Eindhoven: 5e stad

De Protestantse Gemeente Eindhoven is kerk in de 5e stad van Nederland.

foto van abbe museumEindhoven, een stad met grote industrieën als ASML, DAF en Philips, met het Van Abbemuseum, het Muziekcentrum en het hele jaar door allerlei verschillende soorten culturele activiteiten. Eindhoven ligt in het centrum van de regio die in 2011 werd aangemerkt als de slimste regio ter wereld. Tegelijkertijd wordt het ook pijnlijk duidelijk wanneer iemand niet mee kan komen met die “snelheid en slimheid”. 

In Eindhoven zijn straten zoals de Kruisstraat waar mensen wonen en klokgebouw eindhovenwerken die uit ruim 100 verschillende culturen komen, een stad met diverse koffieshops en mensen die leven op of onder het bestaansminimum. De Protestantse Gemeente Eindhoven ziet het als haar taak om vanuit een christelijke roeping, daar waar dit kan, hulp te bieden aan hulpvragers, ongeachte de religieuze of culturele achtergrond.

De Protestante Gemeente Eindhoven heeft hierin een lange traditie. daklozeVeel gemeenteleden zijn als vrijwilliger betrokken bij de inloophuizen in de stad, bij de begeleiding van ex-gedetineerden, bij bezoekwerk van zieken en eenzamen of bij armoede- en schuldhulpvragen. Dit diaconale werk is geen hobby maar hoort bij de core-business van de kerk. Je inzetten voor hen die geen helper hebben of de stem versterken van de stemlozen, het hoort helemaal bij de kerk. Doen zoals Jezus heeft voorgedaan, daar gaat het om bij diaconaat.

Diaconie anno 2016 betekent rekening houden met een terugtredende overheid en een toenemende druk tot zelfredzaamheid, die juist de zwakken in de samenleving hard raken. Om het diaconale werk in de stad op een goede wijze vorm te geven, is professionele ondersteuning noodzakelijk. Daarom wordt het College van Diakenen ondersteund door Atie de Vos, gemeenteadviseur voor deze regio.

Op de volgende pagina’s van de diaconie vindt u informatie over de wijze waarop de Protestantse Gemeente betrokken is bij bovenstaande samenlevingsvragen.
Jaarrede voorzitter.

Hebt u vragen over hulp of wilt u als vrijwilliger meedoen, dan kunt u contact opnemen via de contact-pagina.

Pin It

Afdrukken E-mailadres