Protestfonds

 

20160929 logo diaconie

Protestfonds

Er is een Voedselbank en een Kledingbank. Er zijn inmiddels heel wat ruilwinkels en repaircafé’s. Er zijn de Gemeentelijke Regelingen voor Inkomensondersteuning, zoals Bijzondere Bijstand, de Meedoen- en de Kinderopvangbijdrage. Er komt in Eindhoven nog een Kinderpakket. Er is de huur- en de zorgtoeslag. Er is de Stichting Leergeld en talloze mensen, die van alles verzamelen en op de juiste adressen bezorgen. Er is de diaconie die soms broodgeld of een lening geeft. Er is een legioen opa’s, oma’s, zussen en broers, die zorgen voor warme winterjassen en schoenen en een nieuwe fiets of ondersteuning bij de studie. Zijn de arme kinderen dan nog niet voldoende geholpen?

Het antwoord vindt u in het kerkblad Samen van nov/dec op pagina 11 in het verslag van Leo Steinhauzer en Wim van Dijk “Armoede onder Kinderen in Eindhoven”. Of uit de krant/het nieuws: de kinderombudsvrouw heeft geconstateerd dat 1 op de 9 kinderen in armoede opgroeit (een stijging vergeleken bij een paar jaar terug: 1 op de 10). Zolang de politiek geen kans ziet om goed voor de arme medemens te zorgen blijft ook het Protestfonds nodig voor af en toe een goede tas vol boodschappen. Vandaar ga of blijf doneren aan het Protestfonds, zodat er in januari een mooi bedrag uitgekeerd kan worden voor die boodschappen.

Zij die in aanmerking willen komen voor een uitkering kunnen tot 15 januari 2017 een brief met onderstaande inhoud naar het Protestfonds sturen.

“Hierbij deel ik u mee dat ik bereid ben een bedrag uit het Protestfonds als lening te ontvangen. Ik betaal de lening terug door, als ik ooit in betere doen kom, geld te storten in het Protestfonds. Als bewijs dat ik van een minimumuitkering leef, stuur ik u bijgaand een kopie van het laatst ontvangen uitkeringsoverzicht van de instelling die mijn uitkering op grond van de participatiewet verzorgt.

Reactie en stortingen:

Protestfonds van de Diaconie,

 p/a Camphuysenstraat 4,

5615 KS, Eindhoven.

IBAN: NL72FVLB0226118428

Geeske van der Veen en Willem Lamper

Pin It

Afdrukken E-mailadres

Feestje???

logo cathrien zonder tekst

Feestje???

Open Huis Sint Cathrien is een gastvrij inloophuis in de binnenstad van Eindhoven.

Een thuisplek voor iedereen en met bijzondere aandacht voor medemensen die om welke reden dan ook kwetsbaar zijn.

Het initiatief is destijds genomen door pastor Henk Schröder van de RK kerk en ds. Henk Groenewegen van de Protestantse Gemeente Eindhoven.

Zij merkten dat er bij veel mensen, ronddwalend in de binnenstad, behoefte was aan een plaats om even tot rust te komen.

Soms is het zo fijn als je ergens je verhaal kwijt kunt, als er iemand is die luistert, maar soms ook, heb je daar helemaal geen behoefte aan en wil je gewoon even wat warmte, of een kopje koffie.

Zo is het project dertig jaar geleden gestart, als een oecumenisch diaconaal project dat door beide kerken gedragen werd. Met een klein groepje vrijwilligers, gewoon vooraan in de stadskerk, direct achter de grote deuren, heel kleinschalig.

Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een zelfstandige stichting, met zo’n veertig actieve vrijwilligers.

We schenken gratis koffie en thee, en we gebruiken alle dagen dat we open zijn samen met onze gasten de maaltijd met soep, brood en fruit.

Tussen de middag is er in de kerk een meditatieve oecumenische viering, en achter in de kerk zijn er exposities, veelal met een diaconaal thema.

Daarnaast koken vrijwilligers vier keer per jaar een warme maaltijd. De tafels worden feestelijk gedekt, en samen met onze gasten vieren we dan ‘de maaltijd’.

Met ongeveer 35 tafelgenoten. Het zijn altijd hele feestelijke avonden, waarvan zowel de gasten als de vrijwilligers intens genieten.

Het Open Huis voorziet voor velen in een behoefte en wij verwachten niet dat hierin snel verandering komt.

Want in de dertig jaar dat wij ‘open’ zijn, is er wel veel veranderd: de verzorgingsstaat heeft plaats gemaakt voor de participatie samenleving. Dat betekent dat de overheid uitgaat van eigen kracht en zelfredzaamheid van iedereen.

Dat lijkt een positief uitgangspunt, maar aan de andere kant zien wij elke dag wat dat betekent voor  kwetsbare mensen die helemaal geen familie of ondersteunend netwerk hebben.

Maar dat is niet het enige. Velen kunnen het hoge tempo van onze samenleving niet bij houden. Zij krijgen het gevoel niet meer aan de verwachtingen te kunnen voldoen, trekken zich terug en vereenzamen.

De bezuinigingen in de zorg van de afgelopen jaren, hebben er ook toe geleid, dat patiënten met een psychiatrisch ziektebeeld, in toenemende mate doelloos rondlopen op straat, omdat aan hun behoefte aan professionele zorg lang niet altijd kan worden voldaan. Ronddolend op straat komen zij zo bij ons terecht.

