Eindhoven-Zuid vieringen

KERKDIENSTEN

Beluister voorbije diensten:

DL Dienst Beluisteren Grootte
download Zondag 29 jan. 10:03 13.1 MB
download Zondag 22 jan. 10:03 14.2 MB
download Zondag 15 jan. 10:00 15.5 MB

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Op zondag 29 januari vieren we weer een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt thuis meevieren via: 

dienst zondag 29 januari 2023

COLLECTE

Vandaag is de collecte voor Kinderen en Jongeren (Protestantse Kerk)

Nederland speelt Sirkelslag. Sirkelslag is het grootste en spannendste interactieve spel tussen kindergroepen en jeugdgroepen uit protestantse gemeenten in heel Nederland. Elk jaar opnieuw strijden jongerengroepen voor de hoogste score bij dit interactieve bijbelspel, dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden.

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 29 januari 2023 - Sirkelslag

*******************************************************************************

Via deze weg willen we alle vrijwilligers danken die zich ingezet hebben en nog inzetten om van actie Kerkbalans 2023 een groot succes te maken. Hartelijk dank!

Wij hopen dat u, als u uw toezegging nog niet gedaan heeft, deze alsnog doet.
U helpt mee om het Kerkenwerk in Eindhoven levend te houden!
Hartelijk dank.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Op zondag 22 januari vieren we weer een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt thuis meevieren via: 

dienst zondag 22 januari 2023

COLLECTE

Vandaag is de eerste collecte voor Missionair Werk (Protestantse Kerk)

Een kerk van betekenis. Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. Het tekent de rol die de kerk vanouds in het dorp heeft: middelpunt van de samenleving, ook vandaag de dag nog. Dorpskerken hebben, onder meer door hun diaconale activiteiten, een maatschappelijke functie. De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een platform waar zij ervaringen delen, ideeën opdoen en elkaar inspireren en motiveren om van betekenis te zijn in hun omgeving.

De tweede collecte is voor het Wijkfonds
Uit het wijkfonds betalen we alle kosten rond bijvoorbeeld de kerkdiensten, de paaskaarsen, liturgieboekjes, het adventsontbijt, instuif, koffie na de kerk, noem maar op.

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 22 januari 2023 - Dorpskerken

2e collecte OK 22 januari 2023 - Wijkfonds

 

*******************************************************************************

Afgelopen week zijn de lopers onderweg geweest om u de enveloppe te overhandigen voor de actie Kerkbalans 2023. Komende week gaan ze weer op weg om uw toezegging op te halen. Wij hopen dat u, als u uw toezegging doet, van harte helpt om het Kerkenwerk in Eindhoven levend te houden met een bijdrage.


Bij voorbaat hartelijk dank

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Op zondag 15 januari vieren we weer een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt thuis meevieren via: 

dienst zondag 15 januari 2023

COLLECTE

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 15 januari 2023 - 1e collecte

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Op zondag 8 januari vieren we weer een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt thuis meevieren via: 

dienst zondag 8 januari 2023

COLLECTE

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 8 januari 2023 - 1e collecte

2e collecte OK 8 januari 2023 - wijkfonds

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Op zondag 1 januari vieren we de eerste kerkdienst van 2023 vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt thuis meevieren via: 

dienst zondag 1 januari 2023

COLLECTE

Vandaag is de eerste collecte voor stichting ALEH Israël

ALEH is een organisatie die de zorg draagt voor kinderen met een ernstige- meervoudige handicap, zowel cognitief (verstandelijk) als fysiek (lichamelijk). ALEH werd in 1982 opgericht door een groep ouders. ALEH gelooft dat elk kind, ongeacht de ernst van de fysieke of cognitieve beperkingen, het recht heeft op de beste beschikbare zorg en kansen om zijn of haar volle potentieel te bereiken. Zonder ALEH zouden veel van deze kinderen gedwongen zijn om hun leven door te brengen in ziekenhuizen of gesloten inrichtingen, zonder mogelijkheden voor rehabilitatie, onderwijs, en de liefde en warmte van een thuis.

De tweede collecte is de avondmaalscollecte.


Brabantse kerken slaan de handen ineen voor Moldavië, het armste land van Europa. Onder de noemer ‘Brabant voor Moldavië’ gaan gemeenten aan de slag voor eenzame ouderen en kinderen in Moldavië.

Van harte bij u aanbevolen!

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 1 januari 2023 - ALEH

2e collecte OK 1 januari 2023 - Moldavie

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Op Kerstavond 24 december zijn er twee kerkdiensten vanuit de Ontmoetingskerk.

KinderKerstdienst dienst KinderKerstviering 24 december 2022

Kerstnachtdienst dienst Kerstnachtdienst 24 december 2022

 

Op Kerstmorgen 25 december is er een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

Kerstmorgendienst dienst Kerstmorgenviering 25 december 2022

 

COLLECTES

24 dec KinderKerst

Vluchtelingenkinderen in Griekenland (én inmiddels ook in Nederland) maken mee wat geen enkel kind zou mogen meemaken, omdat ze nergens in Europa welkom zijn. Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komen we in actie. Juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Doe mee met de jaarlijkse kerstcollecte van Kerk in Actie.

