Dertig jaar Open Huis Cathrien

Feestje???

Open Huis Sint Cathrien is een gastvrij inloophuis in de binnenstad van Eindhoven.

Een thuisplek voor iedereen en met bijzondere aandacht voor medemensen die om welke reden dan ook kwetsbaar zijn.

Het initiatief is destijds genomen door pastor Henk Schröder van de RK kerk en ds. Henk Groenewegen van de Protestantse Gemeente Eindhoven.

Zij merkten dat er bij veel mensen, ronddwalend in de binnenstad, behoefte was aan een plaats om even tot rust te komen.

Soms is het zo fijn als je ergens je verhaal kwijt kunt, als er iemand is die luistert, maar soms ook, heb je daar helemaal geen behoefte aan en wil je gewoon even wat warmte, of een kopje koffie.

Zo is het project dertig jaar geleden gestart, als een oecumenisch diaconaal project dat door beide kerken gedragen werd. Met een klein groepje vrijwilligers, gewoon vooraan in de stadskerk, direct achter de grote deuren, heel kleinschalig.

Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een zelfstandige stichting, met zo’n veertig actieve vrijwilligers.

We schenken gratis koffie en thee, en we gebruiken alle dagen dat we open zijn samen met onze gasten de maaltijd met soep, brood en fruit.

Tussen de middag is er in de kerk een meditatieve oecumenische viering, en achter in de kerk zijn er exposities, veelal met een diaconaal thema.

Daarnaast koken vrijwilligers vier keer per jaar een warme maaltijd. De tafels worden feestelijk gedekt, en samen met onze gasten vieren we dan ‘de maaltijd’.

Met ongeveer 35 tafelgenoten. Het zijn altijd hele feestelijke avonden, waarvan zowel de gasten als de vrijwilligers intens genieten.

Het Open Huis voorziet voor velen in een behoefte en wij verwachten niet dat hierin snel verandering komt.

Want in de dertig jaar dat wij ‘open’ zijn, is er wel veel veranderd: de verzorgingsstaat heeft plaats gemaakt voor de participatie samenleving. Dat betekent dat de overheid uitgaat van eigen kracht en zelfredzaamheid van iedereen.

Dat lijkt een positief uitgangspunt, maar aan de andere kant zien wij elke dag wat dat betekent voor  kwetsbare mensen die helemaal geen familie of ondersteunend netwerk hebben.

Maar dat is niet het enige. Velen kunnen het hoge tempo van onze samenleving niet bij houden. Zij krijgen het gevoel niet meer aan de verwachtingen te kunnen voldoen, trekken zich terug en vereenzamen.

De bezuinigingen in de zorg van de afgelopen jaren, hebben er ook toe geleid, dat patiënten met een psychiatrisch ziektebeeld, in toenemende mate doelloos rondlopen op straat, omdat aan hun behoefte aan professionele zorg lang niet altijd kan worden voldaan. Ronddolend op straat komen zij zo bij ons terecht.

Soms ook worden mensen door de gemeente naar ons verwezen met de woorden: “Wij kunnen niets voor u doen, gaat u maar naar de kerk......”

Helaas moeten we constateren dat de bezuinigingen die uitgevoerd zijn om onze economie gezond te maken, de kloof tussen rijk en arm alleen maar groter heeft gemaakt. Inmiddels is de soepbus van het Leger des Heils ook al weer in het straatbeeld verschenen!

De profeet Nahum zegt: Viert uw vierdagen! En dat hebben we gedaan, want 30 jaar Open Huis is zeker een goede reden om feest te vieren! Wij zijn blij en dankbaar.

Veel gemeenteleden vanuit allerlei kerken hebben er in de loop van die dertig jaar als vrijwilliger hun tijd en aandacht aan gegeven. Het is geweldig dat sommigen al dertig jaar actief zijn!

Ook zijn we verheugd dat kerken bereid zijn om een financiële bijdrage te leveren, door collecte opbrengsten voor dit diaconale doel te bestemmen. Het is hartverwarmend dat ons vanwege het jubileum zelfs een extra bijdrage is toegezegd.

Aan de andere kant zou het van moed getuigen als kerken in ons land zich ook tot onze overheden durfden te wenden en hun stem verheffen om een andere, meer humane aanpak te bepleiten vanwege de genoemde onrechtvaardige verdeling! Want die verdeling wordt door mensen gemaakt en kan dus ook door mensen worden teniet gedaan!

Anneke Nieuwenhuizen, voorzitter Open Huis Sint Cathrien, oktober 2016

= = = = eerdere bijdrage

Het jaar 2015 ligt al weer achter ons. Het was een jaar waarin veel gebeurde, aanslagen, oorlogen, overstromingen en aardbevingen. Toch lijkt dat onze gasten niet echt te raken. Onze gasten maken zich wel zorgen over al die vluchtelingen die ons land binnenkomen.
Zij ervaren deze vluchtelingen als een bedreiging, en dat maken zij ons soms in niet mis te verstane woorden duidelijk.
“De vluchtelingen krijgen alles, geld, eten, kleding, onderdak, en wij, wij krijgen niks.”

Het gaat er soms heftig aan toe, en hun emotie is ook wel te begrijpen. Onze gasten hebben moeite om in hun primaire levensbehoefte te voorzien; het ontbreekt hen vaak werkelijk aan alles. Onze ontmoetingsruimte doet ook dienst als ‘wachtkamer’ voor mensen die een afspraak hebben bij het “Steunpunt Materiële Hulpvragen”.
Ook van deze mensen horen we soms schrijnende verhalen. Regelmatig wordt er een beroep op ons gedaan voor een voedselpakket, warme sokken, een warme trui, een das en een muts.

Begin december heeft ook het Open Huis op Zaterdag haar deuren weer geopend. We zijn blij dat we weer terecht kunnen in de Petruskerk aan de Kloosterdreef, dat is voor onze gasten een betere locatie dan die aan de Boschdijk. Het is overigens ook de enige plek waar gasten op zaterdag terecht kunnen, en daar wordt dan ook volop gebruik van gemaakt. Er komen zo’n veertig gasten per zaterdag! Hoewel de keuken maar klein is, kunnen we ook daar onze gasten naast koffie en thee, voorzien van een broodmaaltijd en een kop warme soep. Meteen al de eerste zaterdag was het koud en kwamen warme sokken voor een aantal gasten ook goed van pas.

Op ‘derde kerstdag’ heeft Amaro met zijn team weer voor ons gekookt. Het was een feest om mee te maken, er waren zo’n tachtig gasten. Daarnaast heeft een rotary club in februari een maaltijd gesponsord. De gasten hebben dit zo gewaardeerd, dat zij als dank, hun namen op een kaart geschreven hebben.

Jarenlang is de werkgroep Visueel actief geweest en hebben zij veel mooie exposities in de kerk verzorgd. Door omstandigheden dreigde deze activiteit te stoppen. De afgelopen maanden hebben we samen met de Jorisparochie gewerkt aan een doorstart. We streven naar één permanente en vier wissel tentoonstellingen.
De werkgroep heeft een nieuwe naam: “Kunst in de Cathrien”.

In 2016 bestaat ons Open Huis dertig jaar! Dat betekent dat we al dertig jaar actief zijn in de binnenstad van Eindhoven. De behoefte aan een thuisplek voor kwetsbare mensen is in al die jaren eerder toegenomen dan afgenomen.
In de loop van dit jaar hoort u van ons op welke wijze wij hier aandacht aan willen besteden.

Anneke Nieuwenhuizen, vrijwilliger Open Huis Cathrien

Eindhoven, maart 2016

Afdrukken