Eindhoven-Zuid vieringen

KERKDIENSTEN

Beluister voorbije diensten:

DL Dienst Beluisteren Grootte
download Zondag 26 juni 10:02 12.9 MB
download Zondag 19 juni 10:02 14.1 MB

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Op zondag 3 juli is er weer een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt thuis meevieren via: 

dienst zondag 3 juli 2022

COLLECTE

Vandaag is de eerste collecte voor Kerk in Actie – Werelddiakonaat

India: Onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst

In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en buitengesloten. Schooluitval is bij hen erg hoog hierdoor. Samen met een Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. De organisatie biedt de kinderen voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen.

De tweede collecte is de avondmaalscollecte.

Brabantse kerken slaan de handen ineen voor Moldavië, het armste land van Europa. Onder de noemer ‘Brabant voor Moldavië’ gaan gemeenten aan de slag voor eenzame ouderen en kinderen in Moldavië.

Veel inwoners hebben de overtuiging dat het nooit beter zal worden: “er is geen werk, er is niets te doen en het is overal beter dan hier”, zijn veelgehoorde uitspraken.

Kerken en christelijke organisaties zetten zich in voor de kinderen en de ouderen die door deze arbeidsmigratie alleen achterblijven en niet de zorg en aandacht krijgen die ze nodig hebben.

Beide collecten van harte aanbevolen

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 3 juli 2022 -  KiA India

2e collecte OK 3 juli 2022 -  Moldavie

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Op zondag 26 juni is er weer een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt thuis meevieren via: 

dienst zondag 26 juni 2022

COLLECTE

De eerste collecte is voor Kerk in Actie – Binnenlands Diaconaat

Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren

Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen bleven na een mislukte asielprocedure in Nederland, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet accepteert.
Ongedocumenteerden hebben weinig rechten en er is altijd de angst op uitzetting. Diverse kerkelijke initiatieven, zoals de Wereldhuizen in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht helpen met advies en dagbesteding en stimuleren zo de veerkracht van deze mensen.

De tweede collecte is voor het wijkfonds

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 26 juni 2022 -  KiA diaconaat

2e collecte OK 26 juni 2022 - wijkfonds

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Op zondag 19 juni is er weer een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt thuis meevieren via: 

dienst zondag 19 juni 2022

COLLECTE

Vandaag is de collecte voor Eindhoven bouwt M25

Zij zijn een jongerenorganisatie met als doel de handen uit de mouwen te steken voor anderen. M25 staat dan ook voor Mattheus 25 waarin wordt uitgelegd hoe belangrijk het is om andere mensen te helpen. Met de opbrengst van deze collecte willen wij hen ondersteunen, daarom wordt deze collecte van harte bij u aanbevolen.

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

collecte OK 19 juni 2022 -  M25

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Op zondag 12 juni is er weer een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt thuis meevieren via: 

dienst zondag 12 juni 2022

COLLECTE

De eerste collecte is voor de diakonale organisatie Dorcas

De tweede collecte is voor het wijkfonds

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 12 juni 2022 -  Dorcas

2e collecte OK 12 juni 2022 - wijkfonds

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Op zaterdag 4 juni (11:30) is de afscheidsdienst van

Jacoba (Coby) Kraaij – Wikkerink

U kunt de dienst vanuit de Ontmoetingskerk volgen via: 

afscheidsdienst 4 juni 2022

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Op donderdag 26 mei vieren we Hemelvaart 

U kunt de dienst vanuit de Ontmoetingskerk terugkijken via: 

dienst Hemelvaart 26 mei 2022

COLLECTE

Vandaag is de collecte voor ons Kerkblad Samen

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

collecte OK 26 mei 2022 -  Samen

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Op zondag 29 mei is er weer een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt thuis meevieren via: 

dienst zondag 29 mei 2022

COLLECTE

Vandaag is de collecte voor de PKN – JONG PROTESTANT

Diaconaat: ook voor jongeren

Diaconaal werk, is dat alleen iets voor volwassenen? Nee!
Jong Protestant, de jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie hebben werkvormen ontwikkeld waarmee jongeren kunnen kennismaken met diaconaat. De ervaringen zijn erg positief.
Jongeren ontdekken samen met hun jeugdleider en een diaken op welke manieren ze van betekenis kunnen zijn voor de mensen om hen heen en hoe dat ook hun eigen leven verrijkt. Het programma stimuleert hen ook om diaconaal actief te blijven.

