• Home
  • Blog
  • Noodhulp collecte voor hongersnood in Ethiopië

Noodhulp collecte voor hongersnood in Ethiopië

Ethiopië kampt met de ergste droogte in 30 jaar. Een uitzonderlijk sterke El Niño zorgt ervoor dat de droogte in Ethiopië en omringende landen dit jaar extremer is dan gebruikelijk. De regenperiodes waren korter, waardoor waterbronnen leeg zijn. Oogsten mislukken en veel vee is gestorven. Veel mensen hebben dringend hulp nodig. De laatste weken wordt steeds duidelijker hoe schrijnend de situatie is.

Veel kinderen zijn ondervoed. Het is tijd om in actie te komen voordat er nog veel meer slachtoffers vallen. Het aantal mensen dat in directe nood is en honger heeft ligt al hoger dan in 2011, toen de Hoorn van Afrika ook leed onder de aanhoudende droogte. Normaliter komt extreme droogte maar eens per decennia voor, door klimaatveranderingen is dit al de derde keer in korte tijd!

De noodhulpmedewerker, Jeroen Jurriens, van Kerk in Actie vertelt hoe via kerkelijke partners voedsel wordt verstrekt, nieuw vee wordt gegeven zodat boeren weer zelf voorzienend worden en nieuwe wateropslagpunten worden gebouwd. Ook worden 15 watercommissies getraind zodat er beter met de watervoorraad wordt omgegaan. Voor € 10,50 kan al een voedselpakket gekocht worden.

In de kerkdiensten zal op zondag 6 maart gecollecteerd worden voor hulp aan Ethiopië. Bent u komende zondag niet in de kerk dan kunt u ook geld rechtstreeks overmaken. Lees hier en over wat er met u geld gebeurd, meer op de site van Kerk in Actie.
Wij hopen dat u van harte en gul geeft.

Pin It

Afdrukken E-mailadres