Meepraten over de toekomst

Duurzaamheid, klimaat en rechtvaardigheid ze hebben alles met elkaar te maken. Het gaat namelijk om het voortbestaan van het leven op aarde. Is dit nog mogelijk voor zij die na ons komen?
Het zijn ook vragen over rechtvaardigheid omdat vooral de armen en zwakkeren weer als eerste de dupe worden van de klimaatsveranderingen.

De klimaattop in Parijs, de in het najaar uitgegeven encycliek van de Paus, ze kunnen u niet ontgaan zijn.

Daarom het initiatief van de diaconie om hier aandacht voor te vragen. U kunt meepraten in drie verschillende gespreksgroepjes en op 10 mei zullen op een avondbijeenkomst twee deskundigen denkbeelden aanleveren  die onze zorg om en voor de leefbaarheid  van het gezamenlijk huis mogelijk maken.
Hebt u interesse, lees het bericht hierover.

Pin It

Afdrukken E-mailadres