Armoede Manifest

20160929 logo diaconie2Het SME (Samenwerkingsverband Minima Eindhoven – actief sedert 1987) heeft met het zicht op de komende gemeenteraadsverkiezingen een manifest opgesteld. Een manifest van 10 actiepunten in de hoop en de verwachting dat de Eindhovense politieke partijen hun verantwoordelijkheid nemen en dat dit duidelijk doorklinkt in het nog op te stellen nieuwe collegeprogramma na de verkiezingen in maart 2018.

Het manifest is tot stand gekomen samen met Eindhovense instellingen en organisaties die werken met en voor de sociale minima in de stad Eindhoven.

Het SME en de organisaties die dit manifest ondertekenen (waaronder de Diakonie van de Protestantse Gemeente te Eindhoven) richten zich tot de Eindhovense politieke partijen met het verzoek om onze 10 actiepunten te gebruiken.

Dit is een nieuwe kans voor een nieuwe balans voor iedereen in Eindhoven.

 

Armoede Manifest

Pin It

Afdrukken E-mailadres

Diaconale Jaaractie 2017

20160929 logo diaconie2Met het SAMEN nummer van oktober hebt u een brief over de Diaconale Jaaractie ontvangen.
Met deze actie vraagt het College van Diakenen u om een financiële bijdrage voor het diaconale
werk dat de diaconie verricht of ondersteunt. In de hal van uw kerkgebouw liggen nog enkele
exemplaren van de brief ter informatie.

Zoals u wellicht gemerkt hebt, is de brief abusievelijk dubbelzijdig met dezelfde tekst bedrukt.
Uit milieu oogpunt hebben we besloten om deze brieven toch te gebruiken.
We hebben in 2016 en nu 2200 brieven laten verspreiden ( waarvoor de SAMEN bezorgers
hartelijk bedankt worden ). In 2016 hebben we van 460 adressen een financiële bijdrage
ontvangen.

Zo is de diaconie o.a. actief betrokken bij het Diaconaal Inloophuis ‘t Hemeltje, de Voedselbank,
Open Huis St. Cathrien, het Protestfonds, de kerstpakketten, het Jongerenhuis, de wekelijkse
bloemengroet, alsmede het geven van leningen of broodgeld aan medemensen met financiële
problemen.

Met uw bijdrage op NL62 RABO 03737 36932 ten name van College van Diakenen, PGE
Eindhoven kan dit diaconale werk verder ondersteund en uitgevoerd worden. Het betreft werk
dat niet onder de Kerkbalans valt.

Namens het College van Diakenen,
Baukje Osinga en Wim Wiggers

Pin It

Afdrukken E-mailadres

Oproep werkgroep Rechtvaardigheid en Economie

20141219 logo reDeze door het CvD ondersteunde werkgroep R&E voor geheel Eindhoven e.o. bestudeert en bespreekt economische aspecten van ons leven en voert zo mogelijk actie om misstanden te voorkomen. Doel is de bewustwording te vergroten.

Onze economie en die van andere landen wordt bepaald door ons denken en doen, gisteren, vandaag en morgen. Wat we morgen doen kan worden bepaald door ons eventuele nieuwe denken, wat door studie en dialoog zou kunnen ontstaan. Dat kan vandaag beginnen. Systemen zijn waarschijnlijk onmisbaar, en onze systemen zijn in het licht van de historie weliswaar grotendeels verklaarbaar, maar met het oog op de gehele bewoonde wereld verre vanzelfsprekend. En hoe zeer hangt dat ook samen met onze godsdienst?

Vragen die aspecten van diaconie en aspecten van vorming en toerusting hebben. Deze worden aan de orde gesteld in themadiensten en andere themabijeenkomsten. Wilt u helpen deze voor te bereiden, neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of tel 040-2444078.

Wij hopen dat u de uitnodigingen voor bijeenkomsten van R&E die van tijd tot tijd zullen verschijnen zult oppikken en dat u daaraan kunt deelnemen.

Zie voor meer informatie het verslag van seizoen 2016-2017 van de werkgroep R&E.

