thema ‘groene theologie’

samen oktoberIn het oktobernummer van SAMEN wordt het thema ‘groene theologie’ besproken. Dat thema is ontleend aan een boekje van Trees van Montfoort die er de waardering ‘theologisch boek van het jaar’ voor kreeg. BertJan van Haarlem beschrijft de belangrijkste thema’s die in dat boek aan de orde komen. Antje Dekker schreef een artikel onder de titel ‘wat moet ik ermee?’Niet om groen denken in theologie af te keuren maar meer om eens heel dicht bij de leefpraktijk van mensen de vraag te stellen hoe je zulke overwegingen gestalte kunt geven. Met name stelt zij – denkend vanuit haat werkomgeving –kritische vragen over waterverbruik en droogte.  Op een andere manier doet Bernard van Weeghel een beroep op de lezer om het eigen gedrag in relatie tot het dienen van de schepping kritisch te bezien. Kortom alleszins de moeite waard om eens tot je te nemen en te kijken wat je ermee kunt.

Jan Scheurer

Pin It

Afdrukken E-mailadres