'Kerk in coronatijd'

scan juni 2020Het juni nummer van SAMEN gaat opnieuw over corona. Eerst een artikel van onze AK voorzitter Benjamin Jansen, die het protocol voor kerk in coronatijd toetst aan de kenmerken van kerk zijn zoals die eerder door de PKN waren uitgegeven. Hij stelt kritische vragen. In een beschouwend artikel geeft BertJan van Haarlem aan hoe wij coronatijd ervaren en verwerken. In de column vergelijkt Bernard van Weeghel de anderhalve meter maatschappij met de rituelen rond geboorten in Twente waar een anderhalve meter lang krentebrood als geboortekado wordt gegeven. Elbert Grosheide geeft een samenvatting van de huiskamergesprekken die over het jaarthema ‘hoop’ zijn gehouden. Maar er staat veel meer in. We nodigen U uit om het allemaal te lezen.

Redactie SAMEN

Pin It

Afdrukken E-mailadres