Kerst actie

Kerstcampagne 2021

voor vluchtelingenkinderen in Griekenland
Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland!

Wereldwijd zijn er meer dan 82 miljoen mensen op de vlucht. Kerk in Actie zet zich samen met lokale kerken en partners in
om vluchtelingen overal ter wereld hulp te bieden: in hun land van herkomst, tijdens hun vlucht en in Nederland.
Met de kerstcampagne 'Geef licht' vraagt Kerk in Actie in de hele maand december aandacht voor de hachelijke situatie van
vluchtelingenkinderen. “We hebben allemaal recht op een menswaardig bestaan. Gammele tenten. Extreme kou of juist
de ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen en sanitaire voorzieningen. En
misschien wel het ergst van alles: de uitzicht-loosheid, het jarenlange, onzekere wachten. Dat is de realiteit waarin
duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien.

Met uw donatie steunt KIA het werk van honderden kerken en organisaties in toekomstperspectief te geven.

Samen zijn we Kerk in Actie.
Doet u mee en geef aan dit doel! U kunt uw bijdrage
overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in kerkinaktie griekenlandActie o.v.v. ‘Geef Licht’,

Pin It

Afdrukken E-mailadres