24 dec Kerstnacht

De collecte van vandaag is bestemd voor een diaconaal doel, in of rond Eindhoven. Ook dit jaar is de traditionele bestemming voor deze collecte KERSTPAKKETTEN. In de afgelopen jaren konden door de diaconie van de PGE kerstpakketten worden bezorgd bij veel mensen en gezinnen waar deze pakketten meer dan welkom waren. Ook dit jaar gaan we samen weer veel kerstpakketten uitdelen. De diakenen zouden heel blij zijn met een grote opbrengst van deze bijzondere collecte.

25 dec Kerstmorgen

Sta op voor kinderen in de knel. Miljoenen kinderen op deze wereld groeien op in een onveilige situatie. Honger, oorlog, geweld, uitbuiting, achterstelling, de lijst met problemen waar deze kinderen mee te maken hebben is lang en maakt somber. Kerk in Actie komt voor hen op. Juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Doe daarom mee met de jaarlijkse kerstcollecte van Kerk in Actie.

Van harte bij u aanbevolen!

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 24 december 2022 - KiA vluchtelingenkinderen Griekenland

2e collecte OK 24 december 2022 - Kerstpakketten Eindhoven

 

1e collecte OK 25 december 2022 - KiA vluchtelingenkinderen

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Op zondag 18 december is er weer een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt thuis meevieren via: 

dienst zondag 18 december 2022

COLLECTE

Vandaag is de collecte voor de PKN – Jong Protestant

Ontdekken wat Kerst betekent

Welke overwegingen maakte de herbergier toen Jozef en Maria voor zijn deur stonden? Wat ging er om in de herders toen ze de engelen hoorden zingen? En wat dachten de wijzen toen ze de ster volgden?
Met de KerstChallenge, een spel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, kruipen jongeren in de huid van de personages uit het kerstverhaal. Maar liefst zesduizend jongeren doen hier elk jaar aan mee en ontdekken zo meer over de Bijbel.

Van harte bij u aanbevolen!

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 18 december 2022 - Jong Protestant

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Op zondag 11 december is er weer een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt thuis meevieren via: 

dienst zondag 11 december 2022

COLLECTE

Vandaag is de eerste collecte voor Kerk in Actie - Binnenlands diaconaat

Vrolijkheid in asielzoekerscentra. Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen is jonger dan achttien jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is nog jarenlang onzeker. Stichting De Vrolijkheid organiseert wekelijks meer dan honderd kunstactiviteiten in bijna dertig asielzoekerscentra. Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn instrumenten om de veerkracht van de jonge azc-bewoners te versterken en hun talenten tot bloei te laten komen.

De tweede collecte is voor het Wijkfonds

Van harte bij u aanbevolen!

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 11 december 2022 - Binnenlands diakonaat

2e collecte OK 11 december 2022 - Wijkfonds

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Op zondag 4 december is er weer een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt thuis meevieren via: 

dienst zondag 4 december 2022

COLLECTES

Vandaag is de eerste collecte voor Kerk in Actie - Werelddiakonaat

Libanon/Jordanië/Irak: Creëren van banen voor jongeren

Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven daar in extreme armoede en proberen zo goed en zo kwaad als dat kan een nieuw bestaan op te bouwen.
Vaak is dat lastig, omdat zij geen werk kunnen vinden. Daarom ondersteunt Kerk in Actie jonge Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf.

De tweede collecte is de avondmaalscollecte.

Brabantse kerken slaan de handen ineen voor Moldavië, het armste land van Europa. Onder de noemer ‘Brabant voor Moldavië’ gaan gemeenten aan de slag voor eenzame ouderen en kinderen in Moldavië.

Van harte bij u aanbevolen!

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 4 december 2022 - KiA Syriers

2e collecte OK 4 december 2022 - Moldavie

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Op zondag 27 november is er weer een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt thuis meevieren via: 

dienst zondag 27 november 2022

COLLECTES

Vandaag is de eerste collecte voor Kerk in Actie - Werelddiakonaat

Colombia: Onderwijs voor werkende kinderen. Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia moeten elke dag zwaar en gevaarlijk werk doen. Ze groeien op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik, zoals in de sloppenwijken van de hoofdstad Bogotá. Kinderen werken er op de markt of in op de vuilnisbelt. School komt vaak op de laatste plaats. Stichting De Kleine Arbeider, partnerorganisatie van Kerk in Actie, geeft deze kinderen onderwijs en maakt hen weerbaarder om zo hun kansen op een betere toekomst te vergroten.

De tweede collecte is voor het Wijkfonds

Van harte bij u aanbevolen!

