Dialoog

In Eindhoven leven een groot aantal mensen uit andere culturen en andere godsdiensten. De Protestantse Gemeente vindt de dialoog en ontmoeting met deze bevolkingsgroepen belangrijk. Ze vindt haar inspiratie in Bijbelverhalen die spreken over “Oog hebben voor de vreemdeling in ons midden”. Omdat we allemaal onderdeel zijn van die zelfde Eindhovense samenleving en daar vorm aan willen geven, hebben we elkaar nodig en hebben we elkaar ook wat te bieden.

Migrantenkerkenmigrantenkerken

Tot nu toe heeft de Protestantse Gemeente geen structureel
overleg met migrantenkerken. Wel maken verschillende migrantenkerken  voor hun diensten gebruik van de gebouwen van de Protestantse Gemeente. In dat kader worden er soms gezamenlijke diensten georganiseerd.
In het iDOE Eindhoven, het Interkerkelijke Diaconaal Overleg, doen ook migrantenkerken mee.

Dialoog Eindhoven

20141100okerk ehv dialoog 4 webDe Protestantse Gemeente Eindhoven vindt de jaarllijkse dag van de
dialoog in november een mooi intitiatief, dat ze van harte ondersteunt.
Soms is er een tafel van de dialoog in één van de kerkgebouwen en is de
wijkgemeente gastvrouw. Daarnaast wordt ook het deelnemen aan deze dialoogtafels gestimuleerd.

Interreligieuze dialoog

De ontmoeting met moslims is een oecumenisch gebeuren. De dialoog tekening willeke brouwerProtestantse Gemeente nam actief deel aan het Interreligieus Platform. Sinds 2013 heeft dit Platform een slapend bestaan maar voorzichtig wordt aan een nieuwe impuls gewerkt.
Er wordt meegewerkt aan de kerstavonddienst in de Cathrien, voorafgaande aan de fakkeloptocht, waar ook een imam aan meewerkt. Hier en daar is er contact bv. rond de Ramadan.
Een dialooggroep van Moslim- en Christenvrouwen is ook in 2013 afgebouwd omdat er geen voldoende draagvlak meer was.

Pin It

Afdrukken E-mailadres