Eindhoven-Zuid vieringen

Gezien de huidige fase van de Corona epidemie in Nederland is in lijn met het advies van de landelijke kerk besloten het aantal bezoekers bij de kerkdiensten te maximeren op 30 personen, voorlopig nog geen avondmaal te vieren, en ook na de dienst niet gezamenlijk koffie te drinken. Het dragen van een mondkapje bij het betreden van, en lopen door, ons kerkgebouw wordt dringend aangeraden (na plaatsnemen kan mondkapje worden afgedaan).

Om het gesprek met elkaar in deze coronatijd te stimuleren, willen we op
zondag 29 november en op 20 december de mogelijkheid bieden om na de
kerkdienst in tweetallen met elkaar in gesprek te gaan. De beide
predikanten leveren dan een paar gespreksvragen, om het over te hebben.

Als u / jij mee wilt doen, geef je dan uiterlijk aanstaande donderdag 26
november op met emailadres (zo mogelijk) en telefoonnummer bij Jan en
Nettie Trapman. Zij koppelen u / jou dan aan een ander gemeentelid, jullie krijgen elkaars telefoonnummer en / of emailadres. Het is vervolgens aan jullie beiden, als koppel, om te bepalen hoe je
contact met elkaar gaat hebben.

DL Dienst Beluisteren Grootte Lengte
download Zondag 22 nov. 10:01 12.4 MB 54:06
download Zondag 15 nov. 10:01 10 MB 43:54
download Zondag 8 nov. 10:04 9.6 MB 42:04

Op zondag 22 November is er een gezinsdienst in de Ontmoetingskerk olv Ds. T. Huisman.

U kunt thuis meevieren via:   gezinsdienst zondag 22 nov 2020

Vandaag is de collecte voor het Pastoraat

Nederland - Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk

Pastoraat heeft te maken met omzien naar en aandacht hebben voor elkaar. Natuurlijk binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor, een begrijpend woord, een hand op de schouder.

Nogal wat gemeenten hebben minder formatieruimte voor de predikant(en), terwijl het aantal uitvaarten vanuit de kerk niet afneemt. Het leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden kan een oplossing zijn. De Protestantse Kerk biedt hiervoor trainingen aan. Met deze collecte maakt u het ontwikkelen van deze en andere trainingen mogelijk.

Deze collecte is van harte bij u aanbevolen.

U kunt geld over te maken op rek nr.

PGE - collecten

NL47 RABO 0373 7186 75
ovv

OK 22 november 2020 - Pastoraat

 

Op zondag 15 November is er een kerkdienst in de Ontmoetingskerk olv Ds. E. Grosheide.

U kunt thuis meevieren via:   morgengebed zondag 15 nov 2020

Vandaag is de collecte voor Ervaring die staat

De stichting Ervaring die Staat van de Straat is opgericht door dak- en thuislozen zelf, vanuit hun kennis en ervaringen.
Krachtgericht werken staat centraal, net als zelfregie en medezeggenschap. De stichting vormt een nieuw aanbod in de maatschappelijke opvang in Eindhoven. Hiermee helpen ze dak- en thuislozen het geloof en vertrouwen in zichzelf terug te vinden.

Deze collecte is van harte bij u aanbevolen.

U kunt geld over te maken op rek nr.

PGE - collecten

NL47 RABO 0373 7186 75
ovv

OK 15 november 2020 - Ervaring die Staat

 

 

Op zondag 8 November is er een kerkdienst in de Ontmoetingskerk olv Ds. E. Grosheide.

U kunt thuis meevieren via:   morgengebed zondag 8 nov 2020

Vandaag is de collecte voor het JEUGDWERK (JOP)

Nederland - Opvoeden doe je niet alleen

Veel ouders vinden geloofsopvoeding belangrijk, maar hoe doe je dat? En waar kun je terecht met je vragen? Daarom hebben ouders een gemeenschap om zich heen nodig die hen ondersteunt en hun een plek biedt om ervaringen uit te wisselen.
JOP, Jong Protestant helpt kerken bij het zijn van die gemeenschap, met werkvormen en producten waarmee gemeenten dienstbaar kunnen zijn aan gezinnen.