Pin It

Afdrukken E-mailadres

Wie doet mee ?

20160929 logo diaconie2Neem deel aan een gespreksgroepje of bij de voorbereiding van themadiensten van werkgroep Rechtvaardigheid en economie.

FIRST!!.............. Vrijheid en verantwoord economisch handelen.

In het januarinummer van Samen stond het al: de werkgroep stelt voor in 2017 nader in te gaan op het thema verantwoord handelen. Duurzame dingen kopen, op keurmerken letten. Praktische zaken waarop we moeten letten. Maar de laatste weken is er urgentie. Steeds vaker horen we het woord FIRST!! Wat we eerst moeten doen vraagt naast een praktische instelling ook voortdurende overdenking.

U kunt deelnemen in gespreks- en overdenkingsgroepjes over dit onderwerp. De groepjes zijn in principe eenmalig, maar wie weet wat eruit voortvloeit. Als u zich opgeeft zal de werkgroep u leesstof (enkele A4 tjes) aanreiken, om desgewenst zelf voorafgaand te lezen. De werkgroep zal afhankelijk van uw opgave plaatsen en tijden voor de gespreksgroepjes organiseren en u daarover informeren. Vervolgens kan wie dat wil ook meedoen aan de voorbereiding van de themadiensten in de Johanneskerk en in de Ontmoetingskerk, beide op 19 maart. Maar deze activiteiten mogen ook los van elkaar gezien worden.

U kunt zich opgeven voor 20 februari via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en tel. 040 2444078.

Pin It

Afdrukken E-mailadres

Protestfonds

 

20160929 logo diaconie

Protestfonds

Er is een Voedselbank en een Kledingbank. Er zijn inmiddels heel wat ruilwinkels en repaircafé’s. Er zijn de Gemeentelijke Regelingen voor Inkomensondersteuning, zoals Bijzondere Bijstand, de Meedoen- en de Kinderopvangbijdrage. Er komt in Eindhoven nog een Kinderpakket. Er is de huur- en de zorgtoeslag. Er is de Stichting Leergeld en talloze mensen, die van alles verzamelen en op de juiste adressen bezorgen. Er is de diaconie die soms broodgeld of een lening geeft. Er is een legioen opa’s, oma’s, zussen en broers, die zorgen voor warme winterjassen en schoenen en een nieuwe fiets of ondersteuning bij de studie. Zijn de arme kinderen dan nog niet voldoende geholpen?

Het antwoord vindt u in het kerkblad Samen van nov/dec op pagina 11 in het verslag van Leo Steinhauzer en Wim van Dijk “Armoede onder Kinderen in Eindhoven”. Of uit de krant/het nieuws: de kinderombudsvrouw heeft geconstateerd dat 1 op de 9 kinderen in armoede opgroeit (een stijging vergeleken bij een paar jaar terug: 1 op de 10). Zolang de politiek geen kans ziet om goed voor de arme medemens te zorgen blijft ook het Protestfonds nodig voor af en toe een goede tas vol boodschappen. Vandaar ga of blijf doneren aan het Protestfonds, zodat er in januari een mooi bedrag uitgekeerd kan worden voor die boodschappen.

Zij die in aanmerking willen komen voor een uitkering kunnen tot 15 januari 2017 een brief met onderstaande inhoud naar het Protestfonds sturen.

“Hierbij deel ik u mee dat ik bereid ben een bedrag uit het Protestfonds als lening te ontvangen. Ik betaal de lening terug door, als ik ooit in betere doen kom, geld te storten in het Protestfonds. Als bewijs dat ik van een minimumuitkering leef, stuur ik u bijgaand een kopie van het laatst ontvangen uitkeringsoverzicht van de instelling die mijn uitkering op grond van de participatiewet verzorgt.

Reactie en stortingen:

Protestfonds van de Diaconie,

 p/a Camphuysenstraat 4,

5615 KS, Eindhoven.

IBAN: NL72FVLB0226118428

Geeske van der Veen en Willem Lamper

Pin It

Afdrukken E-mailadres