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 27 november 2022 - Colombia

2e collecte OK 27 november 2022 - wijkfonds

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Op zondag 20 november is er weer een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt thuis meevieren via: 

dienst zondag 20 november 2022

COLLECTES

Vandaag is de collecte voor het Pastoraat van de PKN

Samen gedenken in dorp of stadswijk

De gemeenten en pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland bieden aan het einde van het jaar steeds vaker gedachtenismomenten aan voor wijk- of dorpsbewoners die te maken hebben gehad met verlies en rouw. Deze vorm van pastoraat geeft mensen de gelegenheid om samen stil te zijn en naar muziek te luisteren, waarbij er uiteraard ook altijd een luisterend oor is. Oog hebben voor mensen buiten en binnen de kerk is een onmisbaar onderdeel van gemeente zijn.

Van harte bij u aanbevolen!

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 20 november 2022 - PKN pastoraat

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Op zondag 13 november is er weer een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt thuis meevieren via: 

dienst zondag 13 november 2022

COLLECTES

Vandaag is de eerste collecte voor Kerk in Actie – Werelddiaconaat

In de Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Ze maken lange werkdagen onder erbarmelijke omstandigheden om geld te verdienen voor hun familie ver weg. Veel van deze arbeidsmigranten zijn christen en willen graag meer weten over de Bijbel, maar kunnen zelf niet lezen.  Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorgangers in storytelling: een vertelmethode waarbij bijbelverhalen mondeling worden doorgegeven. De eeuwenoude verhalen komen zo tot leven en krijgen betekenis in het leven van de arbeidsmigranten.
De Bijbel geeft moed en kracht.

Van harte bij u aanbevolen!

De tweede collecte is voor het Wijkfonds
Uit het wijkfonds betalen we alle kosten rond bijvoorbeeld de kerkdiensten, de paaskaarsen, liturgieboekjes, het adventsontbijt, instuif, koffie na de kerk, noem maar op.

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 13 november 2022 - Bijbelgenootschap

2e collecte OK 13 november 2022 - Wijkfonds

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Op zondag 6 november is er weer een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt thuis meevieren via: 

dienst zondag 6 november 2022

COLLECTES

Vandaag is de eerste collecte voor Kerk in Actie – Zending

Zambia: Uitzending Thijs en Marike Blok

In Zambia groeit de kerk. Goed opgeleide predikanten zijn hard nodig. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs. Thijs en Marike Blok zijn als theologiedocenten door Kerk in Actie naar deze universiteit uitgezonden. De predikanten die zij samen met hun Zambiaanse collega's opleiden, leveren een waardevolle bijdrage aan kerk en samenleving. In de opleiding is ook aandacht voor praktische onderwerpen zoals hiv/aids, man-vrouwvraagstukken, mensenrechten, politiek, voedselveiligheid en klimaatverandering.

De tweede collecte is de avondmaalscollecte.
Brabantse kerken slaan de handen ineen voor Moldavië, het armste land van Europa. Onder de noemer ‘Brabant voor Moldavië’ gaan gemeenten aan de slag voor eenzame ouderen en kinderen in Moldavië.

Van harte bij u aanbevolen!

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 6 november 2022 - Zambia

2e collecte OK 6 november 2022 - Moldavie

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

REGULIERE TEKST

Elke zondag om 10.00 uur zijn er vieringen in de Ontmoetingskerk.

Actuele informatie over de kerkdiensten in Eindhoven.

Het beluisteren van kerkdiensten

In onze wijk vinden de kerkdiensten plaats in de Ontmoetingskerk. U bent altijd van harte welkom.

De kerkdiensten zijn live te volgen:

Met verontschuldigingen laten wij hierbij weten dat in verband met de Coronavirus maatregelen er tot nader order geen kerkdiensten worden gehouden in de Ontmoetingskerk.

 Iedere eerste zondag van de maand zamelen we voedsel in voor de voedselbank. In de maand  maart is dat groenten in blik.

Over en rond de vieringen

  • Elke zondagmorgen is er oppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Meer weten: lees de toelichting.
  • Voor kinderen van 4 tot 12 jaar is er kindernevendienst. Over het wat, hoe en wanneer, verwijzen we u naar hun eigen pagina.
  • Elke 2e en 4e zondag van de maand is er in een nevenruimte een viering voor jongeren van 12 jaar en ouder, ook wel jeugdkerk genoemd, zie de jeugdkerkpagina.
  • De Maaltijd van de Heer wordt elke eerste zondag van de maand gevierd. 
  • Op de zondagen in Advent en in de 40-dagentijd zijn er korte vesperdiensten van 19.00 tot 19.30 uur.
  • Elke zondag is er na de morgendienst tijd voor ontmoetingen onder het genot van koffie, thee en limonade.
  • In alle wijken is er de mogelijkheid voor vervoer voor degenen die moeilijk of niet op zichzelf naar de kerk kunnen komen.
  • De diensten zijn behalve via internet ook via cd te beluisteren. Voor meer informatie, neem contact op met werkgroep 'beeld en geluid', Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Vieringen van andere kerkgenootschappen

Pin It

Afdrukken E-mailadres