Rouwen om Parijs

De nacht van 13 november zal herdacht worden als een inktzwarte, bloedrode nacht. Meer dan honderd burgers zijn vermoord, zomaar, weggemaaid, doorzeefd met kogels.

Wij rouwen om Parijs. Wij rouwen om de levens die vernietigd zijn, om de mensen die niet meer zijn. Wij treuren met allen die beroofd zijn van een geliefde, kind, ouder, vriend, medeburger. Met afschuw zien we waar fanatisme en extremisme toe kan leiden. Met afschuw horen we hoe, onder het roepen van Allah Akbar, mensen die naar Gods beeld geschapen zijn, worden neergeschoten of opgeblazen. 

Antwoorden
Diepe reflectie is nodig, reflectie op de wortels van dit extremisme een reflectie die niet gediend is met een bezwerend antwoord. Meer dan ooit moet de vraag worden gesteld hoe wij zullen samenleven. Aanslagen op acht plaatsen in een stad gaat verder dan op één plaats. Het zaait diep wantrouwen, kan leiden tot ernstige verdeeldheid en kan de opmaat zijn tot ontregeling van een normaal leven. De vraag naar wat ons bindt zal sterker worden en antwoorden zijn dringend. 

Verharding
Aanslagen hebben de bedoeling te ontregelen en een samenleving uit de rails te laten lopen. Frankrijk zal de rug moeten rechten. En met Frankrijk zal Europa dat moeten doen. Nu we geconfronteerd worden met grote uitdagingen zoals met een vluchtelingenstroom uit oorlogsgebieden, kunnen deze aanslagen onze samenleving zomaar polariseren, mensen uit elkaar drijven, wantrouwen zaaien en een verdere verharding geven. Dat mag niet gebeuren en daar zijn we allemaal verantwoordelijk voor, ongeacht religieuze of wereldbeschouwelijke identiteit.

Evangelie
Als kerk verkondigen we ook in deze situatie het evangelie. Het is het evangelie dat ons laat treuren met de treurenden, dat ons de vrijmoedigheid geeft om te bidden ‘Heer ontferm U’. Maar het vertelt ook van verzoening, omdat onder de geëxecuteerden die Ene was in wie wij vrede vinden. Het vertelt van eerlijke processen over alle wandaden, want de tranen van de kinderen zullen niet ongewroken blijven. Maar het vertelt ook van vijanden die vrienden worden en elkaar de hand reiken.  

Heer, ontferm U
Wij rouwen om Parijs. Wij rouwen om levens die niet meer zijn. Wij houden ons hart vast. En daarom bidden we: Heer, ontferm U

Arjan Plaisier
secretaris van Protestantse Kerk in Nederland
tekst overgenomen van www.protestants.nl


Pin It

Afdrukken E-mailadres

Diaconie heeft geld nodig

O20151101 poster diac jaaractiep allerlei plekken in de stad is de diaconie betrokken bij mensen in knelsituaties. Kinderen die op school niet mee kunnen komen omdat er thuis te weinig geld is, vluchtelingen die een nieuwe plek moeten vinden of mensen die op straat terecht zijn gekomen.Of ook mensen die hun baan kwijt zijn geraakt en dan de rekeningen of hun aflossing niet meer kunnen betalen.
De diaconie is actief betrokken bij allerlei diaconaal werk in Eindhoven, denk ook aan het diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje, De Voedselbank, Open Huis St. Cathrien, de kerstpakketten, het geven van leningen of broodgeld aan mensen in financiële problemen en nog veel meer.
De diaconie bezint zich op lokale hulp aan vluchtelingen en zoekt naar een betere samenwerking met andere diaconieën.
Voor het vele werk op het terrein van de diaconie is er behoefte aan professionele ondersteuning en coaching, vooral op het gebied van de schuldhulpvragen.
Wilt u weten wat de diaconie allemaal doet, kijk dan bij de pagina’s Kerk in de stad.
Barmhartigheid en gerechtigheid, het opkomen voor het recht van de zwakke, dat is één van de kernwaarden van kerk-zijn. En daarom is er in deze maand november de financiële diaconale jaaractie.
Alle leden van de Protestantse Gemeente Eindhoven hebben eind oktober een brief gekregen waarin uitgelegd wordt welk bedrag voor 2016 nodig is. Iedereen die dit diaconale werk belangrijk vindt, wordt uitgenodigd geld voor dit werk over te maken.
U kunt online doneren of uw gift overmaken op NL62 RABO 03737 36932 t.n.v. College van Diakenen Protestantse Gemeente Eindhoven

Pin It

Afdrukken E-mailadres

Eindhoven in Dialoog

Op 6 november vindt in Eindhoven de dag van de dialoog plaats. De Protestantse Gemeente in Eindhoven is participant en ondersteunt dit initiatief o.a. door te stimuleren om mee te doen aan deze dialoogtafels.
Dit jaar is het thema: Samen (w)aardig
Op de website www.eindhovenindialoog.nl kunt u van alles lezen over deze dag van dialoog in Eindhoven. De organisatoren schrijven: “Samen in gesprek aan een dialoogtafel in een persoonlijke, openhartige, positieve en gezellige sfeer. Met échte mensen en échte verhalen! Doel van Eindhoven in Dialoog is om kris kras door de samenleving heen nieuwe verbindingen te maken en bruggen te slaan tussen mensen en organisaties. Door het voeren van deze gesprekken worden nieuwe inzichten, ideeën, inspiratie en concrete initiatieven gedeeld”.

