• Home
  • Geldzaken
  • Doneren - geldwerving

Doneren - geldwerving

Hoe kunt u geld geven aan de kerk?

Doneren

Geef een gift

  • Doneer online via de PGE webshop
  • Maak een bijdrage over op NL91 RABO 03737 18659 t.n.v. Protestantse Gemeente Eindhoven met vermelding van uw doelbestemming
  • Geef in de collecte tijdens kerkdiensten

Wordt een vaste gever – wordt donateur

Periodiek schenken

Legaten

Geldwervingsactie PGE

Kerkbalans

Solidariteitskas

Diaconale jaaractie

 

Pin It

Afdrukken E-mailadres