Externe links

PKN
Kerkzoeker Overzicht van alle gemeenten die behoren bij de Prot. Kerk Nederland
Protestantse Kerk Nederland Wat en wie is de Protestantse Kerk in Nederland
Geloven en spiritualiteit
Bijbel Nieuwe Bijbelvertaling
Geloof in je leven Themasite voor dertigers
Geloven thuis Informatie, tips en materialen voor geloven thuis
Protestants De plek waar protestantse stemmen samenkomen en in debat gaan
Voorleesbijbel De Bijbel wordt hardop voorgelezen
Mijn Kerk Digitale kerk voor gesprekken, een kaarsje aansteken enz.
Educatie
Cursus Ontmoetingen met God
TVG Je verdiepen in geloven, theologie en spiritualiteit
Alpha-cursus: Kennis maken met het christelijk geloof
Geloof Geloof in je leven
Cursussen Voor vrijwilligers in de kerk
Jongeren
JOP Jeugdwerkorganisatie van de PKN
HGJB Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond
VCJC V-Link / Vrijzinnige jeugd en jongerenorganisatie
YFC Youth for Christ
Kerk en samenleving
Kerk in Actie Kerk in Actie
Kerk en WMO Kerk en WMO
Vluchtelingen Vluchtelingen in Knel
Voedselbank Eindhoven
Stichting Leergeld Inzet voor schoolgaande kinderen in armoede situaties
't Hemeltje Huiskamer voor wie gezelligheid zoekt
Open Huis in de Cathrien Een gastvrije huiskamer in de stadskerk St. Catharinakerk

 

Pin It

Afdrukken E-mailadres