Protestfonds

 

20160929 logo diaconie

Protestfonds

Er is een Voedselbank en een Kledingbank. Er zijn inmiddels heel wat ruilwinkels en repaircafé’s. Er zijn de Gemeentelijke Regelingen voor Inkomensondersteuning, zoals Bijzondere Bijstand, de Meedoen- en de Kinderopvangbijdrage. Er komt in Eindhoven nog een Kinderpakket. Er is de huur- en de zorgtoeslag. Er is de Stichting Leergeld en talloze mensen, die van alles verzamelen en op de juiste adressen bezorgen. Er is de diaconie die soms broodgeld of een lening geeft. Er is een legioen opa’s, oma’s, zussen en broers, die zorgen voor warme winterjassen en schoenen en een nieuwe fiets of ondersteuning bij de studie. Zijn de arme kinderen dan nog niet voldoende geholpen?

Het antwoord vindt u in het kerkblad Samen van nov/dec op pagina 11 in het verslag van Leo Steinhauzer en Wim van Dijk “Armoede onder Kinderen in Eindhoven”. Of uit de krant/het nieuws: de kinderombudsvrouw heeft geconstateerd dat 1 op de 9 kinderen in armoede opgroeit (een stijging vergeleken bij een paar jaar terug: 1 op de 10). Zolang de politiek geen kans ziet om goed voor de arme medemens te zorgen blijft ook het Protestfonds nodig voor af en toe een goede tas vol boodschappen. Vandaar ga of blijf doneren aan het Protestfonds, zodat er in januari een mooi bedrag uitgekeerd kan worden voor die boodschappen.

Zij die in aanmerking willen komen voor een uitkering kunnen tot 15 januari 2017 een brief met onderstaande inhoud naar het Protestfonds sturen.

“Hierbij deel ik u mee dat ik bereid ben een bedrag uit het Protestfonds als lening te ontvangen. Ik betaal de lening terug door, als ik ooit in betere doen kom, geld te storten in het Protestfonds. Als bewijs dat ik van een minimumuitkering leef, stuur ik u bijgaand een kopie van het laatst ontvangen uitkeringsoverzicht van de instelling die mijn uitkering op grond van de participatiewet verzorgt.

Reactie en stortingen:

Protestfonds van de Diaconie,

 p/a Camphuysenstraat 4,

5615 KS, Eindhoven.

IBAN: NL72FVLB0226118428

Geeske van der Veen en Willem Lamper

Pin It

Afdrukken E-mailadres