Collecten van onze PGE

picture23

Nu onze diensten en meditatie alleen maar digitaal te volgen zijn vanwege de Corona-maatregelen, kunnen er dus bij de diensten geen gemeenteleden aanwezig zijn. Helaas is het daardoor ook niet mogelijk op de gebruikelijke manier te collecteren. Toch willen wij u in de gelegenheid stellen om uw bijdrage voor de collectedoelen te doen.

Uw collecte-bijdrage kunt u overmaken naar de collecterekening met het volgende nummer:

NL47 RABO 0373 7186 75

ten name van PGE-collecten
onder vermelding van de kerk (JK=Johanneskerk, OK=Ontmoetingskerk en KP=Kruispunt), de datum van de dienst en het collectedoel

Als u deze gegevens vermeldt, kunnen we uw gelden naar het gewenste doel overmaken.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

 

Voedselbank

Door het “hamsteren” in de winkels, blijven er veel minder producten over voor de Voedselbank dan dat de winkels normaal over houden. Daarnaast vindt ook in de kerk geen inzameling van producten voor de Voedselbank plaats zodat dat tekort aangevuld kan worden.

De diaconie vraagt u daarom een financiële bijdrage over te maken naar de collecterekening:

NL47 RABO 0373 7186 75

ten name van PGE-collecten met vermelding van (JK=Johanneskerk, OK=Ontmoetingskerk en KP=Kruispunt) en Voedselbank.

Van harte bij u aanbevolen!

 

Hulpvragen door het Coronavirus:

Door het coronavirus worden mensen gedwongen thuis te blijven en komen daardoor mogelijk in de problemen. Misschien wordt door die personen een beroep op u gedaan voor hulp. Als u zelf niet aan die hulpvraag kunt voldoen, dan kunt u contact opnemen met de leden van de Wijkdiaconie die dan zullen zoeken naar gemeenteleden, instanties of wellicht zelf de gevraagde hulp kunnen bieden.

Kijk om u heen en neem contact op met mensen die hiervoor in aanmerking komen.

picture22

Pin It

Afdrukken E-mailadres