Vespers

vespers 1Vespers Op de woensdagavonden in de Adventstijd zullen er opnieuw vespers (avondgebeden) gehouden worden.

December is meestal een drukke maand met veel voorbereidingen en feestdagen. In alle onrust die dat met zich mee kan brengen
willen we ook stilte en rust zoeken die ons helpen om ons goed voor te bereiden op het feest dat komt. Hopen op en vooruitzien naar het Rijk van God kleuren deze periode van het jaar. In het donker groeit het licht. Kwetsbaar en kostbaar. We ontdekken dat in Gods ogen het kleine groot is. Dat is om STIL bij te staan. 

Woensdag 18 december, 19.30 uur in de Johanneskerk.

Pin It

Afdrukken E-mailadres

Kerstviering

kerstDe diaconie van de Johannesgemeente nodigt U van harte uit voor de kerstviering voor ouderen in de Johanneskerk op woensdagmiddag 18 december a.s.Vanaf 14.30 uur bent u welkom en beginnen we met koffie of thee met wat lekkers.Daarna is er een viering met afwisselend lezingen, liederen,gedicht en meditatie en de Maaltijd van de Heer.Na een hapje en een drankje, een verhaal en muziek, willen we deze kerstviering rond 16.30 uur afsluiten.Omdat we, in verband met de inkopen, graag willen weten op hoeveel mensen we ongeveer mogen rekenen, vragen wij u om u vooraf aan te melden bij: Jeanet Hilberts, via tel. 0402427168**: PS. De mensen die graag vervoer willen kunnen dit ook bij Jeanet Hilberts doorgeven!

Pin It

Afdrukken E-mailadres

Vespers

Pin It

Afdrukken E-mailadres

Adventskalender 2019

 

advkalender 2019  GEEF LICHT! Dat is het thema van de Adventskalenders: GEEF LICHT! Dat is het thema van de adventskalender 2019. Advent betekent ‘komst’; we kijken uit naar de komst van Jezus. Hij is het licht waar mensen naar uitkijken. U vindt voor iedere dag een bijbel tekst over licht. Zo ontdekt u 25 dagen lang wat de Bijbel ons wil vertellen over Jezus die ons Licht is. Vandaag is eerste advent. Daarom zijn dagen lang wat de Bijbel ons wil vertellen over Jezus die ons Licht is. Vandaag is eerste advent. Daarom zijn na de dienst wederom kalenders voor € 1,- te koop in de hal. Namens de diaconie, Marleen Kooiman 

Pin It

Afdrukken E-mailadres

Jaarthema Johanneskerk

Inleiding

Profeten hebben niet altijd een goede naam: ze staan te boek als zeer kritisch en worden meestal niet als optimisten gezien. De God, namens wie zij het woord nemen, geldt als bars en streng. Toch worden de profeten niet gedreven door boosheid of haat.
Zij willen op een andere, een betere wereld dan die zij om zich heen zien. Zij hopen op de komst van het Rijk van God en vragen daar in deze wereld al uit en naar te leven. Hun hoop wordt gevoed door de belofte van God: ‘Zie , Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’.

Als bij geen ander is ‘Hoop’ het thema in de theologie van Jürgen Moltmann. In een tijd van grote veranderingen in de maatschappij (en dus ook in de kerk!) schreef hij zijn boek ‘Theologie van de hoop’ (1964). Jaren later verscheen zijn ‘In het einde ligt het begin. Een kleine leer van de hoop’.

Naast en tussen Geloof en Liefde is Hoop één van de drie ‘christelijke deugden’. Moltmann stelt vast dat ‘Hoop’ lang een vergeten thema is geweest in de leer van de kerk en in het geloof van christenen. Hij pleit voor eerherstel van de Hoop als christelijke levenshouding.

Wij leven niet naar het einde van ons eigen leven en van de wereld, maar wij verwachten een nieuw begin: een leven zonder pijn en verdriet, een bestaan zonder strijd en onrecht , een wereld zonder rouw en dood.
In de vragen naar de toekomst is dat perspectief misschien wel uitdagender dan ooit. Het vertrouwen dat wij niet tot ondergang gedoemd zijn is niet het meest voor de hand liggende in wereld en in een tijd waarin wij in staat zijn tot enorme vernietiging.
Hopen doet een groot beroep op ons geloven.

Het komende seizoen zal het thema ‘hoop’ centraal staan. Waar hopen wij op? Hoe vinden wij hoop?
We verkennen de stemmen van de profeten, we vragen naar de rol van kerk en geloof in de samenleving, we zoeken naar de stem van de kerk in deze tijd en proberen te ontdekken hoe die zich verhoudt tot andere stemmen. Daarbij komt ook de invloed van overheid en politiek in het vizier.
Er zijn tijden en momenten geweest dat mensen God meer wilden gehoorzamen dan de koning en ook dat zij God meer moesten volgen dan de kerk. Het kan een avontuur en een kunst zijn om op God en zijn beloften te vertrouwen. Dat
willen wij wagen met het thema van dit seizoen: Hoop doet van zich spreken.

In de bijeenkomsten rondom het jaarthema wordt dit seizoen samengewerkt door de Wijkgemeente Eindhoven-Zuid, de Johannesgemeente in Eindhoven en de Protestantse Gemeente in Sint Oedenrode, Son en Breugel. Het betekent dat er ook dit jaar – nog meer dan in het afgelopen seizoen – gewisseld wordt tussen de plaatsen waar de bijeenkomsten gehouden worden.
Het is fijn als we van tevoren weten op hoeveel mensen we mogen rekenen. Dus hierbij het verzoek om u op te geven voor de bijeenkomsten.


Tot slot een hartelijke uitnodiging om mee op zoek te gaan naar onze bronnen en wegen van hoop.
Elbert Grosheide, Roel Rabbers, Bob Vastbinder,
Kirsten Wuijster, Petra Zweers en Bert Jan van Haarlem

Pin It

Afdrukken E-mailadres