’t Hemeltje zoekt bestuurslid.

hemeltje

’t Hemeltje zoekt bestuurslid. 

 

Het Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje zoekt een voorzitter van het Dagelijks (en Algemeen) Bestuur. Deze voorzitter houdt overzicht over het geheel van wat er gebeurt bij medewerkers, vrijwilligers, bestuursleden – en in de huiskamer. En is het gezicht naar buiten. Het is een stevige functie, die ook erg veel voldoening kan geven.Daarnaast wordt gezocht naar een secretaris, omdat de huidige secretaris helaas moest stoppen.
Voor goede interne en externe communicatie is de secretaris onmisbaar. Er is ondersteuning van een notulist voor vrijwel alle vergaderingen en van een vrijwilliger relatiebeheer (o.a. voor de contacten met de kerken).Bovendien is er al enige tijd
een vacature voor een bestuurslid Fondsenwerving. De financiering is voor een groot deel afhankelijk van helpende organisaties die benaderd en geïnformeerd moeten worden.De
dak- en thuislozenzorg in Eindhoven wordt momenteel helemaal nieuw opgezet. Daar moet ook ’t Hemeltje een plaats in vinden. Uitdagende tijden dus, voor nieuwe bestuursleden.
De tijdsinvestering voor de eerste twee functies is 6 à 7 dagdelen per maand. ’t Hemeltje – een toevluchtsoord voor zoveel daken thuisloze gasten Wat kunt u betekenen?
Alle informatie over werkwijze en tijdsinvestering is te krijgen
bij Leo Steinhauzer 040-2125023 , Jetty Hoeve 040 2421841.

Pin It

Afdrukken E-mailadres