Diaconale Jaaractie 2017

20160929 logo diaconie2Met het SAMEN nummer van oktober hebt u een brief over de Diaconale Jaaractie ontvangen.
Met deze actie vraagt het College van Diakenen u om een financiële bijdrage voor het diaconale
werk dat de diaconie verricht of ondersteunt. In de hal van uw kerkgebouw liggen nog enkele
exemplaren van de brief ter informatie.

Zoals u wellicht gemerkt hebt, is de brief abusievelijk dubbelzijdig met dezelfde tekst bedrukt.
Uit milieu oogpunt hebben we besloten om deze brieven toch te gebruiken.
We hebben in 2016 en nu 2200 brieven laten verspreiden ( waarvoor de SAMEN bezorgers
hartelijk bedankt worden ). In 2016 hebben we van 460 adressen een financiële bijdrage
ontvangen.

Zo is de diaconie o.a. actief betrokken bij het Diaconaal Inloophuis ‘t Hemeltje, de Voedselbank,
Open Huis St. Cathrien, het Protestfonds, de kerstpakketten, het Jongerenhuis, de wekelijkse
bloemengroet, alsmede het geven van leningen of broodgeld aan medemensen met financiële
problemen.

Met uw bijdrage op NL62 RABO 03737 36932 ten name van College van Diakenen, PGE
Eindhoven kan dit diaconale werk verder ondersteund en uitgevoerd worden. Het betreft werk
dat niet onder de Kerkbalans valt.

Namens het College van Diakenen,
Baukje Osinga en Wim Wiggers

Pin It

Afdrukken E-mailadres