Huwelijk

HuwelijkHet leven van mensen staat onder Gods zegen. Dat God mensen zegent zullen zij in dankbaarheid ontvangen.

Al eeuwen worden er in de kerk trouwdiensten gehouden. In de kerk gaat het erom de huwelijksrelatie in een gelovig perspectief te zetten. Wie een levensgezel gevonden heeft om lief en leed mee te delen, weet zich een gezegend mens. In dankbaarheid erkennen beide partners dat zij elkaar ervaren 'als een geschenk uit Gods hand'. Het huwelijk is dan een 'teken van Gods liefde en trouw'.

Wilt u meer weten, lees verder op de huwelijk-pagina van de PKN-website.

 

Pin It

Afdrukken E-mailadres