• a
  • a
  • a
  • a
  • a
  • a
  • Home
  • Gemeenten
  • Evangelisch-Lutherse Gemeente

Update ELG

 

Kerkdiensten: zondag 9:30 uur (behalve 1e zondag van de maand)
Locatie: Dommelhoefstraat 1A, Eindhoven.
Actuele informatie:  www.lutherszuidnederland.nl

Gedurende de Corona-pandemie zijn er afwijkende bijeenkomsten afhankelijk van de op dat moment geldende regels.

Kijkt u voor actuele informatie op de site www.lutherszuidnederland.nl

In dit kerkgebouw kerken ook de Remonstranten en de Doopsgezinde gemeente. Met de feestdagen en in de zomerperiode worden er gezamenlijke diensten gehouden. Deze beginnen om 11:00 uur.

Omdat de gemeenteleden vanuit heel Eindhoven en de wijde omgeving komen is de zondagse eredienst het belangrijkste moment voor de onderlinge ontmoeting. Na elke dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij koffie en thee. Daarnaast zijn er koffieochtenden, een bijbel-gesprek en thema-avonden.

De lutherse traditie (in het kort)

De lutheranen maken sinds 2004 deel uit van de Protestantse kerk Nederland. De lutherse traditie is gebaseerd op de inzet van Maarten Luther, die in de 16e eeuw de kerk wilde hervormen vanuit een hernieuwd begrijpen van het evangelie, de goede boodschap Gods.

Voor lutheranen ligt de kern van het geloof in de verkondiging van het Woord en de Sacramenten (doop en avondmaal). Hierin wordt Gods liefde voor de mens herkenbaar en ervaarbaar. Heel belangrijk voor de lutheranen is het besef dat we leven uit genade. Genade zegt dat wij onze betekenis of persoonlijke waarde niet kunnen verwerven door dat wij doen maar dat we, ondanks onze fouten, altijd weer door God met open armen als zijn geliefde kinderen worden aangenomen.

In de genade ervaren de Lutheranen een vrijheid, in geloof en doen. Die bevrijding geeft ons een stuk levensvreugde. Wij mogen hierbij genieten van de goede gaven van de schepping Gods. Vrijheid mag niet verward worden met vrijblijvendheid. Deze vrijheid vraagt van ons, vanuit ons geloof, open te staan voor de medemens en voor de wereld om ons heen. Het priesterschap van alle gelovigen maakt duidelijk dat eenieder verantwoordelijkheid draagt in de kerk.

De site van de ELG is te vinden op http://www.lutherszuidnederland.nl/.

Pin It

Afdrukken E-mailadres