ZWO binnen Kruispunt

ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Binnen Kruispunt beter bekend als zendingscommissie. Daar ligt ook de focus: het evangelie bekend maken!

De zendingscommissie probeert zending dichterbij de mensen te brengen. We zijn niet alleen christenen in Eindhoven; dit is wereldwijd! Overal moet het evangelie komen!

Vier keer per jaar collecteren we voor de GZB (Gereformeerde Zendingsbond). Met iedere keer een ander land als doel. Daarnaast wordt, al heel veel jaren, het dagboekje ‘een handvol koren’ verkocht. De opbrengst hiervan komt voor het grootste gedeelte ten goede van het zendingswerk.

Ook willen we de vervolgende kerk meer bekendheid geven in onze gemeente. Dit doen we door met en voor ze te bidden. Wij mogen enorm dankbaar zijn dat we in vrijheid christen kunnen zijn!

Pin It

Afdrukken E-mailadres