Belijden

BelijdenisJe geloof belijden, is hardop zeggen wat je gelooft. Je kan belijdenis doen in een kerkdienst. Als volwassene belijd je dan met de kerk jouw geloof. Het geloof in God de Vader, die mensen niet alleen laat. Het geloof in Jezus, Gods Zoon, die zegt 'heb elkaar lief' en 'zorg goed voor deze wereld'. Het geloof in de Heilige Geest, die inspiratiebron van het leven is. Je verklaart plechtig dat je dit geloof van de kerk, dat eeuwenlang is doorgegeven, erkent. Met een handoplegging bekrachtigt de dominee de belijdenis.

Het hele jaar door kan je belijdenis doen. Veel mensen kiezen voor de paasnacht of Pinksteren (het feest van de heilige Geest).

Bij een belijdenis worden ook vragen gesteld. Niet alleen aan degene die belijdenis doet, maar ook aan de mensen in de kerk. Want het nieuwe belijdende lid is van nu af aan opgenomen in de kerkgemeenschap. Zijn of haar naam wordt opgeschreven in het belijdenisboek. Door 'ja' te antwoorden op de vragen, laat iedereen die bij de belijdenis aanwezig is hardop horen dat hij of zij ermee instemt.

 

Pin It

Afdrukken E-mailadres