Jaarthema Johanneskerk

Inleiding

Profeten hebben niet altijd een goede naam: ze staan te boek als zeer kritisch en worden meestal niet als optimisten gezien. De God, namens wie zij het woord nemen, geldt als bars en streng. Toch worden de profeten niet gedreven door boosheid of haat.
Zij willen op een andere, een betere wereld dan die zij om zich heen zien. Zij hopen op de komst van het Rijk van God en vragen daar in deze wereld al uit en naar te leven. Hun hoop wordt gevoed door de belofte van God: ‘Zie , Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’.

Als bij geen ander is ‘Hoop’ het thema in de theologie van Jürgen Moltmann. In een tijd van grote veranderingen in de maatschappij (en dus ook in de kerk!) schreef hij zijn boek ‘Theologie van de hoop’ (1964). Jaren later verscheen zijn ‘In het einde ligt het begin. Een kleine leer van de hoop’.

Naast en tussen Geloof en Liefde is Hoop één van de drie ‘christelijke deugden’. Moltmann stelt vast dat ‘Hoop’ lang een vergeten thema is geweest in de leer van de kerk en in het geloof van christenen. Hij pleit voor eerherstel van de Hoop als christelijke levenshouding.

Wij leven niet naar het einde van ons eigen leven en van de wereld, maar wij verwachten een nieuw begin: een leven zonder pijn en verdriet, een bestaan zonder strijd en onrecht , een wereld zonder rouw en dood.
In de vragen naar de toekomst is dat perspectief misschien wel uitdagender dan ooit. Het vertrouwen dat wij niet tot ondergang gedoemd zijn is niet het meest voor de hand liggende in wereld en in een tijd waarin wij in staat zijn tot enorme vernietiging.
Hopen doet een groot beroep op ons geloven.

Het komende seizoen zal het thema ‘hoop’ centraal staan. Waar hopen wij op? Hoe vinden wij hoop?
We verkennen de stemmen van de profeten, we vragen naar de rol van kerk en geloof in de samenleving, we zoeken naar de stem van de kerk in deze tijd en proberen te ontdekken hoe die zich verhoudt tot andere stemmen. Daarbij komt ook de invloed van overheid en politiek in het vizier.
Er zijn tijden en momenten geweest dat mensen God meer wilden gehoorzamen dan de koning en ook dat zij God meer moesten volgen dan de kerk. Het kan een avontuur en een kunst zijn om op God en zijn beloften te vertrouwen. Dat
willen wij wagen met het thema van dit seizoen: Hoop doet van zich spreken.

In de bijeenkomsten rondom het jaarthema wordt dit seizoen samengewerkt door de Wijkgemeente Eindhoven-Zuid, de Johannesgemeente in Eindhoven en de Protestantse Gemeente in Sint Oedenrode, Son en Breugel. Het betekent dat er ook dit jaar – nog meer dan in het afgelopen seizoen – gewisseld wordt tussen de plaatsen waar de bijeenkomsten gehouden worden.
Het is fijn als we van tevoren weten op hoeveel mensen we mogen rekenen. Dus hierbij het verzoek om u op te geven voor de bijeenkomsten.


Tot slot een hartelijke uitnodiging om mee op zoek te gaan naar onze bronnen en wegen van hoop.
Elbert Grosheide, Roel Rabbers, Bob Vastbinder,
Kirsten Wuijster, Petra Zweers en Bert Jan van Haarlem

Pin It

Afdrukken E-mailadres