Geef vluchtelingen een stem

griekenland.02Vluchtelingenkinderen in Griekenland
Geef vluchtelingen een stem
Er móet iets gebeuren aan de onmenselijke situatie van vluchtelingen in Griekenland en ook in Nederland. We kunnen niet langer wegkijken. Ook politici niet! Laten we dit onrecht daarom samen aanKAARTEN. Hoe? Door in de adventsperiode massaal een kaartje te sturen naar Den Haag. Dáár zitten de mensen die het huidige harde beleid menselijker kunnen maken. Geef vluchtelingen in Griekenland en Nederland een stem:Stuur met advent kaarten naar politici.Schrijf een kaart aan de Tweede Kamerleden van de Vaste Commissie Justitie en Veiligheid, liefst t.a.v. een lid van een partij die past bij uw eigen politieke voorkeur. Maak bijvoorbeeld (deels) gebruik van de voorbeeldtekst die te vinden is op www.kerkinactie.nl/aankaarten. Daar zijn ook de namen van de desbetreffende politici te vinden.Stuur de kaarten op tijd, want van 23 december 2022 t/m 16 januari 2023 hebben de politici kerstreces.Wim Wiggers

Pin It

Afdrukken E-mailadres