ANBI PGE en ANBI College van Diakenen

Zowel onze gemeente als onze diaconie is een Algemeen Nut Beogende Instelling, ofwel een ANBI.

Voor schenkers aan onze kerk is het van belang om dat te weten. Immers, de belasting van schenkingen aan ANBI’s is in principe aftrekbaar.

ANBI’s moeten voldoen aan eisen die door de overheid zijn gesteld en ze worden door de belastingdienst gecontroleerd. De doelstelling en de activiteiten van elke ANBI moeten voor 90% of meer het algemeen belang dienen en die gegevens moeten openbaar kenbaar worden gesteld.

Ze worden hier zowel voor onze gemeente als voor onze diaconie beschreven:

ANBI College van Kerkrentmeesters van Protestantse Gemeente Eindhoven
ANBI College van Diakenen Eindhoven

 

Pin It

Afdrukken E-mailadres