Van harte aanbevolen!

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

collecte OK 29 mei 2022 -  PKN Jong Protestant

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Op zondag 22 mei is er weer een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt thuis meevieren via: 

dienst zondag 22 mei 2022

COLLECTE

Vandaag is de eerste collecte voor de PKN – Missionair Werk

Oog voor kinderen in pioniersplekken

Kenmerkend voor pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland is dat zij aansluiting zoeken bij de leefwereld van de bezoekers door het evangelie te delen op een manier die bij hen past. Zo hebben kinderen bij pioniersplek Het Badhuis in Zwijndrecht hun eigen plek. Bij de kidsclub en BadhuisForYouth is er alle ruimte voor gezelligheid, leuke activiteiten en goede gesprekken. De Protestantse Kerk ondersteunt het werk van deze nieuwe vormen van kerk zijn door heel Nederland.

Van harte aanbevolen!

De tweede collecte is voor het wijkfonds

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 22 mei 2022 -  PKN pioniersplekken

2e collecte OK 22 mei 2022 - wijkfonds

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Op zondag 15 mei is er weer een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt thuis meevieren via: 

dienst zondag 15 mei 2022

COLLECTE

Vandaag is de collecte voor Kerk in Actie – Binnenlands Diaconaat

Op adem komen in De Glind

Het dorp De Glind is een veilige haven voor kwetsbare, uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Zij kunnen in deze hechte dorpsgemeenschap herstellen van hun trauma’s, weer gewoon kind zijn en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst. Ruim 120 kinderen en jongeren worden opgevangen in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp.

Van harte aanbevolen!

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

collecte OK 15 mei 2022 -  KiA De Glind

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Op zondag 8 mei is er weer een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt thuis meevieren via: 

dienst zondag 8 mei 2022

COLLECTE

Vandaag is de eerste collecte voor Kerk in Actie

Nigeria: Noodhulp en werken aan vrede

In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen christenen en moslims op de vlucht voor geweld in eigen land. Een deel van hen wordt opgevangen in vluchtelingenkampen, maar de meesten zijn terecht gekomen in dorpen waar de inwoners zelf al nauwelijks rond kunnen komen. Met de komst van de vluchtelingen is er een tekort aan voedsel, water en hygiëne.
Nigeriaanse kerken steunen de vluchtelingen op hun nieuwe plek, maar ook bij een mogelijke terugkeer en het verwerken van trauma's.

De tweede collecte is voor het avondmaalsproject

Brabantse kerken slaan de handen ineen voor Moldavië, het armste land van Europa. Onder de noemer ‘Brabant voor Moldavië’ gaan gemeenten aan de slag voor eenzame ouderen en kinderen in Moldavië. Kerken en christelijke organisaties zetten zich in voor de kinderen en de ouderen die door deze arbeidsmigratie alleen achterblijven en niet de zorg en aandacht krijgen die ze nodig hebben.

Beide collecten van harte aanbevolen!

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 8 mei 2022 -  KiA Nigeria

2e collecte OK 8 mei 2022 -  Moldavie

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Op zondag 1 mei is er weer een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt thuis meevieren via: 

dienst zondag 1 mei 2022

COLLECTE

Vandaag is de eerste collecte voor het werk van Tint

Tint is een initiatief van de Eindhovense Studenten Kapel. Tint is een ontmoetingsplek voor inspiratie en verdieping. Ze is er voor studenten van de TU/e en de Eindhovense hogescholen. Tint organiseert inspirerende en prikkelende activiteiten, waarmee ze hen wil bewegen. Tint is er voor studenten, die niet bang zijn om af en toe na te denken over wat ze nu echt belangrijk vinden in het leven. Helpt u dit studentenpastoraat te financieren?

