Profetische verontwaardiging

samen september 20Blijdschap, verdriet, verontwaardiging

Met vreugde kunnen we constateren dat op vele plekken mensen werkelijk bewogen zijn met het lot van de medemens. Dat er een oprecht verdriet is over mensen die in de marge van de samenleving wegzakken en politiek en maatschappelijk in feite als “overbodig” worden beschouwd. Dit voedt een verontwaardiging die roept om een profetische stem. Wat zou het mooi zijn als deze stem tussen de oren gaat zitten van allen die op welke wijze dan ook verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop wij de samenleving hebben georganiseerd.

Dit is de laatste alinea van wat Elbert Grosheide in het openingsartikel in ons kerkblad Samen van september schrijft. Lees meer

Pin It

Afdrukken E-mailadres