• a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • Home
 • Gemeenten
 • Eindhovense Studenten Kerk

Eindhovense Studenten Kerk

De Protestantse Gemeente te Eindhoven en de Roomskatholieke kerk (de Studentenparochie Verrijzenis van Christus) zetten zich gezamenlijk en afzonderlijk in voor de instandhouding van de Eindhovense Studenten Kerk, de oecumenische studentengemeente in Eindhoven.

De ESK wil pastoraal present zijn op de TU/e (WO) en de Fontys (HBO) en bezig zijn met studenten en hun levensvragen vanuit een bijbels en theologisch verantwoord perspectief. Zij wil dat de studenten beseffen dat er meer is dan een vette baan en een dikke auto en dat zij zich de vraag stellen wat zij eigenlijk met hun leven willen en hoe de wereld in elkaar zit.

Daarom organiseert de ESK alleen of samen met andere organisaties activiteiten die aansluiten bij de belevingswereld van studenten. Deze liggen op het gebied van:

 • levensbeschouwing en geloof
 • spiritualiteit
 • persoonlijke ontwikkeling
 • cultuur en maatschappij
 • persoonlijk pastoraat
 • oecumenische viering en verkondiging
 • ethiek en wetenschap.

Wilt u meer weten dan kunt u kijken op hun website

 

Pin It

Afdrukken E-mailadres