De tweede collecte is voor het wijkfonds

NL47 RABO 0373 7186 75
ovv

1e collecte OK 1 mei 2022 -  Tint

2e collecte OK 1 mei 2022 -  wijkfonds

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Op zondag 24 april is er weer een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt thuis meevieren via: 

dienst zondag 24 april 2022

COLLECTE

Vandaag is de eerste collecte voor het Algemene Kerkenwerk

U ontvangt elke maand via de bezorger uw kerkblad Samen.

Geprobeerd wordt om de kosten van dit blad zo laag mogelijk te houden. Zo is er een groep vrijwilligers die zorgt voor de stukjes die in het blad opgenomen worden. Een andere groep vrijwilligers kijkt hier redactioneel naar. Voordat weer een andere groep vrijwilligers Samen bij u in de bus doet, moet het blad gedrukt worden. Hier zijn kosten mee gemoeid. De collecte van vandaag wordt gehouden om deze kosten te kunnen blijven dragen.

De tweede collecte is voor het wijkfonds

NL47 RABO 0373 7186 75
ovv

1e collecte OK 24 april 2022 -  Samen

2e collecte OK 10 april 2022 -  wijkfonds

----------------------------------------------------------------------------------------------------

In de Stille week en met Pasen

zijn er kerkdiensten in de Ontmoetingskerk.

U kunt thuis meevieren via: 

dienst Witte Donderdag 14 april 2022

dienst Goede Vrijdag 15 april 2022

dienst Stille Zaterdag 16 april 2022

dienst Paaszondag 17 april 2022

 

COLLECTES

Avondmaalsproject Moldavie

donderdag: kerkblad Samen

vrijdag: geen collecte

zaterdag: Tint; werk onder studenten in Eindhoven

zondag: Kansen voor jongeren in Libanon

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan goed onderwijs ontneemt de jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van het Manara Youth Center van Youth for Christ. Dit centrum geeft jongeren psychosociale hulp en helpt hen om hun trauma’s te verwerken. Jongeren krijgen er ook huiswerkbegeleiding en kunnen er een vaktraining volgen.

NL47 RABO 0373 7186 75
ovv

collecte OK 14 april 2022 -  Samen

collecte OK 16 april 2022 -  Tint

collecte OK 17 april 2022 - Libanon

collecte OK avondmaal Stille Week - Moldavie

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Op zondag 10 april is er weer een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt thuis meevieren via: 

dienst zondag 10 april 2022

COLLECTE

Vandaag is de collecte voor de PKN, JONG PROTESTANT

PaasChallenge: inleven in het paasverhaal

Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leren de jongeren de karakters uit het paasverhaal kennen. Door middel van allerlei opdrachten leven ze zich in in bijvoorbeeld Petrus, Judas en Maria en wordt hun de vraag gesteld welke keuzes zij zouden maken in de situatie van toen. Jongeren ervaren de PaasChallenge als ontdekkend en verrijkend.

Deze collecte is van harte bij u aanbevolen.

NL47 RABO 0373 7186 75
ovv

1e collecte OK 10 april 2022 -  Paaschallenge

2e collecte OK 10 april 2022 -  wijkfonds

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Op zondag 3 april is er weer een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt thuis meevieren via: 

dienst zondag 3 april 2022

COLLECTE

U kunt de Collecte overmaken op rek nr.

PGE - collecten

NL47 RABO 0373 7186 75
ovv

1e collecte OK 3 april 2022 -  avondmaalscollecte

2e collecte OK 3 april 2022 -  2e collecte

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Op zondag 27 maart is er weer een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt thuis meevieren via: 

dienst zondag 27 maart 2022

COLLECTE

 Vandaag is de eerste collecte voor de PKN, Missionair Werk

 Jong en oud thuis in de kliederkerk

 Kliederkerken zijn gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen, juist ook voor wie vervreemd is van kerk en geloof. Jong en oud, zoeker en kerkganger ontdekken samen de betekenis van bijbelverhalen, leren van elkaar en komen (weer) in aanraking met de kerk en het geloof. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.

De tweede collecte is voor het wijkfonds

Beide collectes zijn van harte bij u aanbevolen

U kunt de Collecte overmaken op rek nr.