Collecteer mee, zodat JOP ouders, gezinnen en kerken kan blijven ondersteunen bij de geloofsopvoeding.
U kunt geld over te maken op rek nr.

PGE - collecten

NL47 RABO 0373 7186 75
ovv

OK 8 november 2020 - Jeugdwerk JOP

 

Op zondag 1 November is er een bijzondere kerkdienst waarin we de overledenen gedenken. De dienst vindt plaats in de Ontmoetingskerk en staat olv Ds. T. Huisman en Ds. E. Grosheide.

U kunt thuis meevieren via:  gedachtenisdienst zondag 1 nov 2020

Vandaag is de collecte voor Kerk in Actie (najaarszending)
Indonesië - Kerk met vrouwen in de hoofdrol

De lokale kerkgemeenschappen op Papua spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Het zijn de vrouwen die de handen uit de mouwen steken en de sociale en pastorale activiteiten van de kerk vormgeven.
Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papua in het toerusten van vrouwen. Zo ontstaat een netwerk van actieve vrouwen die een belangrijke rol spelen in kerk en samenleving. Ook krijgen vrouwen les in hygiëne, voeding, naaien en maatschappelijk werk.
Steun het opleiden van deze vrouwen door geld over te maken op rek nr.

PGE - collecten

NL47 RABO 0373 7186 75
ovv

OK 1 november 2020 - KiA Indonesië Vrouwen

 

Op zondag 25 oktober is er een kerkdienst in de Ontmoetingskerk olv Ds. T. Huisman.

U kunt thuis meevieren via:    morgengebed zondag 25 okt 2020

Vandaag is de COLLECTE voor

het Jongerenhuis Eindhoven

In ons land loopt een groep jonge mensen rond die verstoken is van werk en opleiding, omdat onze overheid hen nog niet erkent als vluchteling.
Ons land heeft de plicht om iedere jongere werk en opleiding te bieden en het Jongerenhuis springt in dat gat en probeert mogelijkheden te vinden tot ontwikkeling van de jongere.
Het Jongerenhuis bestaat uit twee huizen in Eindhoven waar studenten en vluchtelingen, 18-28 jaar, samen wonen, eten, sporten, studeren, muziek maken, leven.

 Helpt u mee?

u kunt het Jongerenhuis ondersteunen door geld over te maken op rek nr.

PGE - collecten

NL47 RABO 0373 7186 75
ovv

OK 25 oktober 2020 - Jongerenhuis

 

Op zondag 18 oktober is er een kerkdienst in de Ontmoetingskerk olv Ds. T. Huisman.

U kunt thuis meevieren via:    morgengebed zondag 18 okt 2020

Vandaag is de COLLECTE voor het Werelddiaconaat

u kunt het Werelddiaconaat ondersteunen door geld over te maken op rek nr.

PGE - collecten

NL47 RABO 0373 7186 75
ovv

OK 18 oktober 2020 - Werelddiaconaat

 

Op zondag 11 oktober is er een kerkdienst in de Ontmoetingskerk olv Ds. E. Grosheide.

U kunt thuis meevieren via:    morgengebed zondag 11 okt 2020

Vandaag is de COLLECTE voor Dorcas

Wij zijn Dorcas. We geloven in gerechtigheid en we zijn overtuigd van het prachtige potentieel in ieder mens. We zien een wereld vol unieke mensen, die leven onder uiteenlopende omstandigheden. Kwetsbaar en krachtig tegelijk. We weten dat niet ieder mens dezelfde kansen en mogelijkheden heeft.

Daarom bieden wij hulp als de nood aan de man is. En redden we levens wanneer die worden bedreigd. Daarom creëren wij kansen in situaties die kansloos lijken. Betere vooruitzichten in tijden die uitzichtloos lijken. Daarom helpen we mensen overeind als ze gevallen zijn. En bieden we perspectief voor de allerarmsten. We zien hen die ongezien zijn.
Dat doen we vanuit Nederland, ver over onze landsgrenzen. Wij zijn daar waar het nodig is. Daar waar wij nodig zijn. Nooit vluchtig, maar altijd gericht op blijvende verandering. Als effectief instrument om levens van mensen te raken. We kijken mensen in de ogen en trekken met hen op.

u kunt Dorcas ondersteunen door geld over te maken op rek nr.