Soms ook worden mensen door de gemeente naar ons verwezen met de woorden: “Wij kunnen niets voor u doen, gaat u maar naar de kerk......”

Helaas moeten we constateren dat de bezuinigingen die uitgevoerd zijn om onze economie gezond te maken, de kloof tussen rijk en arm alleen maar groter heeft gemaakt. Inmiddels is de soepbus van het Leger des Heils ook al weer in het straatbeeld verschenen!

De profeet Nahum zegt: Viert uw vierdagen! En dat hebben we gedaan, want 30 jaar Open Huis is zeker een goede reden om feest te vieren! Wij zijn blij en dankbaar.

Veel gemeenteleden vanuit allerlei kerken hebben er in de loop van die dertig jaar als vrijwilliger hun tijd en aandacht aan gegeven. Het is geweldig dat sommigen al dertig jaar actief zijn!

Ook zijn we verheugd dat kerken bereid zijn om een financiële bijdrage te leveren, door collecte opbrengsten voor dit diaconale doel te bestemmen. Het is hartverwarmend dat ons vanwege het jubileum zelfs een extra bijdrage is toegezegd.

Aan de andere kant zou het van moed getuigen als kerken in ons land zich ook tot onze overheden durfden te wenden en hun stem verheffen om een andere, meer humane aanpak te bepleiten vanwege de genoemde onrechtvaardige verdeling! Want die verdeling wordt door mensen gemaakt en kan dus ook door mensen worden teniet gedaan!

Anneke Nieuwenhuizen, voorzitter Open Huis Sint Cathrien

Pin It

Afdrukken E-mailadres

Steun de Voedselbank - Product van de maand

Steun de Voedselbank - Product van de maand

 
 
Elke maand kunt u een product in leveren voor de Voedselbank Eindhoven. 
Wekelijks worden er in Eindhoven ruim 400 pakketten verstrekt. Hiermee worden 1000 personen ondersteund, waaronder 400 kinderen. De Voedselbank krijgt dit voedsel gratis en deelt dit ook weer gratis uit.
Een groot aantal gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Eindhoven is vrijwilliger bij de Voedselbank en hun verhalen onderstrepen hoe belangrijk dit werk is.
Wilt u meer weten over de Voedselbank, geld doneren, vrijwilliger worden of een voedselpakket aanvragen, bekijk hun website:  http://www.voedselbankeindhoven.nl/productvdmaand
Het product van de maand Juli = Pastasaus.
Het product voor de maand Augustus = Limonadesiroop.
In de Johanneskerk en in het Kruispunt kunt u het product van de maand tijdens iedere dienst inleveren (bij Kruispunt staat box achterin de kerkzaal). In de Ontmoetingskerk kunt u het product van de maand op elke eerste zondag van de maand inleveren bij de diakenen.
 
20160724 voedselbank.01

 

 

 

 
 
Pin It

Afdrukken E-mailadres

Bijeenkomst over “De zorg voor ons gezamenlijk huis”

foto zorg om gez huis 1Op 10 mei bent u om 20.00 uur welkom in de Ontmoetingskerk voor een bijeenkomst over duurzaamheid en rechtvaardigheid. De titel “De zorg voor ons gezamenlijk huis” komt uit de encycliek van de Paus.
Professor Geert Verbong van de TU/E en de theoloog Elbert Grosheide zullen een bijdrage leveren zodat we met elkaar in gesprek komen over onze zorg om en voor dat gezamenlijke huis.
De avond is gratis toegankelijk en de Ontmoetingskerk vind u aan de Meerkollaan 3 te Eindhoven.
Vanwege de organisatie van te voren graag opgeven bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 2123501

Pin It

Afdrukken E-mailadres

Gespreksgroepjes “De zorg om ons gezamenlijk huis”

20160428 gespreksgroepjes zorgNet als vorig jaar organiseert  de werkgroep Rechtvaardigheid en economie in de verschillende wijken gespreksgroepjes om vervolgens op 10 mei met ieder die dat wil bijeen te komen voor een gesprek in bijzijn van “deskundigen”. Dit jaar zal daarbij centraal staan de mens, zijn handelen en zijn leefomgeving, mede naar aanleiding van de wereldwijde aandacht in 2015 voor het klimaat.

Prof. Geert Verbong – innovatiewetenschapper en energiehistoricus- en ds Elbert Grosheide – theoloog- zullen ons daarbij denkbeelden aanleveren  die onze zorg voor de leefbaarheid  van het gezamenlijk huis mogelijk maken.

Voor degenen die willen deelnemen aan de gespreksgroepjes in de wijken worden de volgende artikelen als leesstof aangereikt:
 * De toespraak van de indianenhoofdman te Seattle uit de 19e eeuw
* Een samenvatting van de pauselijke encycliek “Laudato Si” van vorig jaar
* Tijdpad en samenvatting van het klimaatakkoord van Parijs van december vorig jaar.

De gespreksgroepjes in de wijken vinden plaats op:
dinsdagavond 19 april om 20.00 uur
donderdagavond 28 april om 20.00 uur
maandagmiddag  2 mei om 14.00 uur.

Hebt u interesse en wilt u mee doen aan één van de drie gespreksgroepjes of aanwezig zijn op 10 mei, laat dit weten aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 2123501

De werkgroep is een onderdeel van de diaconie van de PGE.

Pin It

Afdrukken E-mailadres