PGE - collecten

NL47 RABO 0373 7186 75
ovv

1e collecte OK 27 maart 2022 -  Kliederkerk

2e collecte OK 27 maart 2022 -  Wijkfonds OK

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Op zondag 20 maart is er weer een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt thuis meevieren via: 

dienst zondag 20 maart 2022

COLLECTE

Vandaag is de collecte voor Kerk in Actie, Werelddiaconaat

Indonesië: Een betere toekomst voor straatkinderen

In de Indonesische stad Yogyakarta leven veel kinderen op straat. De organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om. Ze zoekt de kinderen op en geeft begeleidingen noodopvang. Voor kinderen die niet meer op straat willen wonen, is er een opvanghuis en onderwijs. Dreamhouse wil ook voorkomen dat kinderen op straat belanden en ondersteunt daarom hun ouders om financieel zelfredzaam te worden. Zo kunnen zij hun kinderen voeden, kleden en naar school laten gaan.

Deze collecte is van harte bij u aanbevolen.

U kunt de Collecte overmaken op rek nr.

PGE - collecten

NL47 RABO 0373 7186 75
ovv

collecte OK 20 maart 2022 -  Dreamhouse

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Op zondag 13 maart is er weer een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt thuis meevieren via: 

dienst zondag 13 maart 2022

COLLECTE

Vandaag is

de eerste collecte voor de Huiskamer in Eindhoven

De Stichting Huiskamer voor vluchtelingen in hartje Eindhoven is een school, ontmoetingsplek en activiteitencentrum voor kwetsbare vluchtelingen die in afwachting zijn van het wel of niet toekennen van een verblijfsdocument.

Helpt u mee een huis te bieden?

 

de tweede collecte voor noodhulp in Oekraïne 

Kerk in Actie staat in nauw contact met kerken en partnerorganisaties in Oekraïne; éen van die organisaties is LEF. LEF blijft waar nodig hulp bieden in de Oekraïense dorpen, vangt de vluchtelingen die onderweg zijn op en voorziet hen van voedsel, onderdak en transportmiddelen. Daarom vragen we u dringend om een extra gift voor noodhulp.

Vanuit de diaconie zal de opbrengst van deze noodhulpcollecte met 1000 euro verhoogd worden.

U kunt de Collecte overmaken op rek nr.

PGE - collecten

NL47 RABO 0373 7186 75
ovv

1e collecte OK 13 maart 2022 -  Huiskamer Eindhoven

2e collecte OK 6 maart 2022 -  Oekraïne

 

 

 

REGULIERE TEKST

Elke zondag om 10.00 uur zijn er vieringen in de Ontmoetingskerk.

Actuele informatie over de kerkdiensten in Eindhoven.

Het beluisteren van kerkdiensten

In onze wijk vinden de kerkdiensten plaats in de Ontmoetingskerk. U bent altijd van harte welkom.

De kerkdiensten zijn live te volgen:

Met verontschuldigingen laten wij hierbij weten dat in verband met de Coronavirus maatregelen er tot nader order geen kerkdiensten worden gehouden in de Ontmoetingskerk.

 Iedere eerste zondag van de maand zamelen we voedsel in voor de voedselbank. In de maand  maart is dat groenten in blik.

Over en rond de vieringen

  • Elke zondagmorgen is er oppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Meer weten: lees de toelichting.
  • Voor kinderen van 4 tot 12 jaar is er kindernevendienst. Over het wat, hoe en wanneer, verwijzen we u naar hun eigen pagina.
  • Elke 2e en 4e zondag van de maand is er in een nevenruimte een viering voor jongeren van 12 jaar en ouder, ook wel jeugdkerk genoemd, zie de jeugdkerkpagina.
  • De Maaltijd van de Heer wordt elke eerste zondag van de maand gevierd. 
  • Op de zondagen in Advent en in de 40-dagentijd zijn er korte vesperdiensten van 19.00 tot 19.30 uur.
  • Elke zondag is er na de morgendienst tijd voor ontmoetingen onder het genot van koffie, thee en limonade.
  • In alle wijken is er de mogelijkheid voor vervoer voor degenen die moeilijk of niet op zichzelf naar de kerk kunnen komen.
  • De diensten zijn behalve via internet ook via cd te beluisteren. Voor meer informatie, neem contact op met werkgroep 'beeld en geluid', Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Vieringen van andere kerkgenootschappen

Pin It

Afdrukken E-mailadres