zondag 2 oktober 2022

 Deze zondag gaat voor:

 dam ds gideon van2            

Vandaag: ds van Dam vervangt ds Wuijster die helaas ziek is.

We vieren de maaltijd van de Heer. 

Gelezen wordt: Psalm 85 en Filippenzen 4:4-7

Vandaag is er extra collecte voor hulp aan Pakistan (dus 3 collectes)

 

 

Thuis kunt u de kerkdienst volgen op het volgende adres: 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1470/events

of, ga naar "www.kerkdienstgemist.nl". Selecteer "provincie Brabant" dan "gemeente Eindhoven" dan "Johannesgemeente". U kunt dan rechtstreeks de kerkdienst volgen op zondagmorgen van 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur. Maar daarna kunt u (vanaf maandag) de dienst ook nog een paar weken bekijken.

Degenen die de kerkdienst niet kunnen of willen bijwonen worden verzocht hun collectebijdrage over te maken naar de collecterekening: NL47 RABO 0373 7186 75 ten name van PGE collecten met vermelding van de kerk (JK=Johanneskerk), het collectedoel en de datum. 

Liturgie

Kijk in de Wijk


VOEDSELBANK: oktober: Olie én Eierdozen.

In de maand oktober is Olie het product van de maand voor de Voedselbank. Ook eierdozen blijven welkom! Die worden gebruikt om grote
trays eieren te herverdelen. U kunt de melk en de eierdozen inleveren in de kerk in de krat naast de ingang van de garderobe. Hartelijk dank namens de Diaconie.

Toegankelijkheid en autodienst:
Kinderoppas en Kinderdienst en Jeugdkerk
Wijkbrief en koffiedrinken na de dienst

Toegang, horen en zien
De Johanneskerk is toegankelijk voor rolstoelen en beschikt over een ringleiding in de kerkzaal. Voor slechtzienden zijn er grootletterliedboeken en -liturgieën beschikbaar. U kunt zich bij binnenkomst hiervoor wenden tot de gastvrouw of gastheer.

Doop en Maaltijd van de Heer
Aanvraag voor een doop kunt u bij één van de wijkpredikanten doen.
De viering van de Maaltijd van de Heer vindt op de eerste zondag van de maand plaats. Voor gemeenteleden die aan huis gebonden zijn, bestaat er gelegenheid om op verzoek de Maaltijd van de Heer thuis te vieren. De predikant komt dan met de dienstdoende ouderling en diaken na afloop van de kerkdienst bij u thuis.
Contactpersoon:
Diny Zuidam - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  - tel. 2447131

Lectoren
Er is een groep mensen die bij toerbeurt het Bijbellezen verzorgt in de Johanneskerk.
coördinator:
Klaas Meijer - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  - tel. 2410633

Kinderoppasdienst 
Iedere zondag is er tijdens de ochtenddienst kinderoppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar. 
In een speciaal voor hen ingerichte ruimte kunnen zij onder toezicht van een gemeentelid spelen. Er is een box aanwezig voor de allerkleinsten en allerlei speelgoed voor de peuters. 
Contactpersoon: 
Anneke v. Wolfswinkel - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - tel. 8795522

Kinderdienst
zie onder Jeugd

Jeugdkerk

Autodienst
Voor de wekelijkse zondagsdiensten kunnen ouderen op verzoek gehaald en gebracht worden.
Contactpersoon:
Henk Berends - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  - tel. 2412578

Bloemendienst
Tijdens de vieringen staan er bloemen in de kerk die naar ouderen, zieken of andere gemeenteleden worden gebracht.
Contactpersoon:
Jettie Hoeve - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. -  tel. 2421841

Wijkbrief
Voor elke zondag wordt een "Kijk in de Wijk" opgesteld, die aan het begin van de kerkdienst wordt uitgereikt. Hierin staan wetenswaardigheden die de gemeente aangaan. Als U de wijkbrief per e-mail wilt ontvangen, geeft u zich dan op via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

U kunt uw kopij voor de wijkbrief inleveren, vóór donderdag 19.00 uur, bij voorkeur per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of op het adres: Mercuriuslaan 1b 5632EE Eindhoven.
De kopij moet als WORD document worden aangeleverd. Tekst in PDF formaat wordt niet opgenomen.
Wilt u bij aanlevering van kopij per email als onderwerp de datum van plaatsing opgeven!

Contactpersonen:
Maarten Meijering tel. 2415870
Henk Fioole tel. 2912214
Meine Huizenga tel. 2527196

Koffiedrinken na de dienst 
Na de kerkdienst wordt er koffie, thee en limonade geschonken om elkaar te ontmoeten. Het koffieschenken wordt gedaan door gemeenteleden.
Contactadres: 
Hannie Meijer - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  -  tel. 241 0633 

Koffie Inloop: Goed nieuws: de koffie inloopochtend is weer van start gegaan. Het zijn weer heel gezellige ochtenden! Heerlijk om elkaar weer te zien en bij te praten, onder het genot van een kopje thee of koffie met wat lekkers. Het is iedere donderdagochtend van 10 - 12 uur (m.u.v. christelijke en algemene feestdagen). U bent van harte welkom! De kerk is ook voor niet-gemeenteleden open, dus vraag gerust uw buren of andere belangstellenden mee. U hoeft zich hiervoor niet van te voren op te geven. We hopen u weer te zien! Namens de gastheren en -vrouwen, Janneke van Wijk, Chiel en Gonny van der Pijl.

Jubileum: Volgende week gaan we het 50-jarig jubileum van ons kerkgebouw vieren. Velen van jullie hebben je al aangemeld voor de gezamenlijke lunch. Zondag 18 september is de allerlaatste gelegenheid om u nog aan te melden via de intekenlijsten in de hal. Ieder is van harte welkom, maar het is belangrijk dat we weten hoeveel mensen deelnemen in verband met de inkoop van broodjes en drinken. Namens de voorbereidingscommissie, Annette Buitenhuis

Oproep gemeente avond: In de Algemene Kerkenraad is afgesproken om tijdens de komende gemeenteavond in november te praten over de langdurige bestuurlijke vacatures in de verschillende organen van onze kerk en mogelijke oplossingen daarvoor. Het plan is om deze gemeenteavond met een groepje met
vertegenwoordigers uit alle wijken voor te bereiden. Is er iemand die namens de Johannesgemeente hier aan deel wil nemen. Het plan is om in oktober een of twee keer samen te komen, dus er is niet veel tijd nodig.

Gaarne contact opnemen met Annette Buitenhuis of met de AK voorzitter (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Hartelijk dank, Henk Grootjans

Vieringenberaad Johannesgemeente
Het vieringenberaad houdt zich bezig met de vormgeving van de liturgie en is hierin adviesorgaan van de kerkenraad.
Contactpersonen:
Chiel van der Pijl - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - tel. 2621624

Bert Jan van Haarlem - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - 2366339

Pin It

Afdrukken E-mailadres