Kerkblad Samen juni nummer

logo samenIntro juni nummer SAMEN

Het juni nummer is gewijd aan vragen rond geloof belijden. Ds Grosheide schreef een boeiend artikel over de vragen die in gesprekken over geloof belijden opkomen . Hij rond zijn artikel af met de stelling dat geloof belijden niet alleen ‘zich uitspreken’ is, maar vooral ook ‘doen’!
Een tweede artikel is geschreven door Rik Eshuis en hij bespreekt het verband dat er is tussen doop en belijden. De navolging van Christus begint met de doop. Er zijn in de loop der tijden verschillende opvattingen geweest over doop en belijden. Toch blijft de wereldwijde kerk haar geloof belijden in God die ons door Jezus Christus redt. In de column legt Jaap Bruinink een relatie tussen belijden en het mission statement dat veel bedrijven hanteren om aan te geven wie zij zijn en willen zijn. Hij doet een beroep op de lezer om een eigen geloofsbelijdenis op te schrijven en te delen met anderen.

Pin It

Afdrukken E-mailadres