Eindhoven-Zuid vieringen

EXTRA COLLECTEDOEL

Een van de gevolgen van de coronapandemie is dat Kerk in Actie signaleert dat men ruim 1 miljoen minder collecteopbrengsten heeft ontvangen. Dat is bijna 20 procent minder dan gewoonlijk. Tegelijk zijn er bij Kerk in Actie vanwege de gevolgen van de coronapandemie extra aanvragen binnen gekomen voor steun. Daarom vragen we u om uw hulp. Extra giften aan Kerk in Actie zijn van harte welkom! ga daarvoor naar: kerkinactie algemeen

DL Dienst Beluisteren Grootte Lengte
download Zondag 21 feb. 10:01 10.6 MB 46:22
download Zondag 14 feb. 10:03 9.1 MB 39:49
download Zondag 7 feb. 10:01 9.3 MB 40:31

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Op zondag 28 februari is er een dienst in de Ontmoetingskerk.

U kunt thuis meevieren via:      dienst zondag 28 feb 2021

Vandaag is de collecte voor het Missionair Werk (Protestantse Kerk Nederland)

Voor iedereen een kerk

In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Hier delen ze het evangelie op een manier die aansluit bij waar mensen naar op zoek zijn.
De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt deze pioniersplekken. Ze staan altijd in verbinding met een bestaande gemeente, want ‘oude’ en nieuwe kerken hebben elkaar nodig. Sinds 2008 zijn er zo’n 160 pioniersplekken ontstaan.

Helpt u mee met uw bijdrage?

U kunt geld over te maken op rek nr.

PGE - collecten

NL47 RABO 0373 7186 75
ovv

OK 28 feb 2021 - Missie Nederland

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Op zondag 21 februari is er een dienst in de Ontmoetingskerk.

U kunt thuis meevieren via:      dienst zondag 21 feb 2021

Vandaag is de collecte voor het Werelddiaconaat (Kerk in Actie)

Moldavië - Kerk helpt kwetsbare mensen

Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving: in sommige dorpen wonen alleen nog maar ouderen en jongeren.
Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen eenzame en zieke ouderen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.

Helpt u mee met uw bijdrage?

U kunt geld over te maken op rek nr.

PGE - collecten

NL47 RABO 0373 7186 75
ovv

OK 21 feb 2021 - KiA Moldavië

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Op zondag 14 februari is er een dienst in de Ontmoetingskerk.

U kunt thuis meevieren via:      dienst zondag 14 feb 2021

Vandaag is de collecte voor Noodhulp (Kerk in Actie)

Ethiopië - Noodhulp & rampenpreventie
Ethiopië wordt geregeld getroffen door extreme droogte en soms juist door overstromingen.
Samen met de Kerk van Ethiopië helpt Kerk in Actie de meest kwetsbare inwoners met noodhulp.
Maar nóg beter is het als noodhulp kan worden voorkomen. Daarom krijgen boeren landbouwtraining en leren ze welke gewassen beter bestand zijn tegen droogte. Vrouwen leren op andere manieren geld verdienen, zodat ze hun gezinnen kunnen blijven voeden als de oogst tegenvalt.

Helpt u mee met uw bijdrage?

U kunt geld over te maken op rek nr.

PGE - collecten

NL47 RABO 0373 7186 75
ovv

OK 14 feb 2021 - Ethiopië

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Op zondag 7 februari is er een dienst in de Ontmoetingskerk.

U kunt thuis meevieren via:      dienst zondag 7 feb 2021

Vandaag is de collecte voor het Werelddiakonaat (Kerk in Actie)

Bangladesh - Beter bestand tegen het water

Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de klimaatverandering zullen die helaas steeds vaker voorkomen. De overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg. Dit heeft direct gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de inwoners van Bangladesh na een ramp, maar ook bij hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstroming kunnen voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen.

Helpt u mee met uw bijdrage?

U kunt geld over te maken op rek nr.

PGE - collecten

NL47 RABO 0373 7186 75
ovv

OK 7 feb 2021 - Bangladesh

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Op zondag 31 januari is er een dienst in de Ontmoetingskerk.

U kunt thuis meevieren via:      dienst zondag 31 jan 2021

(nieuwe link met betere geluidskwaliteit)

Vandaag is de collecte voor Jong Protestant

U kunt geld over te maken op rek nr.

PGE - collecten

NL47 RABO 0373 7186 75
ovv

OK 31 jan 2021 - Jong Protestant

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Op zondag 24 januari is er een dienst in de Ontmoetingskerk.

U kunt thuis meevieren via:      dienst zondag 24 jan 2021

Afgelopen week zijn de lopers onderweg geweest om u de enveloppe te overhandigen voor de actie Kerkbalans 2021. Komende week gaan ze weer op weg om uw toezegging op te halen. Wij hopen dat u, als u uw toezegging doet, van harte helpt om het Kerkenwerk in Eindhoven levend te houden met een bijdrage. Bij voorbaat hartelijk dank.

