Andere activiteiten

a.Vluchtelingen

Aandacht voor de vreemdeling in ons midden is voor christenen een belangrijke opdracht.
De huidige vluchtelingen stromen vragen aandacht en daarom is de diaconie betrokken bij het gesprek over vluchtelingenopvang in de stad Eindhoven.
In Eindhoven-Noord zijn er contacten bij de vluchtelingen opvang in de Orangerie.

De diaconie nam het initiatief voor het uitbrengen van een Verklaring van Eindhovense Kerken over de vluchtelingenproblematiek,
Lees de Verklaring van de Eindhovense kerken
Lees de bijlage met informatie over wat wel of niet doen.

Vluchtelingen in de Knel
In de verschillende wijkgemeenten zijn adoptiegroepen actief. Dit werk wordt uitgevoerd in samenwerking met Vluchtelingen in de Knel.
Lees meer op hun website.

b. Gespreksgroep voor nabestaanden na zelfdoding.

Wanneer je iemand die veel voor je betekent door zelfdoding hebt verloren, voel je je vaak erg alleen. Gevoelens zoals pijn, verdriet, onmacht, schuld en kwaadheid komen boven. Wanneer je over deze verwarrende gevoelens wilt praten met mensen die dit ook ervaren hebben, dan kan dat in de groep. Verdere gegevens vindt u op de website van de gespreksgroepen.

b. Maaltijdgroepen

In de stad floreren diverse maaltijdgroepen.

c. Vrij en verder: Maatjes project voor ex-gedetineerden

Lees meer op hun website.

d. Symposium: Diaconaat: principieel en praktisch

Lees het verslag van het symposium en beluister of lees de lezingen

Pin It

Afdrukken E-mailadres