Diaconaal doordenkertje!

In deze periode van het jaar vragen mensen elkaar vaak waar ze met vakantie zijn geweest. Vakantie betekent immers voor veel mensen weg gaan en vaak heel ver weg gaan. Brazilië, Thailand, Indonesië of Italië, het zijn landen die regelmatig worden genoemd.
En wat zeg je als je thuis bent gebleven omdat je niet op vakantie kunt? Omdat je ziek bent of omdat je het vakantiegeld voor iets anders nodig hebt.

In het klassegesprek vertellen kinderen de eerste week na de vakantie wat ze allemaal in die vakantie hebben gedaan. Ook voor kinderen kan het soms heel moeilijk zijn om te vertellen dat ze niet weg zijn geweest of gewoon in Brabant op een camping hebben gestaan. Naar verre landen reizen lijkt soms de norm en in gesprekken wordt het genieten van mooie dingen dichtbij vaak niet gezien en minder gewaardeerd.

Het verhaal van de pot chocopasta op de Achterkant van SAMEN juli/augustus laat zien hoe lastig de vraag “Waar ben je geweest” kan zijn. Maar Rosa heeft een slimme oplossing bedacht.
Het verhaal van Rosa stelt mij de vraag hoe ik betrokken ben bij hetgeen mensen vertellen over hun vakantieweken.
Iemand noemde het verhaal van Rosa diaconale educatie, een doordenkertje misschien.

Pin It

Afdrukken E-mailadres

Luid de klokken voor Christenen in het Midden-Oosten

Nederlandse kerken luiden zaterdag 15 augustus om twaalf uur een minuut lang hun klokken, om de aandacht te vestigen op het lot van christenen in het Midden-Oosten. Het gelui is onderdeel van een internationale actie.
Het initiatief daarvoor is genomen door Aramese christenen, die vrezen dat het Westen vergeet hoe penibel het lot van de christenen is. Ook rk-kerken in België en Frankrijk doen mee
Christenen in Syrië en Irak zijn regelmatig het doelwit van ontvoeringen en executies. Hoewel terreurgroep Islamitische Staat christenen ziet als tweederangsburgers die niet ter dood gebracht moeten worden, gebruikt ze toch regelmatig geweld tegen hen. De afgelopen maanden heeft IS honderden christenen ontvoerd en geëxecuteerd. Sinds enkele dagen worden in Qaryaten bij Homs in Syrië 277 Syrische Christenen gevangen gehouden door IS. Er wordt gevreesd voor hun leven.  Het vermoeden is dat IS de christenen als levend schild wil gebruiken tegen aanvallen op IS

Zowel de Rooms Katholieke Kerk als de Protestantse Kerk in Nederland roepen hun parochies en gemeenten op om mee te doen aan deze actie en in de kerken aandacht te vragen voor het lot van de Christenen in het Midden-Oosten.
Op de website van de Protestantse Kerk staat onderstaand gebed:

Heer,

We bidden voor uw mensen in Syrië en Irak,
die verdreven worden, gedood, gevangen genomen,
gegijzeld, misbruikt.

Laat ze toch terugkeren naar hun geliefden, Heer.

In het bijzonder bidden we voor
de 227 Syrisch Orthodoxe christenen
die vorige week bij Homs werden gegijzeld.
Zegent U de pogingen om hen vrij te krijgen.

Bevrijd ons toch van deze terreur
die mensen teistert, die ons zo bang maakt.

Hoe ontkomen wij,
moslims en christenen samen,
aan dit bederf?

Tot wie zullen wij anders gaan Heer, dan tot u?

Amen

Eindhoven, 13 augustus 2015

Pin It

Afdrukken E-mailadres

Sanering Griekse schuld is plicht voor christenen? !

Wij associeren een financiële schuld te veel met morele schuld, soms moet je een schuld kwijtschelden om samen verder te komen.

De oplopende spanning over de Griekse schulden maakt Jezus' verhaal over de heer en zijn dienstknecht actueel. Die heer had een vermogen en gaf dat aan zijn dienstknechten in beheer. Die moesten er iets goeds mee doen en moesten de winsten afdragen. We hebben het hier dus over een private banker.

Nu blijkt bij controle dat een van die dienstknechten een schuld heeft opgelopen van 10.000 talenten. Een vermogen. Tien miljoen euro. Of hij er Maserati's van gekocht heeft of gespeculeerd heeft en zo het vermogen heeft verloren, vermeldt het verhaal niet. Maar duidelijk is dat deze dienstknecht in de problemen zit. Hij moet terugbetalen en dat is godsonmogelijk.

De afloop van het verhaal is helder. Uit compassie gaat die heer niet tot het uiterste. Hij scheldt hem de schuld kwijt en geeft de dienstknecht zijn leven terug. Dat is nog niet gebeurd of die dienstknecht komt een collega tegen. Hij krijgt nog 100 denarie van hem. 100 euro. Klein bier. Maar hij moet en zal dat geld terugkrijgen en wel nú. Dat komt de heer ter ore. Wacht even, zegt hij: "Ik scheld jou zo veel kwijt en dan stel jij je zo onbuigzaam op jegens je naaste? Dat is toch niet te geloven?"

Zonde

We kennen het verhaal en ook de gangbare betekenis die er aan wordt gegeven: wij leven allemaal van vergeving van een enorme schuld, de erfzonde, en daarom eisen wij op onze beurt ook niet het onderste uit de kan van onze medemens.

