• bubble eindhoven
  • dommel
  • van abbe
  • floraplein fontein
  • klooster geldropsweg
  • bollen gestel
  • fietsrotonde eindhoven
  • strijp s

Het mysterie van Pasen

Pasen lijkt onze maatschappij nog maar weinig te zeggen. Dood is iets dat bij leven hoort, zoals nacht bij dag, duisternis bij licht. Onvermijdelijk en onontkoombaar. En zoals de komst van nieuw leven iets is dat gepland en geregeld wordt, zo geldt dat ook de komst van de dood. Als het leven lijden geworden is, dan is de zelfgekozen dood tegenwoordig een geaccepteerde oplossing.

Maar de dood kan ook onverwacht, te vroeg komen. Een navrant verslag daarvan is te lezen in het boek Tonio van A. F. Th. van der Heijden, waarin hij het onverwachte overlijden van zijn zoon en de nasleep daarvan beschrijft. Treffend schrijft hij dat hij en zijn vrouw altijd mensen van de oplossing waren geweest, maar nu een probleem hadden waarvoor per definitie geen oplossing mogelijk is. Als uitweg reconstrueert hij in het boek minutieus de laatste dagen van zijn zoon. Een bekende van zijn zoon laat hij het boek besluiten met de uitspraak dat doden energie achterlaten voor de levenden. Energie die boeken inspireert en ongrijpbare herinneringen voedt.

Pasen is voor sommige christenen net zo’n bron van energie. Een verhaal dat hoop biedt, ondanks dat het niet echt gebeurd is. Want waterdichte bewijzen voor een lichamelijke opstanding van Jezus ontbreken. Maar daar gaat het ook niet om: de bijbelschrijvers bieden een boodschap van hoop voor mensen in uitzichtloze situaties. In de geest van Jezus zijn de leerlingen van hem hun weg gegaan, zijn dood als inspiratie om goed te blijven doen tot het bittere einde. Maar als Pasen niet echt gebeurd is, dan is het een sprookje, een fata morgana in de woestijn van het leven. Je denkt een oase met water gevonden te hebben, maar het is alleen maar stof en zand. Want de dood heeft toch het laatste woord.

In verbondenheid met de eerste christenen belijdt de Kerk nog steeds dat Jezus echt, lichamelijk is opgestaan. Dat was al vanaf het begin moeilijk te accepteren voor mensen. Denk aan Thomas, die zijn vingers in de wonden van de opgestane Jezus wil leggen voordat hij kan geloven (Joh.20). Denk aan de Grieken in Athene die afhaken als Paulus hen over de opstanding begint te vertellen (Hand.17). Denk aan sommige christenen in de gemeente van Korinthe die niet in de opstanding geloven. Paulus reageert door op te sommen welke ooggetuigen, waaronder een groep van 500 man, de opgestane Jezus allemaal hebben gezien (1 Kor. 15). Zo zijn er meer goede argumenten voor de historische betrouwbaarheid van Pasen.

Maar uiteindelijk is Pasen toch een mysterie. Dat blijkt al uit hoe het beschreven is. Elke evangelist heeft zijn eigen kijk op Pasen, zoals licht soms als deeltjes en soms als golf gezien moet worden. Als begin van de nieuwe schepping van God is Pasen zo’n fundamentele gebeurtenis dat het niet te vangen is met een bewijs. Want als zo’n bewijs wel zou bestaan, zou dat het fundament onder Pasen zijn. Het gaat om de diepe overtuiging dat het waar is wat er in de bijbel staat over Jezus’ dood en opstandig. Zo’n overtuiging, noem het geloof, is een geschenk van God. Niet te begrijpen maar echt waar.

Rik Eshuis

Pin It

Afdrukken E-mail

Verkiezingen

De verkiezingen voor de gemeenteraad komen er weer aan. Natuurlijk heb ik de kieswijzer al geraadpleegd voor Eindhoven. Het spreekt vanzelf dat daar een uitslag uit tevoorschijn kwam die ik helemaal niet verwachtte. Gelukkig paste de derde keus beter bij wat ik van plan was te gaan stemmen.

Uit de krant vernam ik dat veel leden van traditionele politieke stromingen zich verenigen in lokale partijen om niet belast te zijn met allerlei vooroordelen rond landelijke volksvertegenwoordigers en bestuurders. Voordeel is dat men zich dan nog meer kan richten op plaatselijke thema’s.

Dat neemt niet weg dat politici van de gevestigde landelijke partijen zich wel degelijk inlaten met de verkiezingsstrategieën, zoals onlangs nog de meet-ups van een rood-groene leider lieten zien.

Wat doet u, wat doe ik? Laat ik mij leiden door de landelijke politiek of verdiep ik mij in lokale kwesties en maak op grond daarvan een keuze, al lijkt de betreffende partij soms nogal ver van mijn levensbeschouwelijke opvattingen af te staan? Hoe zit dat met zaken die zich vlakbij mijn voordeur of achterdeur afspelen?

