Introductie Samen december 2020

samen december

Gelijkwaardig is de titel van dit nummer van SAMEN. Zo mogen wij vanuit het kerstevangelie naar medemensen kijken. Racisme en discriminatie ontstaat wanneer wij medemensen niet meer als gelijkwaardig beschouwen, als wij op ze neerkijken, ze ongelijkwaardig behandelen en discrimineren.

In 4 artikelen en in de column wordt deze spanning in de beoordeling van medemensen beschreven en besproken. Met name komen aan de orde : onze relatie met Joden en het racisme waarvoor de ‘black life matters’-beweging onze aandacht vraagt. Wij hopen met deze artikelen onze lezers te steunen bij het doordenken van de betekenis van de kerstboodschap voor spanningsvolle verhoudingen in onze samenleving.

 Redactie

Pin It

Afdrukken E-mailadres