Wat mij opvalt in deze uitleg is de identificatie tussen schuld en zonde. Dat zit ook in onze taal. Schuld betekent zowel een financieel tekort als een ethisch tekort. Dat is hetzelfde woord. Dit is niet in alle talen zo. In het Engels is er een verschil tussen debt (het woord voor een geldelijke schuld) en guilt (morele schuld).

Dat schuld in het Nederlands, net als in het Duits, die dubbele betekenis heeft, doet iets met ons denken. We associëren financiële schuld met morele schuld. Dat iemand rood staat en niet kan afbetalen - dat is niet alleen sneu en onhandig: dat is verwerpelijk en slecht. Daar moet hij voor boeten.

Een econoom schreef dat de te strenge behandeling van Griekenland voortkomt uit de moraaltheologie. Economisch gezien zou het verstandig zijn om te bedenken welk bedrag Griekenland wél kan betalen en daar genoegen mee te nemen. Maar iets in ons vindt dat te makkelijk; vindt dat de schuldenaar moet boeten. 'Zo makkelijk mogen ze er niet vanaf komen...' Dat is de moraaltheoloog in ons.

Guilt en debt

Een econoom kijkt nuchterder: tegenover elke roekeloze debiteur staat een roekeloze crediteur. Als jij meer leent dan je kan terugbetalen, dan heb je ook iemand bereid gevonden dat geld aan jou uit te lenen. Dat is evengoed iemand die gekke dingen gedaan heeft met zijn geld.

We moeten ons realiseren dat er een verschil is tussen guilt en debt. Tussen schuld en schuld. Een financiële schuld zet mensen gevangen. Daar moet iets aan gedaan worden - of dat nou voelt als eerlijk of niet. Als je er niks aan doet, kun je niet samen verder en uiteindelijk is dat altijd het hoofddoel.

De Bijbel blijkt, verrassend genoeg, dus geïnteresseerd te zijn in de nuchtere, boekhoudkundige schuld - en blijkt ook een duidelijke visie te hebben over hoe daarmee om te gaan. We bidden niet voor niks in het Onze Vader: 'Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.' Schuldsanering is een daad van geloof.

Ranfar Kouwijzer: Predikant en directeur diaconaal centrum Stem in de Stad, Haarlem in Trouw 11 juli 2015

Pin It

Afdrukken E-mailadres

De kleinste kamers zijn voor de dominees

Dit was de titel van een artikel in Trouw op woensdag 24 juni j.l. Die titel maakt nieuwsgierig. Het blijkt te gaan over de nieuwbouw op landgoed Hydepark in Doorn. Een landgoed  dat behoort bij de Protestantse Kerk in Nederland.
De oude gebouwen zijn gesloopt en er komt een nieuw conferentieoord. Er werd al eens gesproken over “Het huis van de kerk”.

In dat nieuwe conferentieoord zal van alles plaatsvinden, maar de twee belangrijkste activiteiten zijn: diaconale vakantie weken en bijscholing van predikanten en andere werkers binnen de Protestantse Kerk. De kop van het artikel heeft dan ook alles te maken met die twee activiteiten te maken.

Veel mensen gaan deze weken op vakantie maar er zijn mensen die dat niet zelfstandig kunnen. Ieder jaar genieten daarom ruim 1500 mensen, samen met meer dan 1100 vrijwilligers, van deze diaconale vakantieweken.
Dat deze vakanties van grote waarde zijn, vertelt één van de gasten: “Als ik de oprijlaan oprij, staan de tranen van blijdschap in mijn ogen. Je wordt met open armen ontvangen. Er is zoveel liefde voor alle mensen. Iedereen staat er dag en nacht voor je klaar. Het is echt een geweldig fijne sfeer.”

Wilt u meer weten over deze diaconale vakantieweken, bekijk dan de website van Het Vakantiebureau.
Wilt u geld geven voor deze nieuw, u opgeven als vrijwilliger of kent u iemand die in aanmerking komt voor zo’n vakantieweek, dan kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per tel. 2982018

Pin It

Afdrukken E-mailadres

20 juni Internationale Werelddag van de Vluchting

De Verenigde Naties hebben 20 juni uitgeroepen tot Internationale Dag van de Vluchteling. Wereldwijd wordt er dan aandacht geschonken aan het lot van vluchtelingen. Ook in Eindhoven worden verschillende activiteiten georganiseerd.
U bent van harte welkom.

Lezing 16 juni bij de Vierde Kamer
De Vierde Kamer organiseert op 16 juni om 20.00 uur i.s.m. Vluchtelingen in de Knel Eindhoven een lezing met als titel: De wet en het recht van de eenling.
Vluchtelingen in de Knel zet zich in voor (afgewezen) vluchtelingen.

Kerkdiensten
In het weekend van 20 juni en 21 juni wordt in veel kerkdiensten aandacht geven aan de Dag van de Vluchteling.Kerkennacht in de stadskerk Cathrien2015
Vanwege de Kerkennacht is de stadskerk Cathrien  op 20 juni open van 18.00 tot 02.00 uur 22 juni. Er is een afwisselend programma en Vluchtelingen in de Knel is daar aanwezig met een informatiestand.
Bekijk het hele programma van de Kerkennacht.

Heimwee
Een verhaal van een vluchteling, geschreven door Geeske van der Veen.

Boekje met teksten
Boekje met teksten, liederen en gebeden ter inspiratie voor de Dag van de Vluchteling 2015.
Kosten  € 2.50, inclusief portokosten.
Te bestellen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per tel 040 25 25 609 / IBAN NL87RABO 0146739701
Onder vermelding van naam en adres.
Bekijk de inhoud van het boekje.

Activiteitenoverzicht week van de Vluchteling in Eindhoven

Pin It

Afdrukken E-mailadres