In de Ontmoetingskerk staat op vrijdagmorgen 6 november 2015 van 9.15 tot 12.00 uur de deur open. Als gastheer/vrouw moeten we minimaal drie gasten meenemen.
Twee deelnemers van vorig jaar zeiden: “Ik ga hier verder mee, want deze manier van delen, daar wordt de wereld beter van”, “Dialoog is belangrijk, deze morgen ontdekte ik hoe verrijkend het kan zijn”.
De dialoog gesprekken worden geleid door getrainde gespreksbegeleiders van Eindhoven in Dialoog. Aan een Dialoogtafel zitten maximaal 8 deelnemers (inclusief de gespreksbegeleider en de gastheer/vrouw). Dialogen vinden plaats in de ochtend, middag of avond en duren ca. 2.5 uur. Deelname is gratis.
Voor de Dialoogtafel in de Ontmoetingskerk kunt u zich opgeven bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 2123501 en voor  de dialoogtafels elders in de stad zie www.eindhovenindialoog.nl
Wij hopen dat velen mee gaan doen.
 Leo Steinhauzer , voorzitter College van Diakenen, tel. 125023.

Pin It

Afdrukken E-mailadres

Eindhovense Kerken geven een Verklaring uit over de vluchtelingen problematiek

Leo Steinhauzer, voorzitter van het College van Diakenen vertelt over de Verklaring van kerken in Eindhoven.  Het kostte wel wat tijd om dat document tot stand te brengen maar de wil om samen als kerken de stem te laten horen over de vluchtelingen problematiek was vanaf het begin duidelijk.
De kern van de Verklaring is eigenlijk “ Wij roepen op tot een realistisch, maar ruimhartig beleid, noch ingegeven door ondoordacht idealisme, noch door bekrompenheid en angst, maar door onze verantwoordelijkheid voor de wereld en onze medemensen.”
Leo vertelt dat er al veel mensen betrokken zijn bij de opvang en integratie van vluchtelingen maar dat de kerken zich willen voorbereiden op het moment als er meer vluchtelingen naar Eindhoven komen. “We moeten als eerste kijken naar wat we al doen en kijken of dat moet worden uitgebreid. We moeten ons zelf ook niet overschreeuwen.
En zondag 27 september is er een extra collecte voor noodhulp aan vluchtelingen. We sluiten aan bij de oproep van Kerk in Actie”.

Lees de Verklaring van de Eindhovense kerken
Lees de bijlage met informatie over wat wel of niet doen.

 

Eindhoven, 23 september 2015

Pin It

Afdrukken E-mailadres

Geschokt door de beelden van de vluchtelingenstromen

De beelden van de strijd om een plekje in de trein van Budapest naar Wenen of  van de  driejarige Aylan Kurdi, aangespoeld op het strand van Bodrum, raken mensen en zij willen wat doen.  

Op 2 september komt er een verklaring van dominee Arjan Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk:  “Wij doen een beroep op ieders besef van medemenselijkheid om vluchtelingen niet tevergeefs aan te laten kloppen op onze deur”.
In die verklaring worden o.a. de volgende dingen genoemd:
1. Er moet een veilige vluchtroute komen waardoor mensensmokkelaars niet meer nodig zijn
2. Wij ondersteunen het instellen van humanitaire visa voor mensen uit oorlogsgebieden
3. Wij ondersteunen het initiatief van staatssecretaris Dijkhof die burgemeesters en gemeenten vraagt mee te helpen bij de huisvesting van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland.
Wilt u meer weten, lees de verklaring. Ook vindt u daar informatie op welke wijze wij als Protestantse Kerk bij deze thematiek betrokken zijn.

Ook in Eindhoven wordt op dit moment bekeken wat de kerk(en) gezamenlijk en in samenwerking met anderen kunnen doen. Daar hoort u op korte termijn meer over.
Atie de Vos, adviseur van de diaconie in Eindhoven, schrijft op de middag van 9 september “In heel Brabant willen mensen uit onze kerken graag iets doen voor vluchtelingen die mogelijk onze kant op komen. Het aanbod van vrijwilligers en aanbod van spullen is hartverwarmend, maar eerlijk gezegd een beetje veel tegelijk. Het hulpaanbod moet gestructureerd worden”

Eindhoven 9 september 2015.

 

Pin It

Afdrukken E-mailadres