• a
  • a
  • a
  • a
  • a
  • a
  • Home
  • Gemeenten
  • Evangelisch-Lutherse Gemeente

Remonstrants kerkgebouwDe Evangelisch-Lutherse Gemeente Brabant is een streekgemeente voor de provincie Brabant. Anders omschreven: LuthersekerkHeusdenhet gebied van de Classis Peel- en Kempenland zonder Venray, maar met Weert. Het merendeel van de leden woont in Eindhoven of directe omgeving. Het is een hechte gemeenschap met veel onderling sociaal contact. De gemeente heeft een eigen lutherse predikante in een 50% dienstbetrekking.

Op 1 januari 2014 had de gemeente 230 belijdende leden, 88 doopleden en 8 gastleden. De gemeente houdt in principe iedere zondag om 9.30 uur haar eigen kerkdiensten in het Remonstrants kerkgebouw, Dommelhoefstraat 1a te Eindhoven. Ook worden diensten gehouden in de Lutherse kerk in Heusden en worden er viermaal per jaar huiskamerdiensten gehouden in Bergen op Zoom. Met de kerkelijke feestdagen en in de zomerperiode worden er vaak gezamenlijke diensten gehouden en in Eindhoven samen met de Doopsgezinde en de Remonstrantse gemeenten.

De site van de ELG is te vinden op http://www.lutherszuiden.nl/.

Deze categorie bevat geen artikelen. Indien subcategorieën getoond worden op deze pagina kunnen deze artikelen bevatten.