Kruispunt activiteiten/cursussen

Christenen zijn als kleine kooltjes, samen maken ze een warm vuur. Als je één kooltje apart legt, zal het snel afkoelen en niet meer gloeien. Maar zodra je het kooltje weer bij de andere kooltjes legt, warmt het op en ontsteekt het vuur weer.

Kleine groepen zijn als het ware de vuurhaarden van de gemeente. In groepen van ongeveer 10 personen ontmoeten wij elkaar doordeweeks, vaak bij één van de deelnemers thuis. Er wordt gesproken over de Bijbel en over de vragen van het leven van vandaag. Je wordt er geestelijk opgebouwd, je vindt er troost of bemoedigende woorden en je ontmoet er andere christenen of mensen die in het geloof geïnteresseerd zijn.

Als kring trek je vaak een jaar met elkaar op en dat biedt de ruimte om mooie vriendschappen op te bouwen en echt voor elkaar te zorgen. Zo kun je in de kleine kring samen gemeente zijn.

Er zijn verschillende soorten groepen: voor mensen in eenzelfde leeftijd (jongeren, senioren), voor mensen die in dezelfde buurt wonen en voor mensen met eenzelfde interesse (samen de Bijbel lezen of samen een boek lezen).

Alpha-cursus - vrijblijvende kennismaking met het christelijk geloof

Alpha-cursus nodig iemand uit

De voorbereidingen voor de nieuwe interkerkelijke alpha-cursus najaar 2016 zijn in volle gang. De St. Joris- en de St. Petrus-parochie, Kruispuntgemeente, Nederlands Gereformeerde kerk, Evangelische gemeente De Lichtstad en de Schootsekerk organiseren gezamenlijk een alpha-cursus. De afgelopen jaren zijn we steeds weer bemoedigd door wat God heeft gedaan tijdens en door de interkerkelijke alpha-cursus in Eindhoven: deelnemers geven bijvoorbeeld aan dat hun geloof meer is gaan leven, dat ze Jezus hebben leren kennen als hun Redder, dat ze rust hebben gevonden, dat het christelijk geloof relevant is geworden voor hun leven, dat ze verder op zoek willen gaan. Steeds opnieuw vinden mensen de weg naar de alpha-cursus te vinden. En steeds opnieuw zijn er mensen in de deelnemende kerken, die willen bidden voor de alpha-cursus en de deelnemers en die willen koken.

Eén leven. Waar draait het om? - Christianity Explored

Christianity Explored

Deze cursus kan gezien worden als een vervolg op de Alpha-cursus. Maar ook als je geen of maar weinig ervaring met de kerk, christenen en de bijbel hebt ben je van harte welkom.

Gebedskring

Elke week op dinsdagochtend komt een aantal gemeenteleden bij elkaar voor een moment van gebed. Er wordt gebeden voor de activiteiten in onze gemeente en alles wat daaromheen speelt. Ook is er gebed voor actuele zaken en noden, die spelen in de kerk, in ons land en over de landgrenzen heen.

Jongerenkring

Ben je tussen de 20 en 35 en heb je een verlangen om je meer te verdiepen in de Bijbel, Gods wil te leren kennen voor je leven en ook gewoon gezellig samen te zijn met andere christenen?
Dan is de Jongerenkring wat voor jou!

Jongerenkring+

Eens in de veertien dagen op dinsdagavond in de oneven weken een kring voor dertigers die met elkaar allerlei thema’s behandelen die vooral heel praktisch zijn. Hoe leef ik mijn leven zoals God dat van mij vraagt, in mijn huwelijk, gezin, werk enz.

Belijdeniscatechese

Belijdeniscatechese: Wij willen graag met u/jou in contact komen als u/jij nog geen belijdenis gedaan hebt en er een verlangen in uw/jouw hart is om dat te gaan doen. De Heere is het waard om gediend en beleden te worden! Belijdenis doen is niet zomaar iets. Het is een grote stap in je leven die je niet zomaar zet. Er kan veel onzekerheid en twijfel aan onze kant zijn: Kan ik dat wel? Is dat wel voor mij? Toch is het goed om keuzes te maken. Geen keuze maken is ook een keuze!

Seniorenkring

seniorenkring

Een kleine groep ‘senioren’ oftewel 60-plussers komt één keer per maand bij elkaar voor bijbelstudie onder leiding van dominee Sjaak Pauw. Deze studiekring vindt meestal op de 1e dinsdagochtend van de maand plaats van 10.00 tot 11.30 in de kantine van onze kerk.

Pin It

Afdrukken E-mailadres