PGE - collecten

NL47 RABO 0373 7186 75
ovv

OK 11 oktober 2020 - Dorcas

 

Op zondag 4 oktober is er een kerkdienst in de Ontmoetingskerk olv Ds. E. Grosheide.

U kunt thuis meevieren via:  morgengebed zondag 4 okt 2020

Vandaag is de COLLECTE voor Kerk en Israel

u kunt uw geld overmaken op rek nr.

PGE - collecten

NL47 RABO 0373 7186 75
ovv

OK 4 oktober 2020 - Kerk en Israel

 

Op zondag 27 september is er een gezinsdienst in de Ontmoetingskerk olv Ds. T. Huisman. In deze dienst zullen 5 kinderen vanuit de kindernevendienst 'overvliegen' naar de jeugdkerk. 

 U kunt thuis meevieren via: bijzondere dienst zondag 27 sept 2020

Vandaag is de COLLECTE voor het VREDESWERK

Wereldwijd - Verlangen naar vrede


Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die voor bruut geweld moeten vluchten. Mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord worden. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden. Door vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen.
In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor.

Doet u mee?

u kunt uw geld overmaken op rek nr.

PGE - collecten

NL47 RABO 0373 7186 75
ovv

OK 27 september 2020 - Vredeswerk

 

Op zondag 5 juli vieren wij de verbinding van Ds. T. Huisman als predikant aan onze gemeente. We gaan proberen deze dienst live uit te zenden vanaf 9:55 op het volgende kanaal:

intrededienst Ds. Huisman 5 juli 2020

 

INGELASTE MEDEDELING

Kerkdiensten, Vieringen

In verband met de Corona maatregelen van de overheid heeft de wijkkerkenraad besloten dat de vieringen van de PGE wijkgemeente Eindhoven-Zuid in de Ontmoetingskerk, in ieder geval op de zondagen in juli en augustus onder restricties plaatsvinden. Dwz met niet meer dan 30 gasten, 2 zangers, en alleen na opgave in de week vooraf bij pastoraal ouderling Corry Velema. Het geluid van de dienst zal in ieder geval direct beschikbaar zijn als opname (zie verder onderaan de pagina). We zullen ook proberen een groot aantal diensten via beeld beschikbaar te maken.

 

REGULIERE TEKST

Elke zondag om 10.00 uur zijn er vieringen in de Ontmoetingskerk.

Actuele informatie over de kerkdiensten in Eindhoven.

Het beluisteren van kerkdiensten

In onze wijk vinden de kerkdiensten plaats in de Ontmoetingskerk. U bent altijd van harte welkom.

De kerkdiensten zijn live te volgen:

Met verontschuldigingen laten wij hierbij weten dat in verband met de Coronavirus maatregelen er tot nader order geen kerkdiensten worden gehouden in de Ontmoetingskerk.

 Iedere eerste zondag van de maand zamelen we voedsel in voor de voedselbank. In de maand  maart is dat groenten in blik.

Over en rond de vieringen

  • Elke zondagmorgen is er oppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Meer weten: lees de toelichting.
  • Voor kinderen van 4 tot 12 jaar is er kindernevendienst. Over het wat, hoe en wanneer, verwijzen we u naar hun eigen pagina.
  • Elke 2e en 4e zondag van de maand is er in een nevenruimte een viering voor jongeren van 12 jaar en ouder, ook wel jeugdkerk genoemd, zie de jeugdkerkpagina.
  • De Maaltijd van de Heer wordt elke eerste zondag van de maand gevierd. 
  • Op de zondagen in Advent en in de 40-dagentijd zijn er korte vesperdiensten van 19.00 tot 19.30 uur.
  • Elke zondag is er na de morgendienst tijd voor ontmoetingen onder het genot van koffie, thee en limonade.
  • In alle wijken is er de mogelijkheid voor vervoer voor degenen die moeilijk of niet op zichzelf naar de kerk kunnen komen.
    Autodienst: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 040-2130252.
  • De diensten zijn behalve via internet ook via cd te beluisteren. Voor meer informatie, neem contact op met werkgroep 'beeld en geluid', Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Vieringen van andere kerkgenootschappen

Pin It

Afdrukken E-mailadres