Uitvaart

BegraafplaatsAls iemand overlijdt schieten woorden en gebaren vaak tekort. Daarom kan de kerk van betekenis zijn door woorden en rituelen te geven om het afscheid te begeleiden. Op een doordeweekse dag kan er voor de familie en vrienden een dienst worden gehouden om de overledene te gedenken. Voor deze dienst bestaan verschillende benamingen: uitvaartdienst, rouwdienst, dankdienst, gedachtenisdienst, begrafenisdienst.

De predikant, of iemand anders van de kerkelijke gemeente die daarvoor is opgeleid, brengt na een overlijden een bezoek aan de familie van de overledene. Samen met hen geeft hij of zij invulling aan de uitvaartdienst. Ook na deze dienst begeleidt de predikant de rouwende(n).

Vroeger werden mensen in de kerk begraven, later rond de kerk. Zo is de kerk eeuwenlang bij het begraven van mensen betrokken geweest. Zij is er tegenwoordig ook bij het cremeren.

Wilt u meer weten, lees verder op de uitvaart-pagina van de PKN-website.

 

Pin It

Afdrukken E-mailadres