Sponsoring en giften

Giften

De activiteiten die op de pagina's van de diaconie genoemd worden, vragen veel menskracht en geld. De kerk en ook de diaconie krijgen geen overheidssubsidie en zijn dus afhankelijk van giften en sponsoring.
De financiële jaaractie in het najaar is voor de diaconie wat kerkbalans is voor de Kerk. Lees hieronder meer daarover.

Hoe kunt u financieel bijdragen om deze activiteiten uit te voeren?

Geef een gift

  • Doneer online
  • Voor het plaatselijke diaconale werk, maak een gift over naar NL91 RABO 03737 18659 t.n.v. Diaconie van de Protestantse Gemeente Eindhoven
  • Landelijke en buitenlandse projecten door overschrijving naar NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht.

Financiële Jaaractie van de Diaconie

De financiële Jaaractie in het najaar is van levensbelang voor het werk van de Diaconie. Lees meer...

20151101 poster diac jaaractieDe diaconie krijgt geen overheidssubsidie en moet al haar werk betalen van giften. Daarom is de jaarlijkse diaconale actie voor het voortbestaan van de diaconie van levensbelang.
Er zijn veel  diaconale activiteiten in de wijk en in de stad. De vele vrijwilligers, die al die activiteiten uitvoeren, kregen in 2014 ondersteuning van een diaconaal werker. Nu daar een vacature is, kijkt de diaconie hoe aan deze zo nodige professionele ondersteuning een vervolg gegeven kan worden. Voorlopig ondersteunt de gemeente-adviseur Atie de Vos voor 10 uur per week.

In het najaar van 2015 was er de diaconale jaaractie. Begin januari 2016 schrijft de penningmeester dat de actie tot op dat moment € 32.5000 heeft opgebracht.
Lees het nieuwsitem over deze opbrengst.
Giften blijven van harte welkom, ook als u geen lid bent van de kerk bent.

Wordt een vaste gever – wordt donateur

Als donateur machtigt u de Diaconie van de Protestantse Gemeente Eindhoven om periodiek een vast bedrag van uw rekening af te schrijven. Lees meer...

Voor u eenvoudig en voor ons goedkoop. Een vaste toezegging stelt ons in staat om het werk in en vanuit de kerk te blijven doen. Wilt u uw vaste bijdrage wijzigen? Dat kan heel makkelijk via één telefoontje naar het Kerkelijk Bureau, tel. 040 - 2522575.

Periodiek schenken

Met periodiek schenken kunt u elke euro aftrekken van uw inkomstenbelasting. Lees meer...

Als u in een schriftelijke overeenkomst vastlegt dat u de Diaconie van de Protestantse Gemeente Eindhoven minimaal vijf jaar met een vast bedrag per jaar gaat steunen, kunt u elke euro die u geeft, volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. De hoogte van uw gift is daarbij niet van belang. Tot 1 januari 2014 moest deze overeenkomst door de notaris worden opgemaakt, maar dat hoeft niet meer.
Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met het Kerkelijk Bureau.

Legaten

Op twee manieren kunt u via uw testament de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Eindhoven in de toekomst steunen. Lees meer...

U kunt de Diaconie een legaat nalaten door een bepaald bedrag of een bij name genoemd object van waarde (kostbaar schilderij, onroerend goed, effecten portefeuille e.d.)op te laten nemen in uw testament.
De Diaconie kan ook benoemd worden tot (mede-)erfgenaam. Dan maakt de Diaconie – eventueel samen met andere personen of instellingen – aanspraak op de gehele nalatenschap. Als het gaat om een gedeelde nalatenschap moet worden omschreven om welk (procentueel) deel het gaat.
Als u de Diaconie in uw testament op neemt, is het belangrijk om daarbij de juiste tenaamstelling te hanteren. U kunt uw legaat een speciale bestemming geven bijvoorbeeld voor bv. inloophuizen, armoedevragen of de professionele ondersteuning van diaconale vrijwilligers.
De officiële tenaamstelling dient dan ook te luiden: De Diaconie van de Protestantse Gemeente Eindhoven, Camphuysenstraat 4, 5615 KS Eindhoven.
Voor persoonlijk advies kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau, tel. 040 - 2522575.

Sponsoring

Voor diaconale projecten kan de diaconie een beroep doen op de steun van diverse fondsen. Lees meer...

Voor het aanstellen van een diaconaal werker, het project 'Diaconaat anno nu', is er o.a. van onderstaande fondsen een startsubsidie ontvangen:

   

Hebt u interesse in de financiële situatie en de ANBIstatus van de diaconie?

Op de ANBI-pagina vindt u het jaarverslag, de jaarrekening met toelichting en de begroting. hier, met een toelichting, de jaarrekening.

ANBI

Bestuursleden van het College van Diakenen

 

Afdrukken