Sponsoring en giften

Giften

De activiteiten die op de pagina's van de diaconie genoemd worden, vragen veel menskracht en geld. De kerk en ook de diaconie krijgen geen overheidssubsidie en zijn dus afhankelijk van giften en sponsoring.
De financiële jaaractie in het najaar is voor de diaconie wat kerkbalans is voor de Kerk. Lees hieronder meer daarover.

Hoe kunt u financieel bijdragen om deze activiteiten uit te voeren?

Geef een gift

  • Doneer online
  • Voor het plaatselijke diaconale werk, maak een gift over naar NL91 RABO 03737 18659 t.n.v. Diaconie van de Protestantse Gemeente Eindhoven
  • Landelijke en buitenlandse projecten door overschrijving naar NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht.

Financiële Jaaractie van de Diaconie

Wordt een vaste gever – wordt donateur

Periodiek schenken

Legaten

Sponsoring

Hebt u interesse in de financiële situatie en de ANBIstatus van de diaconie?

 

Pin It

Afdrukken E-mailadres