. Indrukwekkende gebeurtenissen als je er bij bent. Je beseft hoe klein je eigenlijk bent.

Ook indrukwekkend is hoe we tegenwoordig dit soort natuurverschijnselen managen met behulp van wetenschap en techniek. Aardbevingen kunnen voorkomen worden door minder gas te winnen, van hoog water hebben we geen last als we het water voldoende ruimte geven, en zo’n storm zien we van tevoren aankomen en de stormschade is verzekerd. Alles onder controle.

God speelt in dit alles geen rol in onze moderne, westerse ogen. De wiskundige Laplace zei een paar eeuwen geleden dat hij de hypothese God niet nodig had om de werking van het zonnestelsel te verklaren. Toch zegt Jezus dat er nog geen mus dood op de grond neer kan vallen buiten God om. Hij zegt erbij dat God Zijn kinderen veel belangrijker vindt dan een paar mussen, ja dat God zelfs weet hoeveel haren elk van Zijn kinderen op het hoofd heeft.

Een Amerikaanse predikant gaf een aantal jaar les in een afgelegen deel van Indonesië. Daar werd hij met enige regelmaat in het midden van de nacht wakker gemaakt met de mededeling dat er een student ziek was. Vaak bleek de student griep te hebben. De predikant gaf hem dan een paar tabletten en vertrok weer. Jaren later ontdekte hij dat zijn Indonesische studenten vonden dat hij maar een klein geloof had. Zij baden altijd voor zo’n zieke medestudent nadat de predikant weer vertrokken was. Hij realiseerde zich toen dat God zelfs in zaken die volledig onder menselijke controle lijken, een liefdevolle Vader is die over Zijn kinderen waakt.

Rik Eshuis, januari 2018

Pin It

Afdrukken E-mail

TROOSTLIED VOOR WIE MET KERST ALLEEN IS

Wees niet zo bang voor Kerst. Het zijn twee dagen,
dat is niet meer dan achtenveertig uur.
En uren, het ene vlug, het andere trager,
uren vervliegen op den duur.

Raak niet verloren in herinneringen,
wees toch een beetje wijzer deze keer.
Zing maar 'Stille nacht' als je kunt zingen,
want stil zal het zijn, die nachten. Zeer.

Zing in jezelf: 'De witte vlokken zweven.'
Terwijl de regen langs de pannen ruist.
Het kind is niet in Bethlehem gebleven:
Het is naar Golgotha verhuisd.

Gedenk de dieren op de schalen en borden,
die zitten meer dan jij in de puree!
Eten is beter dan gegeten worden
ook in de glans van Lucas 2.

Zeg 'nee' als mensen je te eten vragen,
want in een andermans gelukkige gezin
daar is de kerstboom enkel te verdragen
met een uitslaande brand erin!

Wees niet zo bang voor Kerst.
Het zijn twee dagen.

Willem Wilmink (1936-2003)

Pin It

Afdrukken E-mail

Met Kerst wordt alles groter

Advent en Kerst
Het valt ons elk jaar ten deel
Soms een geschenk, soms een moeten

Duizenden preken zijn er al over gemaakt
En elke keer opnieuw die roep:
Voor jou geboren in een stal.

Met Kerst wordt alles groter
De maaltijden en alle wensen,
maar ook
Ben je eenzaam, dan voel je het des te meer
Ben je gelukkig, dan doorleef je het nog intenser

Met Kerst wordt alles dieper
Je gaat zaken scherper zien
Prioriteiten anders stellen

Zo opent de wereld zich voor ons
Rondom een onschuldig kind

 

Pin It

Afdrukken E-mail

Ideaal en werkelijkheid

Het zit me nogal dwars. Met bonte kleuren en met innig enthousiasme worden idealen geschilderd. En één voor één breken ze stuk op de werkelijkheid. We worden op vele plekken uitgenodigd om idealen na te streven, geluk voor wie in de buurt komt, frustratie voor wie steeds opnieuw zijn of haar neus stoot.

We rekenen onszelf, anderen en daarmee ook de maatschappij af op wat onhaalbaar is en buiten de werkelijkheid staat. De gevolgen daarvan zijn deprimerend.

Ook in kerkelijke kringen worden grote woorden gebruikt, plaatjes getekend van een inspirerende, groeiende en zelfbewuste gemeenschap, die open en gastvrij mensen in de armen sluit.

En zo praten we ons tegelijkertijd een gevoel van misère aan, want hoe goed we ons ook voelen bij concrete ervaringen in de werkelijkheid, het moet, zal en kan altijd meer en beter.

Het probleem is dat we vanuit het ideaal denken, bij wijze van spreken van bovenaf. Alleen daalt dat ideaal maar zelden af in het geleefde leven van alledag.

Eerlijk gezegd word ik er af en toe moe van hoe we onszelf en anderen bestoken met het `ideale plaatje`, of het nu gaat om persoonlijke ambities, de maatschappij of de kerkelijke gemeenschap. Droombeelden fladderen altijd in fragmenten uiteen. Af en toe vang je er wat snippertjes van op, die de aarde hebben kunnen bereiken.

Het doet me goed, dat in de serieuze media steeds meer aandacht is voor het onaffe, het broze bestaan, dat nooit helemaal aan het gestelde ideaalbeeld beantwoordt. Alle prachtige foto’s en supermooie ervaringen die op facebook gedeeld worden ten spijt.

Mij staat daarom voor ogen om te starten bij de werkelijkheid, zoals die is. Bij wat je hebt en kunt. Wat zal dat een ontspanning geven. Zijn idealen dan waardeloos, mag er niet gedroomd worden?

Integendeel, ze zullen echter dan allereerst aansluiten bij wat realistisch voor handen is. We grijpen niet meer naar lucht, we accepteren de situatie zoals die is en bouwen daarop verder.

Elbert Grosheide

Pin It

Afdrukken E-mail

Laatste nieuws