Kruispunt samenkomsten op zondag

Geloven doe je zelf… Maar christen zijn is ook altijd een gemeenschappelijk gebeuren geweest. Samen met andere christenen bij elkaar komen om God te loven en te prijzen, God te dienen en met elkaar te delen wat de hoop door het geloof in Jezus Christus is. In de samenkomsten mogen we God ontmoeten; de kerkdienst is de tijd om rust, vergeving en genezing van God te ontvangen.

Kruispunt muziekgroep

Elke zondag zijn er bij Kruispunt twee kerkdiensten, waarin we willen luisteren naar de boodschap van God voor ons. De afgelopen jaren is bij Kruispunt een eigen en eigentijdse manier ontstaan voor de vormgeving van beide diensten, die verschillen in bijvoorbeeld de liederen die gezongen worden.
De overeenkomst? Het evangelie staat centraal!

De ochtenddienst in de Adventskerk start om 10.00 uur. In deze samenkomst houden we qua taal en thema’s zoveel mogelijk rekening met mensen die niet of niet meer gewend zijn een kerk te bezoeken.

In de samenkomst wordt gezongen, gebeden en uit de Bijbel gelezen. Voor de kinderen wordt een kort kinderverhaal verteld, waarna ze met de leiding naar een andere ruimte gaan voor een kinderdienst. Het bijbelgedeelte wordt, aan de hand van voorbeelden, uitgelegd door de voorganger. Daarbij komt nadrukkelijk aan de orde wat dit gedeelte uit de Bijbel voor ons in deze tijd te zeggen heeft. In de dienst is er gelegenheid om gebedspunten aan te dragen of een persoonlijk getuigenis te geven over de betekenis van het geloof.

VBW 2014 groepsgesprek

Elke zondag drinken we na de dienst koffie, thee of fris met elkaar om door te praten over de inhoud van de dienst en elkaar te ontmoeten. Er is dan ook een pastoraal team aanwezig voor een persoonlijk gesprek of als u graag wilt dat voor en met u gebeden wordt. U herkent dit team aan hun badges.

Voor kinderen van 0 t/m 4 jaar is er elke zondag tijdens de ochtenddienst oppas. Tijdens de middagdienst is alleen in de even weken oppas gecombineerd met kindernevendienst (groep 1 t/m 4 van de basisschool).

Elke zondagmiddag is er om 17.00 uur een dienst in de Adventskerk. Deze dienst is gericht op verdieping van het geloofsleven en het leren over het geloof.

Op onze website vindt u een agenda met welke voorganger die zondag de dienst leidt.

Kruispunt: kerkdienstgemist

Een dienst live meeluisteren? Dat kan via kerkdienstgemist.nl

Pin It

Afdrukken E-mailadres