Introductie Kruispunt

Locatie: De Adventskerk, Camphuysenstraat 4 in Eindhoven.

Bekijk onze agenda voor de komende diensten.

Bekijk hier een selectie van onze activiteiten/cursussen. Lees meer...

Kruispunt

Kruispunt in Eindhoven bestaat uit een enthousiaste groep van mensen, die elke week bijeenkomt om te luisteren naar het evangelie van Jezus Christus. Samen delen we de vreugde over onze opgestane Heer. We staan open voor iedereen die dit met ons mee wil vieren.

Bij de Kruispunt zijn ruim 330 mensen aangesloten als lid, als vriend of als sympathisant. Hieronder zijn veel kinderen, jongeren, studenten, jongvolwassenen en jonge gezinnen. Onze leden komen uit Eindhoven en uit dorpen in de omgeving, zoals Geldrop, Veldhoven en Best. Kruispunt is één van de wijken binnen de Protestantse Gemeente Eindhoven (PGE).

Wat geloven wij? / Kruispunt visie / Geschiedenis

Lees meer...

In een wereld vol van vragen, lezen wij in de Bijbel om het antwoord te vinden voor vandaag en morgen.

Wij zijn niet de eersten die geloven. In verbondenheid met velen voor en naast ons geloven wij...

  • ... dat God de hemel en de aarde heeft gemaakt, een plan met deze wereld heeft en als een Vader voor ons wil zorgen.
  • ... dat in Jezus Christus God zelf naar deze wereld gekomen is, om ons te bevrijden van de macht van de zonde. Hij heeft dat op een bijzondere wijze gedaan, door aan het kruis te sterven voor de zonden die wij gedaan hebben. Door het geloof in Jezus mogen wij kinderen van God worden. Jezus stond op uit de dood en daarom kunnen wij op een nieuwe manier gaan leven.
  • ... in de Heilige Geest, die in ons werkt en tot geloof brengt en ons helpt om volgeling van Jezus Christus te zijn. Hij geeft ons gaven om op een unieke manier deel van de gemeente te zijn en God en de naaste te dienen.
  • ... dat uiteindelijk Gods plan voltooid zal worden als Jezus Christus terugkomt en een hele nieuwe gave werkelijkheid door God gerealiseerd wordt. Dan is alles goed, zoals het bedoeld is.

Kruispunt visie

Wij zien het als onze roeping om het Evangelie van onze Heer Jezus Christus te brengen in onze eigen omgeving.

Op diverse manieren geven wij aan deze opdracht vorm. Wij geloven dat de boodschap die Hij 2000 jaar geleden bracht, nog steeds het beste nieuws is. Het is een woord van hoop voor een wereld waarin leed, verdriet, schuld en haat de nieuwsberichten vullen. Wij geloven dat Jezus Christus, Gods eigen Zoon, naar deze aarde is gekomen om het kwaad, de zonde, te overwinnen. Dat deed Hij aan het kruis waar Hij stierf.

Waar de dood altijd het einde betekent, is het bij Jezus een nieuw begin. Hij stond weer op en dat betekent voor alle mensen de mogelijkheid om een heel nieuw leven te beginnen. De Bijbel leert ons ieder persoonlijk de blijde boodschap van vergeving door Jezus Christus en laat ons zien hoe we een gemeenschap van geloof op aarde kunnen zijn.

In de samenkomst van de gemeente op zondag en in de kringen doordeweeks beleven we met elkaar de vreugde van het leven met Christus. Een mogelijkheid die uiteraard niet alleen open staat voor mensen die dat van huis uit hebben meegekregen, maar ook voor mensen die er voor het eerst of opnieuw mee kennis maken.

Startweekend 2014 groepsgesprek

Daarom willen we dit nieuws graag delen met andere mensen om ons heen. Op diverse manieren bieden wij zoekers de gelegenheid om kennis te maken met het christelijk geloof. Wij hopen natuurlijk dat gasten ook tot de ontdekking komen dat in Jezus Christus het echte Leven te vinden is. In het proces van groeien in geloof willen we elkaar ook leren wat dat allemaal inhoudt. Tot geloof komen is iets geweldigs, je ontwikkelen in de relatie met God, een uitdagende stap. Wie binnenkomt in de gemeente, neemt ook haar of zijn eigen talenten mee, eigen creatieve gaven of wat er speciaal aan iemand is. Mooi als iedereen daarmee z’n eigen steentje kan bijdragen. Iedereen is daarin van evenveel waarde; hoe verschillend we ook zijn, met elkaar vormen we het ene lichaam van Christus, de gemeente.

Geschiedenis

De Kruispuntgemeente is ontstaan vanuit het missionaire project Lampen en licht in Eindhoven. Dit project is in 2001 opgezet door de Inwendige Zendingsbond (IZB), de Protestantse Gemeente Eindhoven (PGE) en een groep gemeenteleden die al vele jaren in Eindhoven elke zondagmiddag en met enige regelmaat op zondagmorgen kerkdiensten met een reformatorische inhoud organiseerde.

Om dit project te trekken is in 2001 ds. Marius van Duijn aangesteld als missionair predikant. Met kerst 2002 werd de eerste missionaire dienst op zondagmorgen gehouden. Het doel van deze diensten was om met een nieuwe en eigentijdse invulling van de kerkdienst de eeuwenoude boodschap van Jezus Christus te laten klinken voor zoekers, geïnteresseerden en voor gelovige christenen. Het aantal bezoekers groeit sinds de start gestaag.

Na een evaluatie in 2006 is besloten de inmiddels opgebouwde gemeente structureel in te bedden. De Kruispuntgemeente is op 1 juli 2007 officieel geboren als wijkgemeente van bijzondere aard binnen de Protestantse Gemeente Eindhoven. Het 'van bijzondere aard' betekent dat onze leden door de hele stad en in de omgeving van Eindhoven wonen; de wijkgemeente is dus niet aan een geografische wijk in de stad gebonden. Ds. Van Duijn bleef tot 18 juli 2010 om de gemeente verder te vormen. Met zijn vertrek is het project officieel afgerond.

Maar de Kruispuntgemeente gaat verder: missionair onderweg! Na het vertrek van Marius van Duijn is gezocht naar een eigen voltijds predikant, die de komende jaren zijn passie en energie wil geven om mensen met het Evangelie te bereiken in Eindhoven. Deze is gevonden in Sjaak Pauw uit Barneveld die op 27 december 2011 het op hem uitgebrachte beroep heeft aangenomen. Op 3 juni 2012 is Sjaak Pauw bevestigd als predikant van de Kruispuntgemeente en heeft hij intrede gedaan.

Afdrukken