13 september Startzondag

knipsel2Zondag is het Startzondag. Voor zover mogelijk beginnen de activiteiten van het kerkenwerk dan weer. Alles is natuurlijk erg beperkt door de corona maatregelen, ook de Startzondag. Het thema van de dienst is het jaarthema ‘vrede’. Daar besteden we aandacht aan en ook vertellen we iets over een aantal activiteiten voor het komend seizoen.
Het eerste stukje van de dienst zal er iets anders uitzien dan de laatste maanden. Dat heeft te maken met het kinderverhaal, dat we vroeg in de dienst gaan voorlezen. Daarna kunnen de kinderen gaan werken aan de kleurplaat die ze hebben gekregen. De kleurplaten worden later bij de overvliegdienst opgehangen in de kinderdienstruimte.

Wie er wel weer bij zijn dat zijn de jongeren van de jeugdkerk met Sonja, in ieder geval in de blokhut en misschien ook even in de kerkdienst.

We hopen aanstaande zondag met velen van u / jullie verbonden te zijn.

Voorganger: Elbert Grosheide en Tjalling Huisman ( links op de foto)

Frequentie wijkbrieven

Na deze wijkbrief gaat de frequentie van de wijkbrieven weer naar eens in de twee weken: hetzelfde als voor de sluiting van de kerk. De eerstvolgende wijkbrief zal in het weekend van zondag 27 september verschijnen. De deadline voor het inleveren van kopij is vrijdagavond 18.00.In bijzondere gevallen zal er een papieren wijkbrief gemaakt worden voor hen die geen email hebben.

De wijkredactie

Afdrukken