Jaarthema's

samen novemberIntroductie SAMEN november 2020

Het novembernummer is een bijzonder nummer: het behandelt de jaarplannen van de drie gemeenten van de PGE. Dit jaar is  door elk van de gemeenten een eigen jaarplan gekozen. De Johannesgemeente kiest het thema ‘het goede leven’ in navolging van de landelijke protestantse kerk. PGE Zuid kiest voor het thema ‘vrede’ , dat  ingeleid wordt door een artikel van beide predikanten. Het Kruispunt voor ‘een nieuwe lente’ als veelbelovend perspectief. Bij elk artikel over deze thema’s staat een kort commentaar van een gemeentelid uit een zustergemeente. Een column is bij dit nummer niet.

Naast vele andere waardevolle artikelen is het goed op de middenpagina’s de mededeling over de aanstaande gemeentevergadering te harte te nemen. We hopen dat we ondanks de corona beperkingen dit jaar toch tot een vruchtbare bezinning kunnen komen over de vraag die daarin aan de orde wodt gesteld.

Jan Scheurer namens de redactie

Pin It

Afdrukken E-mailadres

thema ‘groene theologie’

samen oktoberIn het oktobernummer van SAMEN wordt het thema ‘groene theologie’ besproken. Dat thema is ontleend aan een boekje van Trees van Montfoort die er de waardering ‘theologisch boek van het jaar’ voor kreeg. BertJan van Haarlem beschrijft de belangrijkste thema’s die in dat boek aan de orde komen. Antje Dekker schreef een artikel onder de titel ‘wat moet ik ermee?’Niet om groen denken in theologie af te keuren maar meer om eens heel dicht bij de leefpraktijk van mensen de vraag te stellen hoe je zulke overwegingen gestalte kunt geven. Met name stelt zij – denkend vanuit haat werkomgeving –kritische vragen over waterverbruik en droogte.  Op een andere manier doet Bernard van Weeghel een beroep op de lezer om het eigen gedrag in relatie tot het dienen van de schepping kritisch te bezien. Kortom alleszins de moeite waard om eens tot je te nemen en te kijken wat je ermee kunt.

Jan Scheurer

Pin It

Afdrukken E-mailadres

13 september Startzondag

knipsel2Zondag is het Startzondag. Voor zover mogelijk beginnen de activiteiten van het kerkenwerk dan weer. Alles is natuurlijk erg beperkt door de corona maatregelen, ook de Startzondag. Het thema van de dienst is het jaarthema ‘vrede’. Daar besteden we aandacht aan en ook vertellen we iets over een aantal activiteiten voor het komend seizoen.
Het eerste stukje van de dienst zal er iets anders uitzien dan de laatste maanden. Dat heeft te maken met het kinderverhaal, dat we vroeg in de dienst gaan voorlezen. Daarna kunnen de kinderen gaan werken aan de kleurplaat die ze hebben gekregen. De kleurplaten worden later bij de overvliegdienst opgehangen in de kinderdienstruimte.

Wie er wel weer bij zijn dat zijn de jongeren van de jeugdkerk met Sonja, in ieder geval in de blokhut en misschien ook even in de kerkdienst.

We hopen aanstaande zondag met velen van u / jullie verbonden te zijn.

Voorganger: Elbert Grosheide en Tjalling Huisman ( links op de foto)

Frequentie wijkbrieven

Na deze wijkbrief gaat de frequentie van de wijkbrieven weer naar eens in de twee weken: hetzelfde als voor de sluiting van de kerk. De eerstvolgende wijkbrief zal in het weekend van zondag 27 september verschijnen. De deadline voor het inleveren van kopij is vrijdagavond 18.00.In bijzondere gevallen zal er een papieren wijkbrief gemaakt worden voor hen die geen email hebben.

De wijkredactie

Pin It

Afdrukken E-mailadres

Maatregelen omtrent het Coronavirus

corona fotoVanwege de maatregelen van overheidswege en eigen overwegingen zijn de kerkgebouwen van de PGE - de Johanneskerk, de Adventskerk en de Ontmoetingskerk tot nader order gesloten.

Houdt de wijkbrieven in de gaten.

Vanuit de Johannesgemeente en de Kruispuntgemeente zijn kerkdiensten digitaal te volgen via kerkdienst-gemist en vanuit Eindhoven Zuid zijn overdenkingen beschikbaar via deze link.

In het kader van deze maatregelen is ook het kerkelijk bureau tot eind augustus op de dinsdagen niet voor publiek geopend. Het bureau is en blijft wel bereikbaar via de telefoon (040-2522575 ma - do van 9.00-11.30 uur) en via de mail.

Pin It

Afdrukken E-mailadres

Corona in Samen

samen voorkant mei 2020Het was te verwachten : ook SAMEN wijdt in het mei nummer aandacht aan de crisis rond corona.  Het begint met een mooi artikel van Ellen Enderlée die als geestelijk verzorger vertelt over wat er zich in het ziekenhuis in deze crisistijd afspeelt. Een tweede artikel geeft een bemoedigend beeld van wat er zich achter de voordeur in crisistijd afspeelt. Het derde artikel is een opsomming van alles wat er in wijkgemeenten als antwoord op de crisis gebeurt. Heel boeiend en ook bemoedigend om dat allemaal te lezen. Verder zijn er weer de bekende rubrieken en de wijkberichten ,die alleszins de moeite van het lezen waard zijn.Namens de redactie Jan Scheurer

Pin It

Afdrukken E-mailadres