Hier kunnen interessante dilemma’s en keuzes ontstaan. Ik noem een paar fictieve voorbeelden. Een transitie naar windenergie heeft mijn grote voorkeur, maar om nu op een partij te stemmen die een giga windmolen praktisch in mijn achtertuin wil zetten.... Daklozen moeten een zo humaan mogelijke opvang krijgen, maar de plannen voor dat grote opvanghuis bij mijn voordeur, terwijl ik binnenkort mijn huis ga proberen te verkopen.... Het vliegverkeer mag niet tot meer overlast leiden, maar ik wil wel graag naar de zon vliegen in de herfst en winter....

Het zal niet veel moeite kosten om op deze voorbeelden af te dingen, maar ook zal het niet veel fantasie kosten om voorbeelden te vinden die wel degelijk te maken hebben met de spanning tussen mijn algemene vaak christelijke, humane opvattingen en de plannen tot concrete verwerkelijking daarvan door de politiek.

Een wat sarcastische opmerking zou kunnen zijn, dat er gelukkig nogal wat mensen zijn die nauwelijks nota nemen van de plannen van de plaatselijke politieke partijen en daarom principieel op een bepaalde partij stemmen, terwijl ze niet door hebben daarmee in hun eigen vlees te snijden.

Wel heb ik groot respect voor mensen die zowel landelijk als plaatselijk op partijen stemmen vanuit hun levensovertuiging en bereid zijn daar de consequenties van te aanvaarden, ook al komt die in mindering op een deel van hun woongenot, luxe en bankrekening. En we mogen blij zijn dat velen daaraan gehoor geven!

Elbert Grosheide

Pin It

Afdrukken E-mail

Controle

Het nieuwe jaar is nog maar enkele weken oud, maar de natuur heeft zich al doen gelden. Een aardbeving in Groningen, een piek in de waterstand van de grote rivieren, een storm die over heel Nederland raast. Indrukwekkende gebeurtenissen als je er bij bent. Je beseft hoe klein je eigenlijk bent.

Ook indrukwekkend is hoe we tegenwoordig dit soort natuurverschijnselen managen met behulp van wetenschap en techniek. Aardbevingen kunnen voorkomen worden door minder gas te winnen, van hoog water hebben we geen last als we het water voldoende ruimte geven, en zo’n storm zien we van tevoren aankomen en de stormschade is verzekerd. Alles onder controle.

God speelt in dit alles geen rol in onze moderne, westerse ogen. De wiskundige Laplace zei een paar eeuwen geleden dat hij de hypothese God niet nodig had om de werking van het zonnestelsel te verklaren. Toch zegt Jezus dat er nog geen mus dood op de grond neer kan vallen buiten God om. Hij zegt erbij dat God Zijn kinderen veel belangrijker vindt dan een paar mussen, ja dat God zelfs weet hoeveel haren elk van Zijn kinderen op het hoofd heeft.

Een Amerikaanse predikant gaf een aantal jaar les in een afgelegen deel van Indonesië. Daar werd hij met enige regelmaat in het midden van de nacht wakker gemaakt met de mededeling dat er een student ziek was. Vaak bleek de student griep te hebben. De predikant gaf hem dan een paar tabletten en vertrok weer. Jaren later ontdekte hij dat zijn Indonesische studenten vonden dat hij maar een klein geloof had. Zij baden altijd voor zo’n zieke medestudent nadat de predikant weer vertrokken was. Hij realiseerde zich toen dat God zelfs in zaken die volledig onder menselijke controle lijken, een liefdevolle Vader is die over Zijn kinderen waakt.

Rik Eshuis, januari 2018

Pin It

Afdrukken E-mail

TROOSTLIED VOOR WIE MET KERST ALLEEN IS

Wees niet zo bang voor Kerst. Het zijn twee dagen,
dat is niet meer dan achtenveertig uur.
En uren, het ene vlug, het andere trager,
uren vervliegen op den duur.

Raak niet verloren in herinneringen,
wees toch een beetje wijzer deze keer.
Zing maar 'Stille nacht' als je kunt zingen,
want stil zal het zijn, die nachten. Zeer.

Zing in jezelf: 'De witte vlokken zweven.'
Terwijl de regen langs de pannen ruist.
Het kind is niet in Bethlehem gebleven:
Het is naar Golgotha verhuisd.

Gedenk de dieren op de schalen en borden,
die zitten meer dan jij in de puree!
Eten is beter dan gegeten worden
ook in de glans van Lucas 2.

Zeg 'nee' als mensen je te eten vragen,
want in een andermans gelukkige gezin
daar is de kerstboom enkel te verdragen
met een uitslaande brand erin!

Wees niet zo bang voor Kerst.
Het zijn twee dagen.

Willem Wilmink (1936-2003)

Pin It

Afdrukken E-mail

Met Kerst wordt alles groter

Advent en Kerst
Het valt ons elk jaar ten deel
Soms een geschenk, soms een moeten

Duizenden preken zijn er al over gemaakt
En elke keer opnieuw die roep:
Voor jou geboren in een stal.

Met Kerst wordt alles groter
De maaltijden en alle wensen,
maar ook
Ben je eenzaam, dan voel je het des te meer
Ben je gelukkig, dan doorleef je het nog intenser

Met Kerst wordt alles dieper
Je gaat zaken scherper zien
Prioriteiten anders stellen

Zo opent de wereld zich voor ons
Rondom een onschuldig kind

 

Pin It

Afdrukken E-mail

Laatste nieuws