Vandaag is de collecte voor Missionair Werk (Protestantse Kerk)

Een kerk van betekenis. Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is. Een moestuin voor de hele buurt. Een mobiel koffietentje voor mensen die een praatje willen. Kerken zijn creatief in het zoeken naar verbinding met hun omgeving. Op allerlei manieren zijn ze van betekenis voor hun dorp of stad en laten ze zien dat het evangelie goed nieuws is voor álle mensen.
De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt missionair-diaconale initiatieven van gemeenten, want zo zijn we een kerk van betekenis.

U kunt geld over te maken op rek nr.

PGE - collecten

NL47 RABO 0373 7186 75
ovv

OK 24 jan 2021 - Missionair Werk PKN

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Op zondag 17 januari is er een dienst in de Ontmoetingskerk.

U kunt thuis meevieren via:      dienst zondag 17 jan 2021

Vandaag is de collecte voor Ondersteuning protestantse gemeenten

In onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief. Dit werk gebeurt op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot catechese en van bestuur tot beheer.
Met een divers trainingsaanbod helpt de academie van de Protestantse Kerk zowel professionals als vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk te doen. Met de trainingen vergroten werkers in de kerk hun kennis, doen ze ideeën op en wisselen ze ervaringen uit. Zo gaan ze goed toegerust aan de slag!

U kunt geld over te maken op rek nr.

PGE - collecten

NL47 RABO 0373 7186 75
ovv

OK 17 jan 2021 - Ondersteuning gemeenten

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Op zondag 10 januari is er een dienst in de Ontmoetingskerk.

U kunt thuis meevieren via:   dienst zondag 10 jan 2021

Vandaag is de collecte voor het Jeugdwerk in Eindhoven

Om het jeugdwerk te kunnen laten bloeien moet er eerst in geïnvesteerd worden. Vaak is dat al de saamhorigheid die in een vroeg stadium wordt gekweekt d.m.v. crèche; vandaar uit kindernevendienst en dan jeugdkerk.
Om dat te bewerkstelligen zijn vrijwilligers nodig, maar ook financiële ondersteuning. De aankleding van ruimtes, attributen voor spelletjes, activiteiten binnen en buiten, het kost allemaal geld.
Help ons investeren in de jeugd

U kunt geld over te maken op rek nr.

PGE - collecten

NL47 RABO 0373 7186 75
ovv

OK 10 jan 2021 - Jeugdwerk Eindhoven

---------------------------------------------------------------------------------------------

Op zondag 3 januari is er een dienst in de Ontmoetingskerk.

U kunt thuis meevieren via:   dienst zondag 3 jan 2021

 

REGULIERE TEKST

Elke zondag om 10.00 uur zijn er vieringen in de Ontmoetingskerk.

Actuele informatie over de kerkdiensten in Eindhoven.

Het beluisteren van kerkdiensten

In onze wijk vinden de kerkdiensten plaats in de Ontmoetingskerk. U bent altijd van harte welkom.

De kerkdiensten zijn live te volgen:

Met verontschuldigingen laten wij hierbij weten dat in verband met de Coronavirus maatregelen er tot nader order geen kerkdiensten worden gehouden in de Ontmoetingskerk.

 Iedere eerste zondag van de maand zamelen we voedsel in voor de voedselbank. In de maand  maart is dat groenten in blik.

Over en rond de vieringen

  • Elke zondagmorgen is er oppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Meer weten: lees de toelichting.
  • Voor kinderen van 4 tot 12 jaar is er kindernevendienst. Over het wat, hoe en wanneer, verwijzen we u naar hun eigen pagina.
  • Elke 2e en 4e zondag van de maand is er in een nevenruimte een viering voor jongeren van 12 jaar en ouder, ook wel jeugdkerk genoemd, zie de jeugdkerkpagina.
  • De Maaltijd van de Heer wordt elke eerste zondag van de maand gevierd. 
  • Op de zondagen in Advent en in de 40-dagentijd zijn er korte vesperdiensten van 19.00 tot 19.30 uur.
  • Elke zondag is er na de morgendienst tijd voor ontmoetingen onder het genot van koffie, thee en limonade.
  • In alle wijken is er de mogelijkheid voor vervoer voor degenen die moeilijk of niet op zichzelf naar de kerk kunnen komen.
    Autodienst: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 040-2130252.
  • De diensten zijn behalve via internet ook via cd te beluisteren. Voor meer informatie, neem contact op met werkgroep 'beeld en geluid', Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Vieringen van andere kerkgenootschappen

Pin It

Afdrukken E-mailadres